Andere topstructuur NOS

De regering heeft een wetsvoorstel ingediend die de topstructuur van de NOS (Nederlandse Omroep Stichting) drastisch wijzigt. Hierdoor verdwijnen de voorzitters uit het hoogste orgaan van de publieke landelijke omroeporganisatie.

In de voorstellen, waarvan de uitwerking pas openbaar wordt zodra deze naar de Tweede Kamer wordt gestuurd, zullen de netbesturen worden afgeschaft. De voorzitters van de publieke omroepverenigingen zullen in een ‘College van Omroepen’ komen. Volgens een regeringsverklaring krijgt de Raad van Bestuur ‘een heldere regierol bij de programmering op de netten.’ De ingangsdatum voor de nieuwe bestuurs-structuur is september 2005. De nieuwe Raad van Toezicht zal kleiner worden qua samenstelling en louter uit ‘onafhankelijke’ leden bestaan die door staatssecretaris/minister worden benoemd. Nu zijn de ‘onafhankelijke’ leden die door de staatssecretaris/minister zijn benoemd (oud-)politici van de partijen die de afgelopen twintig jaar in de regering zetelden (D66, CDA, VVD en PvdA). De Raad van Bestuur wordt op dit moment benoemd op voordracht van de Raad van Toezicht, waarbij de Staatssecretaris/minister het laatste woord hierover heeft. De huidige en voorgaande voorzitters van de Raad van Bestuur zijn overigens van uitgesproken politieke kleur (tot 2003 Wolffensperger, D66; nu Bruins Slot, CDA). De Raad van Bestuur van de NOS benoemt overigens ook de (programma)directie van NOS-Radio & Televisie waaronder o.a. het NOS-Journaal, Studio Sport, NOS Radio 1 Journaal en NOS Actueel vallen. Uit de tekst van de wetsvoorstellen kan pas blijken hoe de staatssecretaris invulling geeft aan de term ‘onafhankelijk’.

De Raad van Toezicht bestaat nu uit zes direct door de staatssecretaris/minister benoemden. Het gaat om voorzitter Wim Meijer (PvdA), Ferry Houterman (VVD), Dirk Theodoor Kuiper (CDA), Eberhard van der Laan (PvdA), Febe Deug (Ondernemingsraad-aanbeveling) en Boele Staal (D66). Ook Roger van Boxtel (D66) en Jacob Kohnstamm (D66) zetelen namens resp. de NPS en de 39F-zendgemachtigden in de Raad van Toezicht. Ook EDUCOM heeft een vertegenwoordiger in de Raad van Toezicht. De acht publieke omroepverenigingen hebben daarnaast nu thans hun eigen voorzitters als leden van de Raad van Toezicht.

Zie ook regeringsverklaring

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *