FunX draait met netto-winst in 2008

FunX BV heeft in 2008 een netto winst geboekt van 91.740 euro op een totale omzet van 4,97 miljoen euro. Hiervan is naar schatting 3,7 miljoen euro uit subsidie-inkomsten afkomstig. Dit blijkt uit de jaarrekening van FunX die DutchMedia heeft verkregen. Dit totaal-bedrag is niet direct uit de jaarrekening af te leiden waar 3,44 miljoen als subsidiestromen is gerapporteerd. Dit komt omdat een deel van de subsidiestromen is weggeboekt als ‘overige omzet’. Ook is een subsidiebedrag (119.000 euro) uit 2007 weggemuteerd. Zonder deze mutatie zou FunX 5,089 miljoen aan omzet hebben gedraaid. Het totaalbedrag van de Nederlandse Omroep Stichting (NPO) is niet direct terug te lezen, aangezien het gerapporteerde bedrag van 1,58 miljoen euro een niet aangegeven bedrag aan subsidies voor technische doeleinden omvat die ten bate van FunX is gekomen. De Nederlandse Omroep Stichting (NPO) is de grootste subsidieverstrekker aan FunX. Tot nu heeft FunX sinds haar bestaan elk jaar een hoger totaal-subsidiebedrag toegekend gekregen.

Desalniettemin zijn de totale reclame-inkomsten lager gebleken. In 2008 bedroeg deze voor FunX 474.619 euro versus 584.291 euro in 2007. Wel is FunX veel meer op ‘bartering’ gaan zitten (740.782 euro in 2008 versus 169.223 in 2007) waarbij in natura publiciteit en reclame-zendtijd wordt geruild. FunX heeft in de kostenkant haar contentkosten weten te verlagen naar 389.498 euro (was in 2007 nog 460.647 euro); personeeelslasten zijn daarbij licht gestegen naar 2,259 miljoen euro. FunX telt geen personeelsleden die boven de Balkenende-norm aan inkomsten verkrijgen.

FunX BV is een volle dochter van Stichting G4 Radio. Stichting G4 Radio is activiteit van de lokale publieke omroepen in Amsterdam (SALTO), Den Haag (Stadsomroep Den Haag), Rotterdam (SLOR) en RTV Utrecht.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *