Grote geheimen?

Het valt me soms op hoe sommige mensen al dan niet in opdracht dingen geheim willen houden….

Wat is er erg aan om te weten hoe aandeelhouders-structuren in elkaar
zitten?

Of om te weten wat winst en verliescijfers zijn?

Of om te weten hoeveel abonnees Digitenne bijvoorbeeld heeft?

Naar verloop van tijd wordt veelal toch rechtsom of linksom duidelijk hoe het eraan toe gaat. Sommige bedrijven doen er heel vaag, geheim
en terughoudend over……Bij zeer recente winst/verliescijfers
is dat soms voor te stellen, maar verder?

Iedereen weet dat het bar slecht gaat met CineNova. Toch weigert het bedrijf categorisch haar abonnee-cijfers te geven. Ook Canal+ Nederland weigert dat, maar dankzij rapportages van de Canal+ Group is er toch geregeld een beeld.

Van Digitenne is het wat beschamender te noemen dat ze geen openheid over hun abonneecijfers willen geven. Immers met een controle die voor de meerderheid bestaat uit bedrijven die in staatshanden zijn, is het blijkbaar belangrijker dit soort informatie als geheim te bestempelen dan deze vrij te geven. Digitenne heeft haar ‘targets’ (in gewoon Nederlands doelstellingen) behaalt. Wat deze waren mogen we achteraf niet weten. Blijkbaar is het
van nationaal staatsbelang om dat geheim te houden. Misschien dat met inhuur van de voormalige KGB er wel achter te komen is?

In ieder geval is het abonnee-aantal van DutchMedia wel openbaar
wat mij betreft: 3154 om precies te zijn, waarvan akte!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *