11 november einde Colorful Radio?

De Amsterdamse voorzieningenrechter heeft inmiddels bevolen dat de NOS uiterlijk donderdag 11 november ‘de uitzending en exploitatie van het radiostation, thans bekend onder de naam Colorful Radio, onder welke naam dan ook te staken en gestaakt te houden’ op straffe van een boete van 50.000 euro per dag oplopend tot maximaal 2 miljoen euro.

Dit inzake een kwestie die de Nederlandse Vereniging van Commerciele Radio (NVCR), Sky Radio Ltd, VRON (Radio 538), Noordzee FM (Publimusic), RTL FM, Yorin FM, ID&T Radio, BNR Nieuwsradio, Arrow 90.7 FM, Arrow Rock Radio en Radio 10 Gold aanhangig hebben gemaakt tegen de NOS en NPS.

Het Commissariaat voor de Media had de NOS-nevenactiviteit Colorful Radio al tot twee keer toe strijdig met de Mediawet verklaard. Dankzij een schorsing van staatssecretaris Medy van der Laan (D66) kon de radiozender blijven uitzenden. De gezamenlijke commerciële radiostations betoogden (met succes) dat de schorsingsbevoegdheid van Commissariaats-beslissingen niet bedoeld zijn voor het ‘creeren’ van tijd om een oplossing te vinden voor problemen bij alle publieke zenders. De NVCR betoogde daarbij dat ‘luisteraars worden weggetrokken van de andere zenders die daardoor (reclame-)inkomsten kunnen mislopen. Volgens de rechter heeft de staatssecretaris de schorsing niet ingesteld op basis van onjuiste juridische gronden. Bovendien is volgens de rechter niet vast komen te staat dat Van der Laan’s uitgangspunten van een versterking van de publieke omroep met een programmering voor migranten bereikt wordt met de overname van Colorful Radio.

Op basis van de Commissariaat-uitspraak (Colorful Radio wordt als algemene jongerenzender beschouwd die niet bedoeld is als neventaak) en het doorkruisen van de Staatssecretaris, heeft de rechter uiteindelijk besloten de uitzendingen te laten staken.

WESTERHOF: spoedappèl en nieuw format!?

Jan Westerhof, die mede namens zendercoördinator Florent Luyckx spreekt, stelt in een reactie dat gekeken wordt naar mogelijkheden om in spoedappel te gaan tegen de beslissing. ‘Er zitten aanknopingspunten in’. Daarnaast denkt Westerhof aan het indienen van een nieuwe aanvraag voor een nevenactiviteit bij het Commissariaat voor de Media met een ‘nieuw format’ die op Colorful Radio binnen vier weken kan worden doorgevoerd. De staatssecretaris kan volgens Westerhof door deze beslissing het originele Commissariaats-besluit niet meer vernietigen. Welk ‘nieuw’ format Westerhof bedoeld, kan deze nog niet uitleggen omdat deze nog in de maak is.

Martin S. Banga (NVCR/Sky Radio) zegt dat overduidelijk is dat Colorful Radio in geen enkele vorm meer kan uitzenden na 11 november. Westerhof bestrijdt dit omdat volgens hem de uitspraak is gedaan op basis van het huidige format en het Commissariaat voor een ander format een nieuw oordeel kan vellen. Bovendien stelt Westerhof dat het graag andere publieksgroepen wil bedienen op de bestaande hoofdtaakzenders (Radio 1-2-3FM-4-747AM) niet bediend worden. De zendercoördinator zegt dat ook voor DAB- en kabeldoeleinden nog nagedacht wordt over andere formats. Een radiozender met het Nederlandse lied behoort tot de opties als nieuwe nevenactiviteit. Banga reageert met de mededeling dat het einde zoek is met de opmerking dat een publieke Sky Radio en publieke BNR Nieuwsradio dan ook in het verschiet liggen….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *