Gesprekken kabelwederverkoop Tele 2 en Ziggo/UPC gaan door tot eind dit jaar

De gesprekken over mogelijke nieuwe wederverkoop door Tele2 van het analoge kabelpakket van respectievelijk Ziggo en UPC blijven de komende periode doorgaan. De gesprekken die na het nietig verklaren van de OPTA-verplichtingen met betrekking tot analoge kabeltelevisie, van start gingen, hebben nog niet tot een resultaat geleid. Tele2, Ziggo en UPC willen desgevraagd inhoudelijk niet ingaan op details van de gesprekken. Een Ziggo-woordvoerder verwacht wel dat eind dit jaar, begin volgend jaar er een en ander over te melden valt en dat de gesprekken zullen zijn afgerond. Op 27 augustus kondigde Ziggo middels een eigen persbericht aan na een eerste ‘oriënterend’ gesprek dat een ‘gezamenlijk onderzoek’ naar ‘mogelijkheden voor een commerciële samenwerking’ uiterlijk vier tot zes weken zou duren. Dit blijkt in de praktijk vier tot zes maanden te zijn. Of de gesprekken tot een nieuw concreet aanbod voor consumenten zal leiden, blijft zolang geen resultaat bereikt is, onduidelijk.

Tele2 richt zich naar consumenten toe op haar interactieve televisie-produkt en kondigde op 21 oktober jl. aan haar televisieprodukt via VDSL-technieken aan te bieden. OPTA kondigde op 31 augustus jl. aan met een nieuwe marktanalyse te komen, die waarschijnlijk binnen een jaar gereed zal zijn.

3 thoughts on “Gesprekken kabelwederverkoop Tele 2 en Ziggo/UPC gaan door tot eind dit jaar”

  1. Nog een jaar en analoog is misschien van geen waarde meer… jammer dat men er nog zoveel energie insteekt. Tenslotte worden deze gesprekken OOK door de Ziggo/UPC en TELE2 abonnees betaald.

  2. Ja ik denk ook dat het een achterhoede gevecht is. Of tele 2 gaat ook digi tv via de kabel aanbieden. Ik ben zo bezitter van tele 2 ip tv. Er zijn toch veel klachten over het product. En de communicatie van tele 2 is niet echt helder.
    Ik kreeg interactieve tv . Maar het tabje is na laatste update verwijderd. Geen uitleg over gekregen
    De harddisk recorder werkt wel prima maar traag.De hd kanalen kan ik alleen maar met plezier naar kijken als het kabelnet van KPN niet te zwaar is belast. In prime time veel geklik en stilstaand beeld.VDSL is er nog niet in mij gemeente.
    IP tv heeft alleen maar kans als het land door KPN wordt uitgevoerd met glasvezel. De kabel is vooruit gegaan en heeft geïnvesteerd KPN heeft met de armen over elkaar gezeten. helaas is tele 2 aan de luie KPN gekoppeld ,ik begrijp best dat tele 2 aansluiting zoekt in de kabelmarkt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *