Vaag kunstproject Digitenne?

Om 16 uur in het Vondelpark te Amsterdam bij ‘boom’ 91 omstreeks het Café Vertigo zal Digitenne een kunstproject onder de naam Tree of Live laten openen. Het promotie-project moet aantonen dat mensen vaker naar de natuur op schermen kijken dan in het ‘echt’ en toont simpelweg televisiezenders. Vandaar dat de kunstenaar Adrian Berger schermen in Vondelpark-bomen heeft opgehangen.

Opvallend is dat in het persbericht Digitenne dat in DVB-T uitzendt via de ether de kabel en de satelliet als ‘afvallig’ laat beschrijven door de kunstenaar, want die gaven te veel ‘praktische problemen’.

Alhoewel ik geen technicus ben, volg ik dit niet. Immers technieken maken mogelijk dat kabel- en/of satellietsignalen ook tot in bomen tot uitdrukking kunnen komen. De gezochte associatie van het abonneeboeket Digitenne is vergezocht (immers bomen hebben geen adres en kunnen geen abonnement nemen). Het is dan ook voornamelijk een reclame-uiting voor Digitenne die daarmee wel een kunstenaar het mogelijk maakt dit tot uiting te brengen…

Het kunstproject zelf is overigens een interessant fenomeen.
Ik vraag me wel af of de schermen met harde wind, regen en hagel kunnen omgaan, getuige het Nederlandse weer..!?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *