Peter Dirks oordeelt over opvolgers….!

Peter Dirks, voormalig lid van de Raad van Bestuur van de NOS heeft in een rapport samen met C.D. Hoogendijk een (negatief) oordeel geveld over de manier waarop in de publieke landelijke omroepsector met bezuinigingen wordt omgegaan. Dit blijkt uit een geopenbaard ‘Quick Scan’ rapport dat naar de Tweede Kamer is verstuurd. Het is opvallend dat Dirks de opdracht van de Staatssecretaris van OC&W (Medy van der Laan) kreeg én aanvaarde om over zijn opvolgers te oordelen alsmede door hem aangestelde personen (waaronder netcoördinator Joop Daalmeijer). Dirks had tot voorjaar 2003 de zakelijk/financiële portefeuille binnen de Raad van Bestuur van de NOS die thans valt onder de verantwoording van Cees Vis die door Dirks/Hoogendijk is geinterviewd voor het rapport.


Het rapport is op te halen bij de site van het ministerie van OC&W door hier op te klikken
alsmede
de bijgevoegde brief van staatssecretaris Van der Laan.

(mede nav een bericht van Villamedia)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *