Duur ‘afkooptarief’ voor Amsterdamse kabelkijkers

UPC betaalt de gemeente Amsterdam in totaal 22,5 miljoen euro, 4,5 miljoen ineens, gevolgd door twee miljoen per jaar in de komende negen jaar. Een soort afkoop van voorwaarden.

In ruil kan UPC per 1 mei haar tarieven naar 14,09 euro per maand verhogen en per 1 oktober naar 15,20 euro per maand (nu is dat in Amsterdam nog 11,36 euro per maand). Oorspronkelijk zou het kabelcontract tussen UPC en de Gemeente Amsterdam (door toenmalig wethouder Frank de Grave gesloten in 1995) medio 2005 verlopen. Amsterdam verliest nu haar prioriteitsaandeel in het kabelnetwerk van Amsterdam, een 10 % reservering van de netwerkcapaciteit, het terugkooprecht, tariefsbeperking en volledige bevoegdheid voor de APR (programmaraad) op het standaardpakket.

De tarieven gaan omhoog, maar per juli 2005 zullen volgens Het Parool twee tv-kanalen worden geschrapt uit het analoge aanbod. Salto blijft gegarandeerd tot 2011 twee (analoge) kanalen tot haar beschikking houden. De vraag is dan ook of dit betekent dat er EEN zal moeten sneuvelen, aangezien AT 5 het ‘derde’ Salto kanaal is naast A1 en A2.
Per medio 2005 zal de programmaraad voor Amsterdam – zo lijkt uit het persbericht af te leiden – terugvallen op een wettelijke adviesbevoegdheid voor het basispakket (15 tv-zenders en 25 radiostations).

De gemiddelde Amsterdamse kabelkijker betaalt dit duur. Een prijsstijging van meer dan 33 % in zes maanden tijd is veel, terwijl het analoge aanbod hiervoor afneemt.

Voor de prijs van 15,20 euro per maand wordt voor veel Amsterdammers (en andere UPC-gebieden met dit tarief) de terugverdientermijn voor een simpele of mindere simpele schotelinstallatie aanzienlijk korter, en dus een satellietinstallatie interessanter – ook al zal AT 5 gemist moeten worden. Hetzelfde geldt voor DVB-T ontvangst (Digitenne, eveneens zonder AT 5), alhoewel het aanbod met 19 zenders (en een erotisch kanaal) ook als alternatief kan gelden. Wellicht dat hierdoor de marktverhoudingen tussen kabel, ether en satelliet iets natuurlijker kunnen worden?

Opmerkelijk dat een wethouder (Belliot) van sociaal-democratische PvdA-huize het niet aandurfde om te heronderhandelen over het contract – weliswaar met langdurige bodemprocedures – om de tarieven in toom te houden voor de burgers die haar verkozen hebben. Deze PvdA-wethouder gaat af op een eerste uitspraak van de rechter (waar het beroep nog over moet dienen) over een andere situatie in een andere gemeente en kiest voor geld voor de gemeente en lastenverzwaring voor de kabelconsument in een economisch slechte tijd. Die kabelconsument kan zoals eerder gesteld aan de andere kant – nu gestimuleerd zijn om naar alternatieve infrastructuren (ether of satelliet) te kijken…

Ik ben benieuwd hoe de toekomst voor AT 5 er uit zal zien, nu dit geld in de pot van de wethouder lokale media terecht zal komen…

(zoals elk bericht op deze web-log: dit is geen journalistiek artikel, slechts een commentaar; helaas kon ik echter in dit geval woordvoerders over de kwestie niet te pakken krijgen op vrijdagmiddag)

Noodlokatie voor Kink FM?

Eerder schreef deze weblog al over de situatie voor Kink FM die vergelijkbaar is (geweest) met alternatieve Italiaanse radiostations

Michiel Veenstra, werkzaam voor Radio Veronica meldt dat Kink FM plaats moest maken en sinds kort vanuit een ‘noodstudio’ uitzendt. De situatie heeft alles te maken met het aanstaande vertrek van Radio Veronica naar Naarden (vestiging Sky Radio) en het in gebruik nemen van het oude-Avro pand door Holland Media House (RTL 4 Productions BV)

Die noodstudio blijkt overigens nog steeds in het oude Avro-pand aan de Hilversumse ‘s Gravelandseweg te zetelen. Volgens onbevestigde geluiden zou Kink FM over circa twee maanden wel eens kunnen verhuizen naar het Mediapark, de weinig inspirerende lokatie die wat sommige gebouwen betreft aan Sovjetachtige architectuur doet denken, maar dit terzijde. Opmerkelijk voor een alternatief radiostation om naar een lokatie te gaan waar de ‘gevestigde’ orde zetelt…(fysiek wel dichtbij de NOS….) ?!

UPDATE: foto’s van de noodstudio zijn via deze link op de site van Karel Oosterhuis te zien.

DVB is iets anders dan Audio SCPC DVB-S

Dat DVB iets anders is dan Audio SCPC DVB-S, is wellicht bij niet iedereen bekend, maar een persaankondiging om te melden dat men de eerste is die uitzendt in DVB, staat op z’n minst een beetje vreemd.

DVB (Digital Video Broadcasting) bestaat immers sinds 1992. Talpa Radio die met Noordzee FM meldde ‘de eerste’ te zijn in DVB uit te zenden in Nederland, gaat in Audio SCPC DVB-S uitzenden. Immers radiostations als Radio 10 Gold (ook Talpa Radio), Sky Radio, Radio 1-2-3-4-747AM, ConcertZender en vele anderen zenden al jaren uit in DVB-S, de algemene uitzendstandaard voor (DTH) satellietuitzendingen. Sinds vorig jaar zenden in Nederland ook radiostations in DVB-T uit.

Hetgeen Xantic op de Eutelsat W2 aan het doen is, is het overzetten van de radiostations die in de zog. RadioNet250B (APTx) standaard uitzenden naar Audio SCPC DVB-S. Hierbij zal een radiostation bijvoorbeeld met 256 kbit/s zelfstandig capaciteit kunnen gebruiken op satelliet.

De firma Profline heeft daarbij een methode ontwikkeld om RDS (Radio Data System) mee te kunnen zenden. Deze methode kan overigens ook bij de ‘reguliere’ DVB-S uitzendwijze gebruikt worden op de Astra 1. De audio SCPC DVB-S uitzendingen kunnen NIET met reguliere satellietontvangers die voor consumenten bedoeld zijn, ontvangen worden, aangezien deze meestal alleen signalen met een bandbreedte vanaf 1,5 à 2 Mbit/s kunnen ontvangen. Uitzending via de Astra 1 (eventueel bij Canal Digitaal Satelliet waarbij consumenten ook direct bereikt worden) (in MCPC DVB-S) maakt kwalitatief niet uit. Hetgeen Noordzee FM nu doet is overgaan van RadioNet250B (APTx) naar Audio SCPC DVB-S.

RTL, radio, Kjaerby Jensen en Noordzee FM

Op 18 december 2002 werd het vertrek van Robert Kjaerby Jensen bij YorinFM aangekondigd. Kjaerby Jensen was directeur radio voor Yorin FM en was tegelijkertijd presentator van het ochtendprogramma. Destijds werd door het bedrijf gesteld dat “De grote hoeveelheid taken van Jensen bij Yorin FM, het radiostation van HMG, is volgens beide partijen in de toekomst niet verenigbaar met Jensen’s televisiewerkzaamheden voor HMG.” (persbericht 18 december 2002)

RTL Group Beheer BV, waar Yorin FM en RTL FM onder vallen, maakte gisteren de terugkeer van Kjaerby Jensen (30) bekend. Hij is daarbij niet alleen als presentator aangesteld, maar zal wederom een directiefunctie bekleden als ‘creatief directeur’ en daarmee samen met Arthur Weijers (directeur radio) verantwoordelijk worden voor de programmering van RTL FM en Yorin FM. Kjaerby Jensen zal ook op televisie actief blijven ondanks dat een dergelijke activiteit december 2002 als ‘niet verenigbaar’ werd beschouwd (destijds met een ochtendprogramma en de functie directeur radio).

Het is opvallend dat RTL Group Beheer BV Kjaerby Jensen opnieuw een rol speelt die hij jaren geleden eveneens had; een rol die bovendien conflicterend is met zijn eigen radioprogramma jegens andere presentatoren op de zender. De 30-jarige radioman wordt thans door Fons van Westerloo aangeduid als ‘enorme kenner van radio met onbegrensde kwaliteiten’ en door Arthur Weijers als onderdeel van een ‘stevig fundament’ en een ‘excellent radiomaker’. In zijn rol als creatief directeur en directeur radio heeft Kjaerby Jensen echter vooral voor afkeer gezorgd in de radiomarkt jegens Yorin FM, gezien zijn zakelijke opstelling en communicatieve wijze van handelen. Binnen de geledingen van RTL Nederland werd zowel in directiekringen alsmede op werkvloerniveau na zijn vertrek erkend dat Kjaerby Jensen zeer moeilijk was om mee samen te werken. Bij Noordzee FM had hij nadat deze was binnengehaald GEEN leidinggevende functie.

Yorin FM en RTL FM hebben tot 1 september 2011 zogeheten nationale commerciële FM-licenties met teschnische dekking van resp. 65 % en 59 %. Yorin FM is tot op heden niet in staat gebleken meer marktaandeel te realiseren dan toen het een beperktere technische dekking had. De Staat der Nederlanden heeft – zoals in de procedure heeft voorzien – in het eerste jaar (aflopend op 1 september 2004) aanspraak gemaakt op in totaal 14,607 miljoen euro voor het gebruik van de frequenties voor de twee nationale FM-frequentienetwerken door RTL Group Beheer BV. De komende jaren zal de Staat telkens 7,1035 miljoen euro per jaar van RTL Group Beheer BV wensen te ontvangen, gezien de (geslaagde) gedane biedingen op de frequenties in 2003. Dit soort bedragen hoefde RTL Group Beheer BV voor het gebruik van de (beperktere) frequentieruimte tot 1 juni 2003 niet te betalen. De vraag komt dan op of en hoe het mediabedrijf denkt en in staat zal moeten zijn deze bedragen terug te verdienen, waarbij ook nog eens medewerkers, zendernetwerk en reclameverkoopapparaat gefinancierd dienen te worden. Gezien de prestaties tot nu toe voor het radiostation lijkt de periode tot 1 juni 2004 hoogsvermoedelijk een zwaar verliesgevende voor de Nederlandse radiotak van Bertelsmann’s RTL Group SA. 17 maart zullen overigens de cijfers over 2003 bekend worden gemaakt. Uitgaande van de marktpositie van Yorin FM die in 2002 met 9 miljoen euro omzet 3 miljoen EBITA-winst wist te behalen (zonder deze te betalen bedragen), kan afgevraagd worden of RTL Group Beheer BV in staat zal zijn om van beide stations een winstgevende exploitatie te behalen. Concurrentie van Sky Radio, Radio 538, Radio Veronica en andere radiostations is daarbij hevig; RTL FM scoort tot op heden als non-stop radiostation met nieuwsflitsen lager dan bijv. het kabelradiostation Radio 10 Gold en het middengolfradiostation Arrow Rock Radio. Het profiel van Yorin FM is zeer onduidelijk.

Ondanks een presentatie in oktober jl. waarin de inmiddels vertrokken manager radio en Fons van Westerloo duidelijk trachtte te maken dat Yorin FM een brutaler station zou behoren te worden, lijkt het radiostation thans niet verder te komen dan het inplannen van het eigen Idols waarmee dat imago te niet is gedaan. Het bouwen en openen van een nieuwe (mooie) studio hielp evenmin, maar betekende uiteraard wel nieuwe investeringen. Het inhuren van Rob Stenders en Robert Kjaerby Jensen legt bij beide heren gezien de financiële druk tot presteren met daarbij een behoorlijke last voor Stenders die tot de afgelopen jaren gewend is in een vooral publieke omgeving te opereren. De vraag komt op of Kjaerby Jensen met zijn zakelijke reputatie en het door RTL aangeduide ‘nieuwe talent’ dat gedurende de dag ingeprogrammeerd wordt, afdoende is om luistercijfers en radio-omzet zodanig te doen verhogen dat Yorin FM een rendabel station kan blijken. Dat ‘nieuwe talent’ bestaat overigens ook uit Frank Dane, een pseudoniem van Frank Kjaerby, de broer van Kjaerby Jensen die sinds begin februari bij Yorin FM werkt.

Uit informatie van het mediabedrijf lijkt het alsof de tijd is stil blijven staan. Ruud Hendriks (oud RTL-directeur en mede-oprichter RTL Veronique/RTL 4 en RTL Radio) zei over radio begin jaren 90 bij RTL dat ‘radio in een tv-organisatie altijd een ondergeschoven kindje is’ en ‘reclame werd verkocht door een organisatie (IPN SA) die alleen maar behoefte had om tv-zendtijd te verkopen en elke seconde voor radio eigenlijk zonde van de tijd vond’ (uit Rap van Fortuin).

Overigens zijn de problemen bij Noordzee FM niet minder: voor EEN landelijke licentie (68 %) vraagt de staat jaarlijks 10,05 miljoen euro en het eenmalige financieel instrument is – als het goed is – eveneens betaald ter waarde van 5,343 miljoen euro. Is het format van enkele ‘sterren’ met semi non-stop muziek daartussen onder verantwoording van Erik ‘LP’ de Zwart in staat om dit elk jaar terug te verdienen voor John de Mol’s Talpa Radio International BV?
Het vertrek van Kjaerby Jensen is door De Zwart getypeerd met de woorden ‘Jensen bleek helaas toch niet die luisteraars te trekken die wij hadden verwacht’. In ieder geval een logischere uitleg voor het vertrek dan dat RTL geeft voor het terug willen hebben van de Voorburger….

Classic ƒM echt alleen kabel?

Het licht klassieke radiostation Classic ƒM stopt per 1 april 2004 met uitzenden op de Astra 1-satelliet. Canal Digitaal Satelliet kondigt dit op haar website aan. De radiozender die voor 65 % in handen is van News Corp’s Sky Radio Ltd kiest hiermee voor exclusieve kabeldistributie. Meer dan 500.000 huishoudens die de zender via satelliet kunnen ontvangen waarvan een zeer groot deel geen kabelaansluiting heeft, raakt de radiozender hierdoor kwijt. De beëindiging van de satellietuitzendingen vindt om financiële redenen plaats. Voor de kabelaanvoer blijft Classic ƒM wel gebruik maken van de Eutelsat W2 via een standaard die niet voor particuliere satellietontvangers te ontvangen is. Classic ƒM vond het geen optie om de primaire kabelaanvoer naar de Astra 1 te verplaatsen. Radiostations als Yorin FM, Kink FM, 747 AM en de Concertzender hebben hun primaire aanvoer wèl via de Astra 1 lopen. Classic ƒM blijft overigens wel beluisterbaar in de Randstad via het DVB-T netwerk van Digitenne, waarbij een abonnement NIET noodzakelijk is.

Opvallend dat Classic ƒM haar satellietuitzending staakt, terwijl de zender sinds de digitale start van de News Corp-zenders op satelliet altijd aanwezig is geweest, en Radio Veronica/Sky Radio (gelukkig) wel op satelliet blijven. Als bekend verloor de licht klassieke radiozender haar FM-distributie per 1 juni 2003, aangezien meerderheidsaandeelhouder Sky Radio Ltd de prioriteit (om commerciele redenen) bij haar twee andere radiozenders heeft gelegd en één marktpartij maximaal twee FM-pakketten mocht verwerven. Classic ƒM wil nu blijkbaar bewust een exclusieve kabelzender wil zijn, waarbij die enkele luisteraar die speciaal voor Classic ƒM een satellietontvanger heeft aangeschaft in de steek wordt gelaten…..(en ik ken een voorbeeld!)

Klagen voor een behoud van de zender op de Astra 1 kan uiteraard bij Classic ƒM zelf.

Rechter met mening over Colorful/NOS zaak

Volledige uitspraken van rechters bieden soms nog interessante materie tot. Zo ook de uitspraak van de rechter over de zaak van de NVCR (Nederlandse Vereniging van Commerciele Radio) versus NOS/NPS aangaande de overname van Colorful Radio. Alhoewel de rechter procedureel de bal bij het Commissariaat voor de Media neerlegt, blijkt uit de tekst van het vonnis dat de rechter o.a. zich met de NVCR afvraagt of het ‘tot de taak van de publieke omroep behoort om een niet-levensvatbare omroep [..] bedoeld is om op een zesde net de hoofdtaken uit te voeren waarvoor vanwege de huidige programmering op de bestaande vijf netten geen ruimte is.’

Daarmee raakt de rechter het kernpunt van (politieke) discussies over de NOS waar de Raad van Bestuur een verantwoordelijkheid heeft: horen te definiëren kerntaken niet door de hoofdtaakzenders (Radio 1, 2, 3FM, 4 en 747AM) te worden uitgevoerd en behoren (wederom te definieren) nevenactiviteiten op nevenzenders?

(of platter gezegd: hoort bij de publieke functie van het publieke omroepstelsel ook het brengen van de programma’s en muziek zoals Colorful Radio die op de kabel biedt op Radio 1-2-3FM-4-747AM in plaats van alleen op de kabel en bijv. de Tros Zaterdag op Radio 3FM?)

Lees hier de tekst van het vonnis nog eens na

Songfestival!

Het 54e festival van San Remo, het festival van het Italiaanse lied is gewonnen door Marco Masini met zijn lied ‘L’uomo Volante’. Het nummer is na te zien via deze videolink. Nummer twee is Mario Rosini (Crudele) en nummer drie Linda (Aria sole terra e mare)

De San Remo uitzendingen van Rai Uno zijn overigens ook nog terug te zien via Rai Click op internet. Mensen als Lionel Ritchie, Gipsy Kings, Blues Brothers, Las Ketchups, Bill Wyman en Italiaanse bekendheden (waaronder Adriano Celentano) kwamen ook langs.

Het Festival van San Remo wordt in Eurovisie (EBU) uitgezonden. Ik vraag me echter af welke zender – behalve Rai Uno & Rai International – deze uitzending overneemt….

Een interessante bijkomstigheid is dat de Rai dit jaar een tijdelijk digitaal tv-kanaal ter gelegenheid van het festival op satelliet en in DVB-T (gratis/Free to Air) uitzond: Rai Festival.

De Rai doet overigens al jaren niet meer mee met het Eurovisie songfestival, terwijl Italie in het verleden maar twee keer het songfestival won, maar wel veelal op de tweede of derde plek eindigde. Italie behoorde wel tot de oprichtende landen die vanaf het begin heeft meegedaan aan het Eurovisie Songfestival. Sinds 1994 doet Italië niet meer mee (uitzondering 1997), ondanks dat Italie tot de Top 5 Europese landen hoort en een zeer rijke muziek-cultuur kent! (Het San Remo festival is bijvoorbeeld vier jaar ouder dan het Eurovisie-songfestvial). De Italiaanse Eurovisie-fansites Euro 80 en Italy-OGAE site besteden er aandacht aan. Het songfestival is in Italie rechtstreeks alleen via de satelliet te ontvangen via buitenlandse zenders en wordt bij de Rai ofwel niet ofwel ‘s nachts (vertraagd) uitgezonden….

Meer info over San Remo is ook via de Rai-San Remo site te vinden.

oud!

Oude promo’s van RTL Véronique, het avondje AVRO op Nederland 2 (jawel!), Loeki de Leeuw en het toenmalige Sky Channel (met Nederlands molentje in de promo’s en Simone Walraven met Countdown) zijn terug te vinden op deze TV-museum site


Mediaguard2: gehackt?!

Met bewijzen hebben diverse boards inmiddels aangetoond dat de codering Mediaguard2 is gekraakt. Het systeem dat inmiddels in handen is gekomen van Kudelski (via Nagra France) wordt bij veel (ex-) Canal+ deelnemingen op satelliet voor verscheidene betaal-televisie boeketten gebruikt, zo ook in Nederland via satelliet (Canal Digitaal Satelliet) en (digitale) kabel (Canal+ in Gouda/Amsterdam).

Vorig jaar werd Mediaguard2 (officiele naam Mediaguard V1+) ingevoerd ter vervanging van Mediaguard1, die door veel piraterij en wijd verspreide hackcodes werd geplaagd. De eerste codes zijn inmiddels te vinden voor het Italiaanse aanbod van Sky Italia (voor 80,1 % van Keith Rupert Murdoch’s News Corp) waarop voetbal, films, pay-per-view, series en erotiek wordt uitgezonden, inclusief originele taal-opties. Sky Italia (toen nog Tele+, dat in handen was van Canal+) was de tweede grote operator die met een omschakeloperatie Mediaguard2 introduceerde. De huidige hack is alleen werkzaam voor diegenen die een zog. Dragon CAM gebruiken (specifieke codeermodule) of DreamBox ontvangers. Het is afwachten of Sky Italia en Kudelski tegenmaatregelen zullen treffen….Het Nederlandse Canal Digitaal Satelliet waar ook o.a. de premiumzenders van Canal+ op uitzenden, zijn (nog) niet op deze wijze gehackt….Kortom de hackstrijd op satelliet is weer geopend…De tijd zal leren of de hack zal stand houden, een ééndagsvlieg zal blijken te zijn of vervolg en/of uitbreiding zal krijgen…..

Geen prijsrally?

Eerder deze week heeft SBS Broadcasting SA gesteld dat er een prijsrally in de Nederlandse televisiesector plaats heeft gevonden in het vierde kwartaal van 2003 als een reden voor tegenvallende omzetten voor SBS Broadcasting BV (die ging niet mee hierin..). SBS Broadcasting BV heeft dit bevestigd….echter…

IPN SA (het reclameverkoopkantoor van het Nederlandse filiaal van Bertelsmann’s RTL Group SA) alsmede de Stichting Etherreclame (STER die voor Nederland 1, 2 en 3 reclamezendtijd verkoopt) lieten weten dat dit onzin is. De trent zou eerder andersom zijn: tv-reclame wordt door haar ‘schaarsheid’ juist duurder.

Kortom zouden de gestelde zaken van SBS Broadcasting SA en SBS Broadcasting BV wel kloppen, en zijn er misschien andere redenen voor de omzetdaling bij SBS Broadcasting BV?