Jaarrekening VRON BV (Radio 538)

Omdat sommige mensen heel flauw doen over hun eigen prestaties en ik niet begrijp waarom, heb ik het maar zelf gedownloaded…

De Vrije Radio Omroep Nederland BV is – als bekend – gister overgenomen. In een persbericht werd daarin ook even kort melding gemaakt van het omzetresultaat tot 30 juni jl. Gek is het dat als je vraagt naar het resultaatoverzicht er geen antwoord op komt; al het andere dat je vraagt wordt overigens wel uitgebreid toegelicht!

En dan blijkt bij het nakijken van het register van de Kamer van Koophandel dat die gewoon openbaar is. Het kost wel iets, nl. 3,45 euro. En ach, deze keer heb ik het maar geopenbaard zodat een ieder kosteloos die jaarrekening kan bekijken. Van het resultaat zijn immers berekeningen te maken van de overnamesom. Een netto resultaat van 12,9 miljoen euro (stijging van 2,7 miljoen) is best mooi te noemen (met deelnemingen waaronder Radio 538 Internet is het resultaat overigens 14,5 miljoen euro); zij het dat de omzet naar rato veel meer is gestegen (van 29,57 naar 40,29 miljoen). Hier is het jaarverslag opvraagbaar in PDF.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *