Berlusconi-ontwikkelingen…

De regering Berlusconi-Bis is een feit. Daarmee heeft Silvio Berlusconi op de meest vreemde wijze een mogelijke val van zijn regering en vervroegde verkiezingen afgewend. Enkele ministers gewisseld (waarvan zelfs een oude eerder afgetreden minister terugkeert!) en nauwelijks aanpassing van het regeringsprogramma. Opvallend bij de ministerwisseling is dat Maurizio Gasparri (Aleanza Nazionale) vervangen wordt door Mario Landolfi (ook Aleanza Nazionale) op de ministerspost telecommunicatie & media. Gasparri was verantwoordelijk voor de naar hem vernoemde geruchtmakende mediawet die de regering Berlusconi er door heen drukte en die zijn eigen bedrijven vooral bevoordelen door de opheffnig van beperkingen in de mediamacht-sfeer.

Berlusconi zal overigens met de aankondiging van de verkoop van het belang van Fininvest in de televisiegroep Mediaset naar verwachting 2,08 miljard euro incasseren. Dochter Marina Berlusconi die ook bestuurder is van Fininvest verklaarde in Italiaanse media dat na de verkoop van het belang niet meer verkocht zal worden. Anders zou de stabiteit voor de aandeelhouders en het management in het geding komen. Marina Berlusconi verweet overigens de centrumlinkse Italiaanse politieke partijen dat ze vlak na de aankondigingen al hun kritiek hebben geuit zonder op de hoogte te zijn van de achtergronden, daarbij stelt de dochter van de Italiaanse premier dat deze partijen nu bang zijn geen wapen meer te hebben om Berlusconi aan te kunnen vallen.

De bank JP Morgan Chase heeft 16,68 % van Mediaset in handen gekregen om het vervolgens te verkopen aan met name niet-Italiaanse institutionele beleggers. Berlusconi’s Fininvest had voor de operatie 50,99 % in handen. Inmiddels is dat 34,411 %. Daarmee blijft Fininvest de grootste aandeelhouder en de enige aandeelhouder die meer dan 5 % van het bedrijf in handen heeft. Als zodanig heeft Berlusconi’s Fininvest nog steeds de ‘macht’ over Mediaset. In het Verenigd Koninkrijk heeft News Corp. bijv. slechts 35,33 % van het grote betaaltelevisieconcern BSkyB, maar controleert daarmee het bedrijf. De centrumlinkse Italiaanse oppositie heeft dan ook wellicht gelijk door te melden dat hier slechts sprake is van een schijnoperatie, maar dat het belangenconflict blijft voortbestaan; bovendien blijft Fininvest verder eigenaar van o.a. AC Milan, Mondadori (boeken, reclame, radio) en Medusa (film) alsmede houdt het een 35 % belang in de bank Mediolanum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *