All posts by blog

Hagoort: “of actualiteitenrubrieken vanuit omroepvereningen, of andersoortige organisatie”

Henk Hagoort, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS/NPO) heeft in een discussie met omroepjournalisten die door de Nederlandse Vereniging van Journalisten is georganiseerd, stelling genomen omtrent actualiteitenrubrieken op Nederland 1, 2 en 3. Volgens Hagoort dient in het huidige publieke bestel het ofwel zo te zijn dat de actualiteitenrubrieken zich vanuit hun afzenders, oftewel de omroepverenigingen te profileren, ofwel dient gekeken te worden naar een ander organisatiemodel van de actualiteitenprogramma’s. In de marge van het debat zei R/TV portefeuillehouder Ruurd Bierman desgevraagd in de NOS-Raad van Bestuur dat het mogelijk is dat opinie, talkshows en andere programma’s mogelijk vandaag de dag de identiteit van omroepverenigingen beter laten weerspiegelen. Op Radio 1 verdwenen in 1995 de afzonderlijke actualiteitenrubrieken van omroepverenigingen om op te gaan in het NOS Radio 1 Journaal.

Medewerkers, hoofdredacteuren en eindredacteuren van NCRV Netwerk, EénVandaag (TROS/AVRO) en NOVA (NPS/VARA) gaven vooral aan dat stijlverschillen, de momenten van uitzending en de vorm alsmede het kijkerspubliek onderling verschilt bij de actualiteitenrubrieken. Op herhalende vraag van Hagoort wat nu precies de inhoudelijke verschillen zijn, kwam in de optiek van Hagoort niet echt een duidelijk antwoord. Journalisten van actualiteitenrubrieken voelden zich hierdoor soms niet gewaardeerd, ondanks dat ze niet in staat waren hun identiteit te kunnen omschrijven. Hagoort gaf zich daarop rekenschap het werk wel te willen waarderen van de medewerkers, maar dat het hem juist om de nuance gaat. NOVA stelde de enige ‘onafhankelijke’ rubriek te zijn, waar de VARA geen ‘identiteits’ bemoeienis mee zou hebben. Tijdens de discussie werd door een actualiteitenrubriekmedewerker in reactie op de discussie gesteld dat het uiteindelijk kan resulteren in een samenvoeging van organisaties, waarbij er één eindverantwoordelijke actualiteiten komt en de programma’s onderling verschillen in stijl en vorm. Opvallend was verder de harde woorden die gebruikt zijn tussen o.a. Carel Kuyl en Henk Hagoort die elkaar verwijten deden over de niet-totstandkoming van een nieuwsuur op Nederland 2. Omroepdirecteuren bleken de plannen te hebben ingetrokken, terwijl Kuyl zijn peilen richtte op Hagoort.

Tijdens de discussie werd ook de moeilijkheid van het bereiken van allochtonen groepen alsmede de ‘bezorgde’ burger (of maatschappelijk teleurgestelden of publieke omroep-mijders genoemd) aangeduid, alsmede het verwijt dat de publieke omroep ‘links’ zou zijn. De voorzitter van de NOS-Raad van Bestuur stelde dat dit imago vooral te maken heeft met een perceptie van een bepaalde manier van journalistiek bedrijven en niet per se politiek georienteerd hoeft te zijn. De discussie over hoe actualiteitenrubrieken op televisie wel of niet bij omroepverenigingen passen of op andersoortige wijze georganiseerd dienen te worden, wordt later waarschijnlijk voortgezet.

Canal Digitaal heeft een nieuwe directie

Canal Digitaal heeft sinds kort een nieuwe directie. Andrei Noppe is sinds 1 januari jl. de nieuwe algemeen directeur van het Nederlandse satellietpakket. Andrei Noppe was sinds september ‘vice president operations’ bij het bedrijf en was daarvoor ruim vier jaar lid van de directie van Casema toen Providence Equity Partners aandeelhouder was van Casema. Providence Equity Partners heeft thans via CDS Cooperatieve meerderheidscontrole op Canal Digitaal. René Tensen is als commercieel directeur (CCO) deze week gestart bij Canal Digitaal. Tensen is afkomstig uit de telecomwereld en heeft hiervoor voor o.a. T-Mobile alsmede France Télécom/Orange gewerkt. Het derde directielid van Canal Digitaal is Jurgen Lambregts, de financieel directeur.

Kees Färber die sinds 1992 bij het satellietbedrijf en haar voorgangers werkt is benoemd tot ‘Chief Technology Officer’ (CTO) voor een holdingbedrijf van CDS Cooperatieve. Vanuit die hoedanigheid is Färber technisch verantwoordelijk voor de onderdelen Canal Digitaal, TV Vlaanderen en het Franstalig Belgische TéléSat. Färber was één jaar algemeen directeur van Canal Digitaal. Hans Wolfert en Cees Bohnenn – die een aanmerkelijk minderheidsbelang in CDS Cooperatieve hebben – blijven naast Kees Färber samen met financieel directeur Gerard Raats de directie voeren over het holdingbedrijf.

TV5Monde: Franstalige zender binnenkort alleen nog digitaal bij Ziggo?

TV5Monde, de Franstalige internationale zender zal waarschijnlijk bij kabelaar Ziggo over enige maanden alleen digitaal te zien zijn. Ziggo is met 3,2 miljoen kabelhuishoudens de grootste kabelaar van Nederland. TV5Monde is op haar beurt de enige Franstalige zender in Nederland die een vrij grote landelijke analoge kabeldistributie kent. Het tv-station zendt met name programma’s uit van haar eigenaren, te weten France Télévisions (France 2, France 3, France 4, France 5, France O), de Franstalig Belgische RTBF (La Une en La Deux), de Zwitsers Franstalige omroep TSR (TSR 1 en TSR 2) en het Canadese Radio Canada.

Therese Flemminks, woordvoerster van Ziggo bevestigt dat het kabelbedrijf in overleg is met TV5Monde over het beëindigen van analoge distributie in haar verpresidingsgebied gebied ten faveure van digitale distributie. Ziggo heeft eerder soortgelijke afspraken met zenders als het Britse BBC World News en het Frans/Duitse ARTE gemaakt. BBC World News is bij Ziggo praktisch alleen in grote steden Den Haag en Utrecht nog analoog te zien; ARTE is analoog volledig verdwenen en alleen nog digitaal beschikbaar. Programmaraden kunnen bij deze afspraken de zender niet meer adviseren omdat deze niet meer beschkibaar is. Ziggo telt thans 1,2 miljoen digitale kabelhuishoudens en werkt aan het verkleinen van haar analoge pakket tot 30 zenders om haar digitale pakket meer ruimte te kunnen bieden. Bij Ziggo is het digitale standaardaanbod opgenomen in het standaardabonnement (Televisie Z1 geheten).

TV5Monde heeft afgelopen week een nieuw profiel van haar zender gepresenteerd waarin ze zich crossmedialer wil voorstellen. Op vragen over de distributiesituatie bij Ziggo kon het bedrijf geen reactie geven. Afgelopen jaar kwam TV5Monde in conflict met UPC waarbij de Franse internationale zender UPC betichtte van het verspreiden van onjuiste informatie aan haar klanten. UPC schrapte in een aantal gebieden TV5Monde uit haar analoge pakket in bepaalde UPC-gebieden waar programmaraden de zender niet in het basispakket hadden geadviseerd. UPC stelde destijds haar te voren bekende distributiebeleid te volgen. Hierna trok TV5Monde haar toestemming voor digitale kabeluitzending bij UPC in, omdat in de optiek van TV5Monde als gevolg hiervan UPC voortaan 3 eurocent per abonnee per maand diende te betalen.  Dit weigerde UPC. Daarvoor zat TV5Monde zonder kosten voor UPC in het digitale aanbod. Nu TV5Monde met de grootste kabelaar in overleg is gegaan over het beëindigen van analoge distributie ten faveure van digitale distributie, komt de vraag op welke distributiestrategie TV5Monde hanteert. Na het verwijderen van TV5Monde werd in veel analoge kabelgebieden bij UPC door programmaraden de internationale Franstalige zender opnieuw opgenomen in het ‘dwingende’ basispakketadvies.

TV5Monde wordt overigens verder via satelliet (kosteloos) alsmede via KPN Interactieve TV aangeboden.

Franstalige publieke zenders als France 2, France 3 en RTBF La Une, RTBF La Deux alsmede RTBF Sat blijven elk wèl beschikbaar voor analoge distributie, maar kennen nauwelijks tot geen analoge kabeldistributie in Nederland. France 2 en RTBF Sat worden wel digitaal via de kabel verspreid.

Zenderwisselingen: MTVNHD bij Canal Digitaal, Cartoon Network bij Digitenne van KPN, Car Channel bij UPC

De komende weken vinden er een aantal zenderwisselingen plaats bij de meeste grote operatoren. UPC schrapt per maandag de zender BBC Prime uit haar digitale aanbod. Volgens een UPC-zegsman omdat de zender ‘niet zo veel toegevoegd waarde; het zijn vooral herhalingen uit het BBC archief’. Volgens de UPC-woordvoerder is dit ook ingegeven omdat het een keuze is uit programma’s die ook via BBC One en BBC Two (alsmede BBC Three en BBC Four) worden aangeboden. Nieuw bij UPC is Car Channel, de auto-themazender van NDC Mediagroep die via het pluspakket ‘Royaal’ zal worden aangeboden.

KPN zal in haar betaalde ‘Digitenne van KPN’ aanbod per 10 februari aankomende de tekenfilmzender Cartoon Network van Time Warner gaan aanbieden van 06 tot 18 uur. Het vervangt de zender NostalgieNet. KPN verkocht onlangs haar 50 % belang in NostalgieNet aan TijdsbeeldMedia en zag daarmee zich niet meer genoodzaakt deze zender nog te blijven aanbieden via haar DVB-T netwerk. KPN stelt nu dat NostalgieNet ‘tijdelijk’ werd uitgezonden.

Canal Digitaal schrapt in de loop van februari vrij onverwacht met het aanbieden van MTV Hits. Deze zender die via de Astra1 wordt aangeboden is onderdeel van het aanbod van themazenders die MTV Networks Europe vanuit Londen maakt. In de loop van februari zal Canal Digitaal als eerste Nederlandse operator MTVNHD gaan aanbieden. MTVNHD is een pan-Europese zender van MTV Networks Europe die programma’s van MTV, VH1 en Nickelodeon in Hoge Definitie uitzendt. Wat de reden is van het schrappen van MTV Hits is onduidelijk; Canal Digitaal en MTV Networks BV zeggen desgevraagd nog in onderhandeling te zijn. De mededeling van Canal Digitaal was volgens betrokkenen voorbarig.

Mediaguard2 omwisseling naar Mediaguard3 gaat beginnen

Canal Digitaal heeft vrijdagavond middels een ‘dealernieuwsflits’ bekend gemaakt dat in de periode februari/maart Mediaguard2-satellietabonnees op het ‘familiepakket’ een nieuwe smartcard ontvangen. Daarmee zijn ze volgens Canal Digitaal de eerste groep. In maart volgen de ‘Recreatie’ abonnees, gevolgd door de Mediaguard2-Entertainment/Combi en Toppakket abonnees die in maart/april een nieuwe smartcard ontvangen. Basispakketabonnees ontvangen in de periode april tot juni de nieuwe Mediaguard3-smartcard. Het is noniet bekend hoe omgegaan zal worden met de abonnees op het zogeheten ‘settopboxpakket’ (met puur de commerciële generalsitische zenders) en geregistreerden van een Mediaguard2-smartcard voor satellietontvangst van Nederland 1, 2 en 3. Verdere details zijn niet bekend gemaakt. Wel is duidelijk dat aankopers van een nieuwe smartcard in de meeste gevallen direct een (nieuwe) Mediaguard3-smartcard verkrijgen. Canal Digitaal voert nog een discussie over het mogelijk vragen van een financiële bijdrage van de nieuwe smartcard voor settopboxpakketabonnees (commerciële generalistische zenders) en geregistreerden voor de satellietontvangst van Nederland 1, 2 en 3. De uitkomst van deze discussie is nog niet duidelijk.

Losse nieuwe werkende smartcards bij Canal Digitaal zijn overigens vrij kostbaar. Het aanschaffen en registreren van een nieuwe losse smartcard opdat die werkend is, kost immers in totaal circa 110 euro. Bij een operator-gerelateerde ontvanger, kost een geregistreerde, werkende smartcard 29,95 euro. Mediaguard2 is in 2003 in Nederland geintroduceerd, destijds was de smartcardomwisseling voor alle smarcardhouders kosteloos. Canal Digitaal was niet bereikbaar voor commentaar.

Minister neemt conceptbesluit publieke themazenders: alles goedgekeurd!

PvdA-Minister Plasterk van OCW heeft middels een conceptbesluit alle aanvragen van de Nederlandse Omroep Stichting voor themakanalen radio en televisie alsmede een aantal nieuwe interactieve/multimediale diensten goedgekeurd. De publieke landelijke omroep wil op deze wijze meer kanalen gaan aanbieden via digitale platforms. Plasterk stelt dat hiermee in feite dat met de nieuwe diensten ‘tegemoet komen aan de democratische, sociale en culturele behoeften van de Nederlandse samenleving’. Volgens Plasterk is er met de conceptbesluiten een ‘samenhangend’ pakket waar toestemming voor gevraagd is. De concept-toestemming duurde lang, te meer nu Plasterk er voor gekozen heeft deze in te bedden in de sinds 1 januari jl. van kracht geworden nieuwe Mediawet en in 2008 nadere informatie vroeg aan de publieke omroep.

Radio

Concreet betekent het dat bij een definitief besluit de thans alleen op internet gedistribueerde radiokanalen Radio 2 In Concert Surround, 3FM Serious Talent, 3FM Live en 3FM Alternative ook via kabel, satelliet, IPTV e.d. verspreid mogen worden. Nog nieuw te lanceren themakanalen Radio 2 Cabaret, Kleinkunst & Levenslied, 3FM Mega Top 50, Radio 4 Musica Religiosa, Radio 4 Eigentijdse Muziek, Radio 4 Young Professionals Klassiek, Radio 5 Hollands Glorie, Radio 6 Young Professionale Jazz & Wereldmuziek alsmede FunX Flavours hebben eveneens toestemming verkregen.

Televisie

Met het terugbrengen van het aantal themakanalen van de publieke landelijke omroep wil de minister het ‘kind & ouder-kanaal’ met de werknaam Z@ppelin24 goedkeuren. Ook de combinatie Sport24 & Politiek24 krijgt dan goedkeuring. De minister gaat in zijn besluit niet in op eerdere kritiek over de merkwaardige combinatie van politiek en sport op één zender. Bernadette Slotboom, coördinator themakanalen voor de publieke landelijke omroep zegt ‘niet anders verwacht’ te hebben en stelt blij te zijn met het conceptbesluit. “Dit maakt deel uit van het normale proces”, aldus Slotboom tegenover DutchMedia.

Narrowcasting

De minister van OCW heeft ook een concept-toestemming gegeven voor het verspreiden van narrowcast-content van de publieke landelijke omroep. Daarbij heeft Plasterk aangegeven dat het wel van belang is dat de redactionele onafhankelijkheid gewaarborgd wordt  en de eigen verantwoordelijkheid voor de inhoud. De narrowcastkanalen van de publieke landelijke omroep zullen zich vooral richten op reizigers en wachtend publiek, waarbij de publieke omroep in winkels en bij scholen, openbaar vervoer, sportclubs en wachtruimten in de gezonheidszorg deze diensten wil ontplooien. De concept-toestemming voor de narrowcast-activiteiten is ‘experimenteel’ van aard en tot 31 december 2011

Mobiele Televisie

Voor mobiele televisie heeft de publieke landelijke omroep in concept toestemming om met twee ‘mixkanalen’ te experimenteren gekregen tot 31 december 2011. De bedoeling is dat één kanaal een mix zal bieden van programma’s van Nederland 1 en uitzending-gemist. Het tweede kanaal zal een jongerenkanaal moeten zijn (naar het model van 101, maar dan mobiel). De publieke landelijke omroep wil deze kanalen aanbieden met partijen als KPN via DVB-H en Mobiele TV Nederland BV die een aanvraag voor DMB/DAB frequentieruimte heeft gedaan. De publieke landelijke omroep heeft trouwens zelf een landelijk kavel voor DMB/DAB gebruik in handen. Ook voor WiMax-toepassingen kunnen de mixkanalen dienen. Eerder had de minister al toestemming gegeven de bestaande zenders via mobiele netwerken te kunnen uitzenden (Nederland 1 en 3 zenden zo uit via KPN Mobiel TV). Volgens de minister passen deze activiteiten bij de ‘voortrekkersrol’ die de publieke omroep in nieuwe platforms en technieken  speelt en waaraan ze kan bijdragen.

Interactieve Service Menu’s

De publieke landelijke omroep heeft ook een concept ‘experimenteertoestemming gekregen voor interactieve service menu’s ij digitale (kabel en IPTV)platforms. Daarmee wil de publieke landelijke omroep in feite een soort multimediale versie van teletekst lanceren, extra videomateriaal beschikbaar stellen alsmede interactiemogelijkheden als ‘stemmen’ bieden. Ook wil de publieke landelijke omroep met Electronische Programma Gidsen (EPG) experimenten kunnen ontplooien. Euronews en Sport1 bieden bij UPC al dergelijke diensten aan. Alhoewel bij de kabelaar UPC (620.000 digitale abonnees) alle digitale ontvangers geschikt zijn voor multimediale/interactieve toepassingen, alsmede bij KPN Interactieve TV (40.000 abonnees) dit het geval is, is dit bij de grootste digitale operator van Nederland, Ziggo (1,2 miljoen digitale abonnees) niet het geval. Ziggo heeft inmiddels in een deel van haar gebied een multimediale/interactieve dienst actief, maar hoopt die de komende maanden in haar hele gebied uit te rollen en biedt deze diensten als ‘extra’ dienst aan. Het is nog onduidelijk met welke operatoren de publieke landelijke omroep deze ‘interactieve service menu’s’ zal aanbieden.

Uitzending Gemist op Bestelling

De minister heeft in concept ook ingestemd met ‘Uitzending Gemist op Bestelling’. In principe biedt de publieke landelijke omroep daarbij zonder meerkosten bij Uitzending Gemist programma’s op bestelling vooraf. Oftewel voor de reguliere uitzending. Volgens de minister kan dep ublieke landelijke omroep zo ‘testen’ of materiaal ‘doelmatig’ verspreid kan worden ‘aan de hand van specifieke behoeftes van het publiek’. De publieke omroep kan daarbij ook betaling vragen in het kader van ‘experimenten’ en ‘rechtenbeheer’.

De verwachting is dat over circa een maand de minister een definitief besluit zal nemen. De komende drie weken kunnen belanghebbenden hun ‘zienswijzen’ kenbaar maken. De verwachting is dat de themakanalen televisie Z@ppelin24 en Sport24  rond april/mei kunnen starten. Sommige radiothemakanalen bestaan al op internet; de verdere start van de nieuwe publieke diensten is afhankelijk van overeenkomsten met distributeurs.

SBS Broadcasting investeert in nieuwe produkties en maatschappelijke programma’s

SBS Broadcasting (Net 5, SBS 6 en Veronica TV) investeert dit voorjaar in een aantal nieuwe producties en maatschappelijke geëgangeerde programma’s. Dit bleek uit de afgelopen dinsdag georganiseerde voorjaarspresentatie. Naast een nieuw seizoen S1ngle, heeft Net 5 een nieuwe dramaserie ingepland onder de naam “Verborgen Gebreken” over een makelaarskantoor. Op SBS 6 zal een nieuwe dramaserie “De Hoofdprijs” over een nieuwe miljonair worden geprogrammeerd. Veronica die al enige tijd geleden haar ‘sexy’ imago heeft afgeschud, wil met drie nieuwe Nederlandse programma’s het maatschappelijk en betrokken imago van de zender benadrukken. Johnny de Mol wil in “Down met Johnny” een (ander) beeld geven over verstandelijk gehandicapten, Lauren Verster volgt de wereld achter de (nieuws)fotografie in de wereld en Javier Guzman zal onder de naam ‘Comedy Explosion’ een aantal cabaretiers een plek op de commerciële zender geven.

Volgens Eric van Stade, algemeen directeur van SBS Broadcasting is duidelijk dat in tijden van economische crisis, mensen behoefte hebben aan afleiding en positivisme. Toch heeft SBS Broadcasting – een dochter van ProSiebenSat.1 Media, ook last van de financieel-economische crisis die ook de televisiesector raakt. Van Stade zegt desgevraagd dat dit met name in het vierde kwartaal van vorig jaar haar beslag kreeg. De totale televisiemarkt heeft volgens de SBS-directeur in het vierde kwartaal een daling van 15 % moeten verwerken vergeleken met het vierde kwartaal 2007. “Adverteerders zijn voorzichtiger. Print is nu echt aan de beurt, maar in de televisiesector is het ook te merken,” aldus Van Stade. Concrete getallen kan Van Stade niet noemen gezien de beursgenoteerdheid van moeder ProSiebenSat.1 Media. Volgens de SBS-directeur was 2008 financieel een goed jaar voor de zendergroep, maar geen recordjaar. De SBS-directeur hoopt dit jaar uit te komen op eenzelfde niveau, maar zegt voorzichtig te hebben geprognotiseerd door de onzekere economie.Van Stade zegt dat zijn zendergroep juist nu ook durft te investeren met drama en bewust niet daar nu terughoudend in is. Met het huidige schema hoopt de SBS-directeur met haar drie zenders een hoger marktaandeel in de doelgroep 20-49 te kunnen halen in de periode januari-juni vergeleken met vorig jaar. De filosofie van de zendergroep is het karakter van de zenders consistent te benadrukken (SBS 6: voor de ‘gewone Nederlander’, Net 5 voor de vrouw, Veronica ‘jong, eerlijk en betrokken’).

SBS Broadcasting wil in april starten met een begin vorig jaar aangekondigde video-on-demand dienst. Oorspronkelijk zou de dienst eind vorig jaar starten. De dienst zal in navolging van het zusterbedrijf MaxDome in Duitsland zowel via de televisie als via internet actief moeten worden. Daartoe hoopt SBS Broadcasting overeenkomsten te kunnen sluiten met kabelaars als Ziggo en UPC. Tot nu toe zijn geen overeenkomsten gesloten en geven beide kabelaars de voorkeur aan hun eigen VOD-diensten (UPC on Demand, Ziggo On Demand/TVTheek/Cinema1). Concurrent RTL Nederland is op internet actief met RTL Video. Wel heeft SBS een overeenkomst met Ziggo gesloten over het aanbieden van een programma gemist-dienst. De bedoeling is dat de Nederlandse variant van MaxDome films en series zal bieden, waarbij in sommige gevallen televisie-afleveringen van series eerder op aanvraag tegen betaling beschikbaar zijn dan op televisie. Een naam voor de dienst is nog onbekend; het zal geen MaxDome worden volgens Eric van Stade.