APR wil gedragslijn met UPC afspreken

De Algemene Programmaraad (APR) voor de UPC-regio Amsterdam e.o. wil met UPC tot afspraken komen waarin bevoegdheden geregeld worden. Volgens APR-voorzitter Bart Robbers kunnen er voor zowel UPC alsmede de APR voordelen liggen aan het gezamenlijk overeenkomen van een ‘gedragslijn’. Als het aan Robbers ligt, wordt in de gedragslijn overeengekomen dat de APR haar huidige adviesbevoegdheid behoudt. Contractueel heeft de gemeente Amsterdam afgesproken met UPC dat tot juli 2005 de APR een zwaarwegende bindende adviesbevoegdheid heeft over het gehele analoge radio- en televisie-aanbod op de kabel.

In de nieuwe contractuele afspraken van de gemeente Amsterdam valt de APR terug op de (landelijke) wettelijke minimumadviesbevoegdheid voor programmaraden. Dit zou betekenen dat de APR alleen over de eerste 15 tv-zenders en over de eerste 25 radiostations een zwaarwegend advies kan geven. In de praktijk gaat het door wettelijke must-carry bepalingen slechts om maximaal 7 tv- en 18 radiostations. Volgens Robbers zou dat betekent dat de APR slechts ‘Salto [Salto is de lokale publieke Amsterdamse omroep] en enkele kleine zenders’ nog kan adviseren, om zo pluriformiteit te kunnen waarborgen. UPC hanteert in de meeste gebieden een eigen ‘UPC Distributiebeleid’ voor de wijze waarop zenders buiten de programmaraad om worden doorgegeven. Dit beleid is overigens openbaar terug te vinden op de UPC-website.

Volgens Robbers is het voordeel van het overlaten van de adviesbevoegdheid aan de APR dat UPC klachten over keuzen van zenders kan doorverwijzen naar de APR.

De APR heeft in haar televisieplan 2004-2005 Discovery Channel en ARTE opgenomen. Ten opzichte van het advies 2003-2004 is Nickelodeon voortaan in het plan zelf opgenomen (en niet langer als reservezender). Voor Amsterdam zijn de Italiaanse eerste publieke zender Rai Uno (categorie buitenlands publiek) en EuroNews (categorie informatie/nieuws) niet langer in het advies opgenomen. ARTE en Discovery Channel zijn als educatief/cultureel opgenomen, waarbij Animal Planet als reserve is geplaatst. UPC heeft zich tot nu toe op het standpunt gezet om zenders als Discovery Channel en Animal Planet die een vergoeding vragen voor distributie NIET in Amsterdam door te geven. Tot nu toe hebben procedures daartegen hier niets aan kunnen veranderen. Volgens de APR zijn de omstandigheden nu ‘anders’. ARTE weigert UPC eveneens door te geven (op al haar netten) omdat het weigert de auteursrechten te betalen; in een zaak van de Rotterdamse Programmaraad werd deze stellingname van UPC door het Commissariaat als terecht beoordeeld. Volgens de APR zal bij weigering van de doorgifte van ARTE en Discovery, alsmede Animal Planet een aanvullend advies moeten volgen. De APR zegt niet te vrezen dat UPC op basis van haar eigen distributieplan een homeshopzender als Tel Sell op de kabel zal plaatsen.

In de gebieden buiten Amsterdam (Purmerend/Zaanstad) worden TVE Internacional, ZDF (buitenlands publiek), BBC World en EuroNews (informatie/nieuws), National Geographic Channel, Animal Planet (cultureel/educatief) en The Box (muziek) niet in het advies opgenomen maar als reservezenders. In nieuwe contracten ten aanzien van tariefsvrijheid voor UPC is in o.a. Zaanstad afgesproken dat op termijn het aantal zenders aldaar zal worden uitgebreid. De APR zal zich hierover nog moeten beraden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *