40 % voor KPN en Nozema in Digitenne!

Binnenkort de nieuwe aandeelhoudersverdeling van Digitenne Holding BV:
Nozema NV 40 %
Koninklijke KPN NV 40 %
Cahanoves Beheer BV 10 %
NOB Holding BV resteert maximaal 10 %

De Staat der Nederlanden behoudt in dat geval 50 % middels de deelnemingen NOB Holding BV en Nozema NV deelneming….Uit de brieven van Brinkhorst blijkt de betrokkenheid van de Staat eens te meer!

Opvallend is daarbij dat de staats-deelneming Nozema NV haar aandeel vergroot. Interessant is ook de zin van minister Brinkhorst waarin deze meldt: “Uitgangspunt bij de start van Digitenne in het voorjaar van 2003 is geweest dat Nozema na een eerste periode van introductie van digitale televisie geen extra financiĆ«le middelen in Digitenne meer zou steken.”
Opvallend omdat Nozema NV haar aandeel nu ziet vergroten naar 40 %, ook al stelt de minister dat “In concreto betekent dat dat voor de financiering van Digitenne na 1 juli 2004 nieuwe externe financiering gezocht moest worden. Het zoeken naar externe financiers, gestart aan het einde van 2003, leverde al snel het beeld op dat deze niet zouden worden gevonden.”

Referenties:
Kamerbrief Minister Brinkhorst
Bijlage 1
Bijlage 2 (NMa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *