Ministerie van OC&W/Colorful: voorlopig even niets

Het ministerie van OC&W reageert middels woordvoerster Diana Klever met de mededeling dat staatssecretaris Medy van der Laan (D66) ‘voorlopig even niets’ zal doen in het Colorful Radio-dossier.

Volgens Klever is het ‘aan de NOS om te handelen’. Daarbij geeft Klever wel aan dat het tot de ‘opties’ behoort om een Algemene Maatregel van Bestuur uit te vaardigen, maar nu uit te gaan van rechterlijke uitspraken en de verdere procedures af te wachten.

De Raad van Bestuur van de NOS kondigde afgelopen middag aan dat het nuttig kan zijn voor de continuiteit van Colorful Radio als er vanuit de staatssecretaris van OC&W een ministeriële Algemene Maatregel van Bestuur komt over de invulling van nevenactiviteiten/themazenders. Dit zou in de ogen van de NOS-Raad van Bestuur aansluiten bij de de in de optiek van de NOS heersende gedachte van de staatssecretaris om andere doelgroep te bereiken.

De NOS bestudeert op dit moment de komst van vijf themakanalen die alleen digitaal (zonder meerkosten) verspreid zullen worden. In reactie op de VVD-standpunten over het verminderen van publieke televisiezenders meldden Ruurd Bierman en voorzitter Harm Bruins Slot dat deze niet uit wensen te gaan van een publiek omroepbestel met slechts een aanvullende taakstelling op commerciële zenders. Bovendien denken de leden van de NOS-Raad van Bestuur dat er eerder sprake is van een uitbreiding van zenders dan een inperking.

Erik LP de Zwart (directeur Talpa Radio/lid NVCR) meldt desgevraagd dat ook de NOS zich aan de wet dient te houden. Het continueren van Colorful Radio ziet De Zwart na 11 november als negeren van een uitspraak van de rechterlijke macht. Over een ander format zegt De Zwart dat deze maar eerst moet worden aangevraagd bij het Commissariaat voor de Media. De commerciële radioman voegt daaraan toe dat deze in algemene zin van mening is dat het takenpakket van de publieke omroep wat radio betreft binnen de bestaande vijf landelijke radiostations gerealiseerd moet kunnen worden. Ook de ConcertZender vindt de NVCR en haar leden een ongeoorloorfde nevenactiviteit waarten het procedeert. Ruurd Bierman sprak de bewering over de ruimte op vijf radiostations tegen met de mededeling dat met de opheffing van schaarsteproblemen het niet mogelijk is in zijn optiek om alle gewenste doelgroepen te bereiken op de vijf publieke radiozenders. De NOS heeft 1,35 miljoen euro uitgetrokken voor Colorful Radio in 2005, zo blijkt uit de meerjarenbegroting.

Zie ook het artikel 11 november einde Colorful Radio? waarin zendercoördinator Jan Westerhof al aangeeft dat met een nieuw format gewerkt zal worden en een nieuwe aanvraag Dit nieuwe format zal overigens meer informatie bevatten, maar de aanvraag hiertoe is nog niet uitgewerkt, volgens de Raad van Bestuur van de NOS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *