Heemskerk en Plasterk maken regeling frequentieverdeling A7/A8 bekend

Staatssecretaris Heemskerk en minister Plasterk (beiden PvdA) hebben de tijdelijke regeling uitgifte kavels A7 en A8 bekend gemaakt. Daarmee willen de bewindslieden komen tot een herverdeling van de leeg staande etherfrequenties die tot 11 maart door  Arrow Classic Rock (A7) en Arrow Jazz FM (A8) gebruikt werden. Kavel A8 blijft bestemd voor jazz- en/of klassieke muziek.

Voor de verdelingswijze is ervoor gekozen om te komen met een methode waarbij indien zich één partij meldt, het desbetreffende frequentienetwerk direct verdeeld kan worden. Indien meerdere partijen zich melden, zal een vergelijkende veiling plaats vinden.

De éénmalige bedragen zijn voor de periode tot 1 september 2011 bedragen voor A7 1.266.793 euro uitgaande van een gunning per mei aankomende. Voor A8 bij een klassiek en/of jazz-gebruik is het éénmalig bedrag 133.254 euro.

Partijen dienen zich voor 24 april te melden en dienen daarbij ofwel het eenmalig bedrag ofwel een bankgarantie daartoe te overleggen om toegelaten te worden tot de procedure. Voor de procedure geldt dat de oude regels met betrekking tot verbondenheid en het maximaal mogen hebben van één ongeclausuleerd en één geclausuleerd FM-kavel van toepassing blijven, net zoals de regels met betrekking tot de combinaties van landelijke en niet-landelijke commerciële zenders.

Woordvoerster Joyce Dekker van Agentschap Telecom verklaart desgevraagd dat als blijkt dat er meerdere geïnteresseerden zijn voor één kavel, ‘de consultatie eind april zal starten’.  Als er slechts één aanvrager per kavel is, is de verwachting dat de toetsing in de eerste helft van mei afgerond kan zijn. Voor de hoogte van het eenmalig bedrag dient overigens de volledige maand betaald te worden, ook al wordt de vergunning eind van de maand vergeven (de staatssecretaris heeft bedragen per maand van de verdeling bekend gemaakt). Hoe staatssecretaris Heemskerk zal omgaan met de situatie dat er geen geinteresseerden voor jazz/klassiek zich melden voor het A8-kavel is onduidelijk. In 2003 was het nog zo dat deze dan ongeclausuleerd zou worden; daar is in de huidige regeling niet in voorzien. Volgens de woordvoerster is de huidige verdeling niet ‘uitsluitend’, oftewel als er meerdere partijen zich nu melden en er een vergelijkende veiling zou komen, kunnen partijen zich alsnog melden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *