Van Doodewaard’s opvattingen

NOVA met een video-onderwerp over het omroepbestel waarin TROS-voorzitter zijn mening geeft naar aanleiding van een rapport van het CDA over het publieke omroepstelsel. (gister uitgezonden)

De TROS beschreven volgens haar omroepvoorzitter Karel van Doodewaard:
‘Laagdrempelige nationale (specifiek) Nederlands
die burgelijke normen en waarden wil uitdragen’

(interviewer Jeroen Pauw)
Welke burgelijke normen en waarden draagt de TROS dan uit?

Van Doodewaard:
‘Eerlijkheid, kritisch naar overheid zijn, ja goed….’
[..]
(over leden en omroepen)
‘De politiek kan zoveel zeggen […] het gaat er mij om wat de Nederlandse burger vindt wat de belastingbetalende kijker vindt. En eigenlijk ben ik helemaal niet zo geinteresseerd in wat die mensen er nou van zeggen. Het gaat er mij om wat de kijker, wat de belastingbetalende kijker in Nederland vindt van omroepen en dan blijkt dat 85 % van al die mensen lid is van een omroepvereniging. En dan denk ik die legitimiteit: wie bepaalt die legitimiteit? laat mensen dat zelf bepalen!

(over omroepvereniging en de koppeling van het lid zijn en abonnee van een blad?!):
‘Fijn dat dat blad er bij is!’ [..]

(Over monopolie omroepgegevens)
‘Als morgen de Telegraaf een omroepblad wil, ze hebben 30 % van SBS, ze kunnen het zo doen.’

(Veronica grootste publieke omroep dan?)
‘Geven mooi omroepblad uit, maar je moet boel niet door elkaar halen.’
[…]

(Over afschaffen omroepverenigingen en mening VVD)
‘Ik weet niet of je kan zeggen dat rechts tegen publieke omroep is.
Verstandige van rechts niet. Er zitten ook heel veel verstandige mensen
onder rechts. Moeilijk voor Nova om te accepteren, maar het is echt zo!’
[..]

Aldus de voorzitter van een omroepvereniging waarvan het salaris (vermoedelijk 205.000 euro) dankzij het stelsel van publieke omroepverenigingen dat door belastingbetalers gefinancierd wordt en door de Tweede Kamer telkens in stand wordt gehouden.

De omroepvereniging TROS is opgericht met het idee dat deze omroep commercieel kon gaan na het verbod op uitzendingen vanaf het REM eiland. Commerciële Nederlandse omroep is juridisch pas sinds 1992 mogelijk

Het door Van Doodewaard aangevoerde dat er 3,5 miljoen leden gelijk staat aan 85 % van de Nederlandse bevolking is een opvallende wijze van rekenen. Grofweg zijn er iets meer dan 12 miljoen mensen in Nederland boven de 18 (die lid mogen zijn van omroepen). Kortom hoe de TROS-voorzitter er pardoes 6,7 miljoen leden voor de omroepverenigingen bijverzint, is een mooi bewijs van de propagandaretoriek waarmee de beste man heeft gesproken. In die retoriek sprak deze ook over een bestel dat zonder omroepverenigingen direct zou neerkomen op een absolute staatsomroep. Een bekend fenomeen van verdedigen: extremiseren! Op dezelfde wijze benoemt Van Doodewaard mensen die een andere mening dan hem wat het omroepbestel betreft hebben ‘niet verstandig’ (er zijn immers ook verstandige mensen binnen rechts). 99 % van de landen ter wereld hebben dan in de optiek van Van Doodewaard onverstandige mensen die zich met mediabeleid bezig houden. Toch jammer om indirect ook zo de VRT te kwalificeren, waarmee de TROS graag samenwerkt!

Naast dit alles geeft de TROS-voorzitter onbedoeld met zijn mededeling dat het er om gaat wat de belastingbetaler wil in het verlengde de uitlokking voor de stelling: wil de belastingbetaler een publiek omroepstelsel met een ‘publieke’ programmering, of wil die belastingbetaler een publiek omroepstelsel met een publieke programmering met omroepverenigingen als schakel daarin?

En dan nog dit:
De NMa-case over omroepgegevens is case nummer één van de Nederlandse Mededingingsautoriteit in 1998. Het hoogste rechtsorgaan in deze zaak moet nog een ultieme uitspraak doen om de door NMa bewezen kartelvorming te bevestigen of ontkrachten. De opmerking van Van Doodewaard is een ontkenning van [vooralsnog] de juridische werkelijkheid van marktafscherming en monopolisering van omroepgegevens.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *