Geruchten waren correct: 538 naar John de Mol!

De geruchten waren correct: Radio 538 (VRON) gaat naar John H.H. de Mol’s
Talpa Radio International BV. Dit heeft Talpa op 23 mei aangekondigd.
Noordzee FM wordt afgestoten aan de Vlaamse De Persgroep NV,
eigenaar van o.a. de Vlaamse krant De Morgen, de Amsterdamse krant
Het Parool en 50 % van VMMa (Q-Music, VTM, Kanaal2, Jim TV).
VMMa verzorgt ook sinds 1 januari jl. de reclameverkoop van 4FM,
het Vlaamse radiostation van Talpa Radio International BV.

De transacties zullen op 31 mei worden geëffectueerd. Eén partij mag
maximaal één ongeclausuleerd radiostation met landelijke FM-dekking bezitten;
hierdoor moest Talpa Noordzee FM verkopen. Advent International
is volgens Teartse Schaper slechts enkele weken in onderhandeling geweest.
“We hebben Radio 538 korter dan verwacht gehouden. Meestal houden we
investeringen 4 à 5 jaar. Het heeft met een combinatie van zaken te maken.
De voornaamste reden voor verkoop nu is dat er veel belangstelling was voor
Radio 538.”, aldus Schaper tegenover DutchMedia. Advent International
heeft 90 % van Radio 538 in handen; Lex Harding (Lodewijk den Hengst)
10 %. Ook Harding verkoopt zijn aandelen en neemt daarmee afscheid van
zijn radiobelangen en radio-betrokkenheid. Ruud Hendriks, Lex Harding en
Taertse Schaper treden allen terug als commissaris van Radio 538. Volgens
Schaper zijn geen nadere voorwaarden opgesteld bij de verkoop, noch over het
management, noch over de inhoudelijke invulling van Radio 538. Financiële details
worden volgens Schaper niet officieel bekend gemaakt.

Peter Bossaert krijgt vanuit De Persgroep NV de leiding over Noordzee FM.
Bossaert is voor VMMa de radiodirecteur voor het radiostation Q-Music.
Volgens Bossaert was het al langer de bedoeling de bakens te verzetten naar
Nederland vanuit De Persgroep al is het maar omdat de Nederlandse cultuur ‘dicht’
bij de Vlaamse staat. Toch was het volgens Bossaert niet opportuun om
in 2003 mee te doen aan de etherverdeling, aangezien het net in Vlaanderen bezig
was met het opbouwen van Q-Music. De Vlaamse radiodirecteur meldt verder dat
Roularta Media Group geen interesse had om in Nederland actief te worden maar dat
deze meer interesse heeft in de Franstalig Belgische en Franse markt. Hierdoor is niet
VMMa, maar De Persgroep de eigenaar geworden van Noordzee FM. De Persgroep
– een niet-beursgenoteerd bedrijf, wilde de financiele details over de aankoop niet
bekend maken. In totaal is Noordzee FM van 1 juni 2003 tot 1 september 2011 85,743
miljoen euro kwijt aan haar FM-licentie. Hierover zijn tussen beide mediagroepen
afspraken gemaakt; welke dat zijn willen de partijen niet prijs geven. In oktober
2002 betaalde Talpa volgens DutchMedia-berekeningen zo’n 20 miljoen euro voor
Noordzee FM. Bossaert zegt de komende maand te willen bekijken hoe de
organisatorische structuur er uit zal zien en welk format het
radiostations zal krijgen. De Persgroep denkt daarbij aan ofwel het voortzetten
van het huidige format, ofwel het format van Q-Music in Nederland introduceren
of een heel ander format. Ook de naam Noordzee FM staat daarbij ter discussie.
In tegenstelling tot Bossaert wist Talpa-Mediadirecteur Ronald Goes te melden
waar De Persgroep voor gaat: het Q-Music format. De Vlaamse radiodirecteur
stelt in ieder geval er zeker van te zijn dat er met een Nederlands management
team gewerkt zal worden/ Rond begin juli moet duidelijk worden hoe een en
ander vorm krijgt en een splitsing tussen Noordzee FM en Talpa Radio
International zal plaats hebben voor de medewerkers.
Waar mogelijk zeggen Talpa en De Persgroep te kijken naar samenwerking. Uit
de verdere besprekingen zal duidelijk moeten worden of daarbij ook samengewerkt
zal worden op het vlak van de verkoop van reclamezendtijd, zoals beide partijen in
Vlaanderen doen met EEN verkooploket.

Ronald Goes, directeur van Talpa Media Holding NV zegt desgevraagd tegenover DutchMedia
dat het Radio 538 koopt omwille van multimediale gedachten en omdat op deze wijze
in een klap eigendom kon worden van de marktleider en past binnen het ambitieniveau
marktleider te willen worden in radio en televisie. Goes erkent dat Noordzee FM financieel
niet goed draaide met de loden last van gemiddeld meer dan 10 miljoen euro die het aan
de staat verschuldigd is, maar zegt hierover dat het langzaam beter ging met de radiozender
dan voorheen. Aangezien Radio 538 een ‘warm bad’ is in de optiek van Talpa Media-directeur,
zal het met Radio 538 makkelijker zijn om de doelen te bereiken dan met Noordzee FM die
in de optiek van Goes beter bij de strategie van de ‘Vlaamse vrienden’ van de Persgroep past.
Goes zegt verder niet te veel aan het format van Radio 538 te willen veranderen, maar
dat de komende weken wel over de organisatorische invulling van de zender gekeken zal worden.
Taertse Schaper, Ruud Hendriks en Lex Harding (Lodewijk den Hengst) treden per 31 mei
terug uit de Raad van Commissarissen van Radio 538 en zullen vervangen worden door
Talpa-mensen. De positie van leidinggevenden als alle directieleden zal in de organisatorische
invulling worden meegenomen. Thans vormen Erik LP de Zwart (algemeen directeur) en
Marc P Nanning de directie van Talpa Radio; Marc Antonioli vervult de functie van commercieel directeur Nederland, terwijl bij Radio 538 Jan Willem Bruggenwirth algemeen directeur is en
Nico Kreuning commercieel directeur is. Bruggenwirth is daarbij sinds begin 2004 de opvolger
van De Zwart die eind november 2002 vertrok bij Radio538 om bij Talpa Radio te gaan werken.
Talpa blijft binnen Talpa Radio International eigenaar van Radio 10 Gold die op o.a. de middengolf
uitzendt, het Deense Radio 100FM en het Vlaamse 4FM.

De BV waarin de licentie van Radio 538 zit (Vrije Radio Omroep Nederland BV) maakte
in het boekjaar 2003/2004 een netto winst van 12,664 miljoen euro op 46,38 miljoen euro
omzet. De FM-licentie voor Radio 538 kost in totaal 62,343 miljoen euro voor een periode
van acht jaar tot september 2011. Voor de AM-zender 891 kHz in Zuid-Limburg is nog
eens 1 miljoen euro in totaal aan de staat verschuldigd. Naast Talpa hebben naar verluid
SBS Broadcasting SA, Emmis en NRJ in de afgelopen maanden interesse getoond in een
overname van Radio 538.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *