OPTA krijgt in 2006 toezicht op heel kabeltarief

Minister Laurens Jan Brinkhorst (Economische Zaken) en staatssecretaris Medy van der Laan (Media) hebben in een brief bekend gemaakt dat de OPTA vanaf waarschijnlijk volgend jaar naast het toezicht op het distributiedeel ook het toezicht op het ‘content’ deel van het kabeltarief zal verkrijgen. De regering ziet af van een mogelijke prijsmaatregel voor het basispakket op grond van de huidige Mediawet (82j). Volgens de D66-bewindslieden zou een ‘generieke’ maatregel ‘onbillijk’ uit kunnen pakken bij individuele kabelaars en sluit niet goed aan bij de huidige telecomwetgeving. Bij een artikel 82j-maatregel zouden omroepen en kabelexploitanten – zoals het geval bij Casema – overeen kunnen komen commerciele zenders buiten het basispakket te houden, waardoor de maatregel geen effect heeft, aldus de kabinetsleden. Daarom wil de regering het artikel vervangen door toezicht door de OPTA op het hele aanbod. Met name de Tweede Kamer had gevraagd om een generieke prijsmaatregel. Nu kan de OPTA voor de kabeltarieven alleen over het distributiedeel toezicht houden, terwijl voor de ‘betaling’ aan/door tv- en radiozenders en de doorberekening in de tarieven OPTA niet bevoegd is.

De regering wil ook kijken hoe om te gaan met de programmaraden voor de kabel nu dankzij de Casema-situatie aan is getoond dat programmaraden buiten spel kunnen worden gezet voor het tv-aanbod in het basispakket. De regering is daarom in overleg met ‘betrokken partijen’ en hoopt in het najaar met ‘uitkomsten’ te komen.

Eerder deze maand heeft de regering middels een brief van Medy van der Laan haar standpunt duidelijk gemaakt over het ‘mogen’ vragen van auteursrechtenvergoedingen door de NOS. Een meerderheid van de Tweede Kamer is het hier niet mee eens, aangezien de regering daarmee een aanvaarde motie naast zich neerlegt. Zie ook:

De brief van Medya van der Laan
Uitspraak van de rechter omtrent handhaving van ‘oude’ doorgifteregeling voor publieke binnenlandse en buitenlandse zenders tot 1 oktober 2005.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *