NOS: urbanzender met BNN en FunX

De Nederlandse Omroep Stichting (NOS) wil als publieke landelijke omroep
samen met BNN en FunX de ambitie opnieuw oppakken om een landelijke
urban-zender te realiseren. Jan Westerhof (projectbetrokkene en zendercoördinator
Radio 1/747 AM) verklaarde aan DutchMedia dat inmiddels een intentieverklaring is
ondertekend door de NOS, FunX en BNN. “Doelstelling is om een vijfde edie van
FunX te laten maken. We zijn met FunX in gesprek of zij als producent voor de
publieke landelijke omroep het urbankanaal kunnen maken,” aldus de zendercoördinator
tegenover DutchMedia. FunX is thans als publieke lokale grotestedenzender in de
Randstad actief met vier versies die op FM, de kabel, satelliet en internet wordt
uitgezonden. De Amsterdamse versie wordt daarbij breder gedistribueerd sinds
november jl toen Colorful Radio uit de lucht moest. Het is onduidelijk wanneer
het gezamenlijke landelijke urbankanaal zal starten. Het idee is de kabeldistributie
buiten de Randstad van FunX in te zetten als distributie voor het nieuwe urbankanaal.
De herstart van Colorful Radio in Den Haag op de kabel afgelopen week is volgens
Westerhof een begin om met het landelijke urbankanaal te komen. Totdat de
definitieve samenwerking is bezegeld, wil Colorful Radio haar kabeldistributie
uitbreiden en vooralsnog met een non-stopprogramma uitzenden. Willem
Stegeman, directeur van FunX reageert tegenover DutchMedia: “We
vertellen al anderhalf jaar dat we de intentie hebben om er uit te komen.
Nu is dat omgevormd in een overeenkomst waar FunX nog geen uitlatingen
over doet. We hebben een bestaand bedrijf en natuurlijk moeten we onze
positie zorgvuldig uitbouwen. Een aantal zaken waaronder de juridische
zaken moet nog worden afgedicht.”

De NOS is met de Nederlandse Vereniging van Commerciële Radio (NVCR)
alsmede het Commissariaat voor de Media in conclaaf over de legitimiteit van
de themazender. Westerhof wijst er op dat het gerechtshof van Amsterdam
(bij het spoedappel op het kort geding, DutchMedia-redactie) de NOS in
het gelijk stelde. Desalniettemin loopt nog een bodemprocedure waarin de
zaak inhoudelijk moet worden beoordeeld. Volgens Westerhof moet de
discussie gaan over mogelijkheden tot meerdere uitspeelvarianten voor
de publieke zenders en gaat de commerciële omroep daar niet over, die
in de optiek van Westerhof alles aangrijpt omdat het het ‘alleenrecht’ wil
claimen en de activiteiten van publieke zenders als indirecte aanval zien
op hun activiteiten. Dit uitgangspunt heeft de NOS-Raad van Bestuur –
die stelde dat voor de hoofdtaken het aantal gelimiteerde zenders moet
worden losgelaten – al eerder onderstreept.

Vanuit Zwitserland reageert Martin S Banga (voorzitter van de NVCR)
tegenover DutchMedia: “Daar heb je Radio 7! Er is een groter doel bij
de publieke zenders dan in eerste instantie lijkt”. Daarmee doelt Banga
op eerdere procedures van de commerciële zenders waarin het “vindt
dat de NOS en de andere publieke organisaties van oneigenlijke middelen
gebruik maken en anders hier precedenten worden geschapen”. Banga meldt
DutchMedia verder dat deze nieuwe kwestie door commerciële zenders zal
worden opgepakt binnen de overige procedures. Over de uitspraak van het
spoedappèl overweegt de NVCR deze voor te leggen aan de Hoge Raad,
maar Banga wijst er op dat het sowieso een zaak is voor de bodemprocedure.
Banga werpt het verwijt van Westerhof verre van zich alsof deze zou uitmaken
hoe de publieke omroepen georganiseerd zijn en wijst er op dat het de politiek
is die dat doet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *