Rob Out (Robert Simon Out)

Tot afgelopen maandag nog actief (samen met Peter de Jager en
Lex Harding) als groot-aandeelhouder van de Vrije Radio Omroep Nederland BV; oftewel Radio 538. De BV-naam is van Radio Veronica toen het werd opgericht in 1959 en startte met uitzenden in 1960, alwaar Rob Out voor het eerst in 1961 presenteerde om in 1965 definitief uit te groeien tot ‘mr. Veronica’. Rob Out had tot maart jl. nog een klein belang in Sky Radio.
Rob Out de man achter de nog steeds (door het huidige Radio Veronica)
gebruikte term ‘Goud van Oud’, een man die in de jaren 60 commerciĆ«le radio en televisie wilde bewerkstelligen, maar pas in de jaren 90 dat onderschap heeft kunnen uitoefenen. Deze man is niet meer. Sommige gedane uitspraken zijn – opvallend genoeg – nog steeds van toepassing…… Als een soort in memoriam volgen hier enkele uitspraken.

‘Ons omroepsysteem is een ratjetoe van belangen, in stand gehouden door een klein aantal mensen dat geen oog wil hebben voor de belangen van de luisteraar of kijker.’

31 augustus 1974, Radio Veronica bij de sluiting van de zender.

”Het is jammer dat je in dit land beperkt wordt. Je wordt ingedamd tot achter je bureau, met in de ondersta la een fles rode wijn en tussen de middag een boterham, waarvoor enorme declaraties worden ingeleverd. Ik vind: laat de mensen hun gang gaan. De mensen beginnen zich te verzetten tegen richtlijnen van de wieg tot aan het graf. Dat verzet merk je in de omroep ook.”

“Ons idealisme is ook, dat het omroepbestel verandert. Daarvoor hebben we
bewuste bouwstenen aangedragen.”

NRC Handelsblad, 8 augustus 1988

‘Joop van der Reijden, die ik nota bene in 1990 zelf aangenomen heb als voorzitter, als opvolger van Wout Bordewijk. Ik ondervond daarna al snel hoe schijnheilig en hypocriet hij de boel kon manipuleren. Hij heeft van mijn Veronica uiteindelijk een tweede Titanic gemaakt’

‘Veronica is gebouwd op kameraadschap en loyaliteit. Dat waren de grondbeginselen. Als iemand een avond stevig was doorgezakt en thuisbleef, nam iemand anders gewoon zijn programma over. Als een vanzelfsprekendheid. Ach, alles kon en mocht toen. Dat is niet meer. De tijden zijn veranderd’.

Over Radio 192:
‘Ik wens ze alle succes, maar heb de nodige twijfels. Het blijft teren op oude roem. Ik zie daar geen heil in’.

Panorama (2000?)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *