Wat voor land is Nederland……..

Wat voor land is Nederland als een naar noodhulp zoekende
doodzieke asielzoeker laat verpieteren en zelfs doodgaan
(Volkskrant, vandaag), waar ziekenverzorgers en instanties weigeren hulp te geven aan een persoon die nu als anonieme onbekende begraven heeft
moeten worden……

Wat voor land is Nederland als het hulp behoevende minderjarigen
in de gevangenis zet? (Nova, vandaag) Is dat de hulp die Nederland biedt?
Een een in psychische nood verkerende die als gevolg van mishandeling
in zo’n positie is gekomen, kan blijkbaar in de gevangenis zijn eigen
dader vergezellen? Is dat de wijze waarop de hulpbehoevenden anno 2003
geholpen worden?

Maar ja, blijkbaar is het Koninkrijk der Nederlanden liever mensen kwijt dan rijk; de klakkeloze uitlevering aan de Verenigde Staten – dat een rechtstelsel kent waarbij vele zaken aldaar een misdrijf zijn en hier niet – is ook daar het levende bewijs van; veelal zonder dat personen in kwestie in de VS zijn geweest….en dat allemaal ‘in naam der koningin’…

Iets heel anders…….
Van het weekend eea in de geschiedenis doorgenomen; het is toch mooi om te zien hoe en op welke wijze in 1946 in Italië het koninklijk huis na een referendum is weggestuurd en Italië binnen zeer snelle termijn een Republiek is geworden; in de grondwet is daarbij verankerd dat Italië altijd en Republiek zal moeten blijven! En dat regeltje is toch essentieel…..Wat dat betreft is het veelal door Nederland verfoeide Italië volgens haar grondwet democratischer dan de Nederlandse grondwet! Dat het in de praktijk helaas onder Berlusconi anders kan uitpakken komt door de kieswet van 1993/1994.
Wat dat betreft maakt Berlusconi als premier – hij is geen president – meer kapot dan menigeen lief is, met dien verstande dat hij waarschijnlijk na 2006 weer weg zal zijn…..
(Italië kent voor de goede orde een ceremoniële president als staatshoofd die overigens geen deel uitmaakt van de regering. De in Nederland ondemocratische koningin is daarentegen hier wel onderdeel van de regering!)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *