AVRO sluit zich aan bij TROS: commercieel?

De AVRO (Algemene Vereniging Radio Omroep) sluit zich aan bij de TROS om onderzoek te doen naar een uittreding uit het publieke bestel om zo als commercieel tv-station samen met VTM (VMMa) door te gaan. Een persbericht hierover is inmiddels uitgegaan. Gerben Egging, de interim-directeur bij de AVRO meldt dat deze het liefst in het publieke bestel wil blijven, maar dat de AVRO dan ‘wel perspectief moet hebben om zich duidelijk te kúnnen profileren en haar missie te kúnnen realiseren. En dat kan alleen in een sterk publiek omroepbestel, mét ruimte voor sterke en herkenbare omroepverenigingen’. De AVRO-directeur verwijt de publieke landelijke omroep te verworden tot ‘concurrent van de commerciele omroepen’ door zich vooral te richten op amusement, sport en laagdrempelig drama door de druk op marktaandelen. Daarbij stelt dat AVRO eerder een bestel voor te staan met pluriformiteit en ‘een herkenbare en breed erkende publieke missie’ als ‘zinnvolle en duidelijke aanvulling’ op commerciele zenders.

Daarnaast hekelt de AVRO de ‘toenemende centralisatie’. Voorjaar 2005 moet duidelijk of de AVRO als vereniging in een AVRO-TROS-VTM verband met een eigen commerciële zender zal starten of dat de AVRO als publieke omroepvereniging blijft voortbestaan. De huidige erkenning van de AVRO als publieke omroep vervalt per 1 september 2005; de AVRO heeft overigens wel een nieuwe erkenning aangevraagd.

AVRO-Woordvoerder Michiel van Rijswijk bevestigt dat directeur Eggink aan personeel en Raad van Toezicht (als plaatsvervanger van voorzitter Martijn Sanders) gemeld heeft de kansen voor een commercieel avontuur ‘minimaal’ te achten. Toch doet de AVRO mee aan het onderzoek van de TROS en VTM. Woordvoerder Ad Everaars voegt hier aan toe dat de prioriteit voor de AVRO in het publieke bestel ligt, maar dat zijn omroep onderzoekt naar externe mogelijkheden. Volgens Everaars is het huidige bestel al een ‘gemengd’ bestel (met reclame-inkomsten, verenigingsinkomsten en overheidsgelden). In de optiek van Everaars kan een situatie ontstaan waarin een publieke landelijke omroep zonder reclame uitzendt, terwijl de AVRO in een mengvorm van ondersteuners (waaronder Verenigingsgelden) (semi-)commercieel opereert (al dan niet samen met de TROS en VTM). Daarmee reageert Everaars op de kritiek van netcoördinator Joop Daalmeijer (Nederland 2) die beweert dat (voormalige) publieke omroepverenigingen in een commerciële omgeving slechts een op afstand staande aandeelhoudende rol kunnen hebben, verwijzend naar Veronica die bij SBS Broadcasting BV slechts EEN van de zeven commissarissen mag leveren en als Vereniging Veronica acht jaar na uittreden uit het publieke bestel nauwelijks tot geen zeggenschap heeft over de gelijknamige televisie- en radiozender. Daarbij geldt dat journalistieke programma’s alsmede het grootste deel van de radio-afdelingen bij het commercieel gaan van Veronica uiteindelijk overboord zijn gegooid.

De Raad van Bestuur van de NOS en netmanagers hebben altijd gemeld dat omroepverenigingen uiteindelijk accoord zijn gegaan met voorgestelde gezamenlijke maatregelen. De TROS heeft de bespreking voor de strategische toekomst van de publieke omroepsector verlaten; de verwachting is dat de AVRO dit eveneens morgen zal doen nadat een gesprek met de Raad van Bestuur van de NOS zal zijn gevoerd. Volgens Ad Everaars is het NIET de insteek van de AVRO om de strategische toekomstbesprekingen van de publieke landelijke omroep te verlaten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *