Omroepverenigingen blijven omroepverenigingen?

Waar de Tweede Kamer afgelopen maandag duidelijk over kon zijn. De PvdA zou een ander standpunt hebben, zo lieten ze blijken in allerlei media. Opvallend genoeg was alleen de LPF het duidelijkst: omroepverenigingen hebben hun legitimiteit verloren. De VVD vindt dit ook, maar probeerde subtiel nog een en ander van de grond te krijgen. Het lukte niet.

Medy van der Laan lijkt er vooral op uit om alles te laten zoals het is. Dus omroepverenigingen staan niet ter discussie. Het vrijgeven van de programmaspoorboekjes (omroepgegevens) van Nederland 1, 2 en 3 ook niet, anders dan dat Van der Laan best nog wel eens een gesprek met de publieke omroepsector aan wil gaan. Het zal niet helpen. In de nadagen van Rick van der Ploeg (PvdA) als staatssecretaris dreigde hij met een wet die het vrijgeven moest bewerkstelligen. Des te opvallender dat de PvdA bij monde van Jeltje van Nieuwenhoven als ouderwetse beschermvrouwe met beschermheer Joop Atsma in het gelid kwam om hier tegen te zijn. En dus stond Frank de Grave (VVD) redelijk alleen, want met de steun van de LPF en D66 kom je er niet.

En dus gaat Nederland vrolijk door om het publieke omroepbladenstelsel nog jaren in stand te houden totdat een rechter dit over X-jaar zal verbieden en onherroepelijk tot de vrijgave verordoneert zoals de Nederlandse Mededingsautoriteit al eerder had gedaan. Naar een nieuw stelsel durven alleen de VVD en de LPF te denken. De discussie in de Tweede Kamer deed eigenlijk denken aan vervlogen tijden, al heb ik die niet zelf mogen meemaken. Vooral Joop Atsma is sterk in het verdedigen van ‘zijn’ KRO, NCRV, EO en overige geestverwanten. Grappig is dat deze CDA-man wèl oor had voor het gelijkelijk verdelen van de omroepen op geestelijke grondslag (39F) maar hier daarna op terug kwam, aangezien dit voor bijvoorbeeld de Rooms Katholieke Kerk wel gevolgen heeft! Ook opvallend dat Atsma openlijk pleitte voor totale afschaffing van Radio 747AM en de daarop uitgezonden programma’s. Atsma hoort het liefst Radio 1 terug op de middengolf 747 kHz.

Ben benieuwd of Atsma zich realiseert dat daarmee de vele religieuze programma’s hierdoor komen te vervallen (NCRV, KRO, EO, IKON e.d.). Het zou wèl helpen naar een ontzuild omroepsysteem! Wellicht dat als ondergetekende in 2050 75 mag worden, het anders zal zijn? Ik vrees van niet, aangezien in de na-oorlogse geschiedenis het slechts twee jaar heeft mogen duren dat er geen omroepverenigingen actief waren. Van 1945 tot 1947 hebben Radio Herrijzend Nederland en Radio Nederland in Overgangstijd (RNO) het slechts kort volgehouden, aangezien de omroepzuilen de nationale publieke omroep om zeep hielpen. De discussie is misschien niet veel anders dan toen….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *