HMG, CLT, RTL

“Wij verkopen dit bedrijf niet aan John de Mol, niet aan HMG, CLT koopt ons ook niet, en RTL wordt niet verkocht aan CLT. Alles in die geruchtensoep is onzin.”

Zin die in een interview met Markus Tellenbach genoteerd staat in Adformatie. Een beetje vreemde zin. RTL/de Holland Media Groep SA is immers voor 100 % van RTL Group SA. CLT was tot midden jaren 90 de naam voor wat nu RTL Group SA is. Dus ofwel Markus Tellenbach heeft iets verkeerds gezegd, ofwel Adformatie heeft dit verkeerd opgeschreven. De aanduidingen HMG, CLT- en RTL zijn immers van één en hetzelfde bedrijf…..

Weinig aandacht cijfers SBS Broadcasting BV/SA

DALING NEDERLANDSE CIJFERS VIERDE KWARTAAL

Meestal als SBS Broadcasting SA haar jaarcijfers bekend maakt, worden de cijfers voor Nederland ook duidelijk. De afgelopen jaren volgde dan gelijk een persbericht van SBS Broadcasting BV. Wellicht dat de eerste werkdag (1 maart jl.) van de nieuwe communicatiedirecteur Eric Eljon en afwezigheid van vervanger Michiel van Rijswijk deze week, daar iets mee van doen heeft. Dit allemaal op de dag waarop de jaarcijfers bekend werden.

In de Nederlandse media heb ik nergens uitgebreide informatie over de Nederlandse prestaties kunnen teruglezen, alleen over de algehele SBS Broadcasting SA cijfers. De Nederlandse cijfers tonen een interessante ontwikkeling: weliswaar boekte de Nederlandse dochter SBS Broadcasting BV voor haar drie tv-stations in 2003 een omzetstijging over het gehele jaar (van 193.585.000 euro in 2002 naar 201.310.000 euro in 2003), maar opvallend genoeg een omzetdaling voor het vierde kwartaal 2003 (van 68.814.000 in het vierde kwartaal 2002 naar 66.945.000 euro in het vierde kwartaal van 2003). Veronica Uitgeverij BV (Satellite en Veronica Magazine) behaalden van 1 september 2003 t/m 31 december 2003 een omzet van 20.970.000 euro met een operationeel resultaat van 2.514.000 euro. Resultaten overigens volgens de Amerikaanse NASDAQ rekenstandaarden.

Opvallend is dat over het vierde kwartaal 2003 geen verhogingen in de operationele resultaten voor de Nederlandse zenders worden gemeld. Over het algehele jaar steeg het operationele televisieresultaat in Nederland met 4,6 miljoen euro. Het operationele totaalresultaat voor Nederland is niet bekend gemaakt.

Als reden voor de tegenvallende vierde kwartaal-resultaten gaf SBS Broadcasting SA aan dat er een teleurstelling is in de algehele reclamemarkt, maar dat het goed ging in de eerste drie kwartalen. De slechte resultaten kwamen daarbij door een aantal annuleringen van adverteerders door een absolute adverteerderstarieven ‘rally’ waar SBS Broadcasting BV niet aan meedeed. Het niet meedoen kwam volgens de SBS Broadcasting SA-leiding doordat SBS Broadcasting BV de onderhandelingen voor 2004 niet wilde frustreren voor zichzelf. Ook door een daling in de gesponsorde programma’s kwamen de resultaten lager uit. De vraag is nu hoe IPN SA (reclamezendtijdverkoper voor het Nederlandse filiaal van RTL Group SA) en de Stichting Ether Reclame (STER voor Nederland 1, 2 en 3) hebben gehandeld in het vierde kwartaal 2003.

SBS Broadcasting SA meldde overigens (opnieuw) dat het bezig is met de ontwikkeling van themazenders, met name voor de Scandinavische markt. Ook meldde de directie van SBS Broadcasting SA in een telefonische conferentie voor institutionele investeerders dat het constructieve gesprekken voert met Liberty Media en dochter UnitedGlobalCom (UGC). Als bekend bezit UGC Europe 20,3 % van SBS Broadcasting SA. UGC, het bedrijf waar ook de UPC-operaties onder vallen, is voor 53,6 % in handen van John Malone’s Liberty Media. Onduidelijk is wat voor samenwerking UGC en SBS Broadcasting SA exact zullen voeren, maar de SBS-leiding is hier ‘enthousiast’ over. Enkele jaren geleden was het de bedoeling dat SBS Broadcasting SA zou worden overgenomen door UPC, maar dit ging door de neergang van UPC op de beurs niet door.

SBS Broadcasting SA bezit 63 % van SBS Broadcasting BV; NV Holdingsmaatschappij De Telegraaf bezit 27 %, Vereniging Veronica 10 %. De algehele jaarresultaten 2003 waren 581,7 miljoen euro tegenover een netto winst 30,27 miljoen euro. In 2002 boekte SBS Broadcasting SA nog een verlies van 35,7 miljoen euro op een omzet van 510,9 miljoen euro.

Zes maal ‘Blik op de Weg’ in nonsens omroepbestel

Zijn hele leven heeft hij gefulmineerd tegen de verzuiling. “Het omroepbestel is principieel nonsens. Je hoeft niet zelf humanist te zijn om over het humanisme te berichten.” Die opvatting heeft hem nooit belet hoge posities bij de omroep te bekleden. “Ik heb colleges van omroepdirecteuren geleid, terwijl iedereen wist wat mijn mening was. Zolang je je ongeveer als enige tegen de verzuiling blijft verzetten, word je gewoon genegeerd. Dat dit bestel tot de beste programma’s leidt, is onzin. De hele omroepgeschiedenis is het bewijs dat dat een leugen is. Een goed alternatief is het organiseren per genre. Zet de beste mensen op documentaires, nieuws, sport en drama. Het is bespottelijk dat we op de publieke omroep niet elke week een groot interview kunnen zien met iemand die iets te vertellen heeft. En waarom zijn er niet wekelijks op vaste tijdstippen goede programma’s over film, literatuur, wetenschap en gdsdienst te zien? Je zie wel zes programma’s à la ‘Blik op de Weg’. Dat deugt niet.” Bron: Parool 28 februari 2004.

Jan Haasbroek vertrekt in oktober bij de Humanistische Omroep als algemeen directeur. Haasbroek is een interessante en humorvolle persoonlijkheid gevonden met interessante onderbouwde menigen, waar ik het menigmaal mee eens kan zijn.

Volwassen radio alleen na 22:30 uur in Frankrijk?

De ‘Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)‘, oftewel het Franse Commissariaat voor de Media heeft Franse radiostations verboden om voortaan voor 22:30 uur ”programma’s die mogelijk de gevoeligheid kunnen schaden van mensen die jonger zijn dan 16 jaar”.

Geconstateerd is nl. volgens datzelfde CSA dat er enkele ‘uitglijders’ zijn in bepaalde radio-uitzendingen. Het CSA wijst er ook op dat er geen ‘signalatiesysteem’ (in Nederland is dat NICAM/KijkWijzer) bestaat voor radio, terwijl die wel voor televisie bestaat. Audio-pornografie en audio-geweld (wat dat ook moge wezen) is volgens het CSA helemaal uit den boze, omdat niet met coderingen jongeren van onder de 16 geweerd kunnen worden.

Het CSA wijst ook naar de Verenigde Staten waar soortgelijke regels bestaan. Het radiostation NRJ heeft al een waarschuwing gehad naar aanleiding van bepaalde uitzendingen waarin de ‘waardigheid van personen’ in het geding is….

Sja…de vraag is of in het ‘normen en waardenland’ van Balkenende dit nu ook in Nederland aan de orde zal zijn……

Overigens kan je je altijd het niveau van bepaalde uitzendingen afvragen, maar de vraag is of je dat overheidswege wil beinvloeden. In de praktijk blijken luistercijfers, maar ook waardeercijfers (deze bestaan overigens niet) soms al aan te geven wat luisteraars ergens van vinden….