L1 blijft (vooralsnog) op satelliet!

L1 Radio & L1 TV blijven zeker nog twee maanden op satelliet. SES Astra stelt middels een persverklaring dat het de mogelijkheden voor (defintieve) satellietuitzending voor L1 niet wil ‘verstoren’. Dus heeft SES Astra de proef met circa twee maanden verlengd.

Op 2 april zullen Provinciale Staten een definitieve beslissing moeten nemen of het wel of niet continueren van L1 op satelliet. Dan zal PvdA-gedeputeerde Wolffs met een beeld moeten komen waarin helder wordt hoe satellietuitzending van L1 gefinancierd kan worden.

Het CDA Limburg stelde in de Limburgse Statenvergadering gister dat het geen financiële middelen beschikbaar wilde stellen en dat de Provincie slechts ‘een regiiseur en coordinator’ kan zijn. In een motie wordt Gedeputeerde Staten gevraagd de regering, gemeenten, L1, SES Astra en kabelexploitanten aan te spreken op hun ‘financiele verantwoordelijkheid’. Gedeputeerde Wolffs wees Provinciale Staten er in de vergadering echter op dat de provincie een financiele verantwoordelijkheid heeft voor de regionale publieke omroep. Harro Coumans zegt in een reactie verbaasd te zijn over de CDA-motie. “Dat het Provinciaal Bestuur het fijn vindt dat L1 op satelliet uitzendt, spreekt vanzelf, maar het is verbazend dat de Provinciale Staten niet bereid zijn een bijdrage te leveren. Ik snap niet waar dat vandaan komt. Dat je jezelf 100 % uitsluit is gek.” Harro Coumans noemt zichzelf een optimistisch mens en verwacht een goed voorstel waarin deze verwacht dat het ‘licht’ zal kunnen doorbreken.

Zo blijft Limburg nog even discusseren over L1 op satelliet; 2 april is er hoogstwaarschijnlijk definitieve duidelijkheid! Tot die tijd blijft de zender te zien waardoor voor het eerst ook de Carnavalsuitzendingen vanuit Limburg in heel Europa te zien zijn!

P.s.> op de papieren motie van CDA Limburg stond oorspronkelijk dat ‘de uitzending van L1 via de kabel’ structureel geregeld diende te worden. Slechts een doorhalen van het woord ‘kabel’ dat vervangen is door ‘satelliet’ heeft dit gecorrigeerd. Het blijft wennen voor politici: satellietontvangst!

HIER NOG DE LETTERLIJKE tekst van de motie:

Provinciale Staten van Limburg in vergadering bijeen op 30 januari 2004,

Constaterende dat:
– De provincie Limburg de afgelopen 2 maanden heeft meegewerkt aan een proef om de Limburgse zender L1 via de Astra-satelliet aan te bieden;
– de proef op 31 januari 2004 (morgen) afloopt;
– momenteel geen voorstel van de zijde van het College voorligt om deze proef om te zetten in een definitieve oplossing;

Overwegende dat:
– het College momenteel besluitvorming voorbereidt voor Provinciale Staten met betrekking tot deze materie;
– er van zijde van de partners een aanbieding voorligt om de proef voor een aantal maanden te continueren tegen beperkte kosten;

Dragen het College van Gedeputeerde Staten op:
– met Astra en L1 afspraken te maken over voortzetting van de proef voor een periode van maximaal 3 maanden, waarbij de provincie de kosten voorfinanciert;
– ten behoeve van besluitvorming in de vergadering van Provinciale Staten van 2 april 2004 een voorstel voor te bereiden voor Provinciale Staten om de uitzending van L1 via de satelliet structureel te regelen;
– in het voorstel de volgende uitgangspunten te hanteren, zoals tijdens de beraadslagingen verwoord door de gedeputeerde Wolf:
– Provincie treedt op als regisseur en coördinator om te komen tot realisatie;
– Provincie spreekt alle betrokkenen aan op hun (financiële) verantwoordelijkheid: Rijk, gemeenten, L1, Astra en kabelexploitanten,

en gaan over tot de orde van de dag.
CDA-Statenfractie (Noël Lebens en Ger Timmermans)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *