RTL Nederland besluit: Yorin wordt Luxemburgs!

De enige Nederlandse tv-zender van RTL Nederland, Yorin vertrekt medio augustus naar Luxemburg. DutchMedia heeft de hand weten te leggen op een intern document van RTL Nederland waarin dit wordt aangekondigd. De ‘hoofddirectie’ van RTL Nederland heeft hierover een voorgenomen besluit genomen dat aan de Ondernemingsraad wordt voorgelegd. Door Yorin Luxemburgs te laten worden en niet langer Nederlands, onttrekt RTL Nederland zich met haar televisie-activiteiten volledig aan de Nederlandse mediawet. De radiozenders (RTL FM en Yorin FM) blijven wèl onder Nederlands toezicht vallen. Begin deze maand werd duidelijk RTL Nederland voor Yorin een verhuizing naar Luxemburg in overweging aan het nemen was. Het genereren van extra-reclame-inkomsten ziet het Luxemburgse bedrijf als een van de redenen voor het vertrek uit Nederland, zo blijkt uit het interne document. Als gevolg van de verhuizing van Yorin naar Luxemburg zal de Nederlandse eindregie komen te vervallen en worden acht arbeidsplekken geschrapt. Broadcasting Center Europe, een dochter van RTL Group SA zal in Luxemburg op de locatie bij het hoofdkantoor van RTL Group de uitzendingen technisch verzorgen, zoals dit ook met RTL 4 en RTL 5 het geval is. Het is niet duidelijk of Yorin net als RTL 4 en RTL 5 een mini-etherzender zal verkrijgen in Luxemburg. RTL 4 wordt in heel Luxemburg daarnaast ook via de kabel verspreid. De aanlevering naar Nederland van de Luxemburgse zenders (inclusief de uitzending via de digitale ether bij Digitenne in DVB-T) geschiedt digitaal via de Astra 1-satelliet.

RTL 4 (1989) en RTL 5 (1993) zijn sinds de start al Luxemburgse zenders. Onlangs nog zei algemeen RTL Nederland-directeur Fons van Westerloo over de Luxemburgse status van haar zenders: “Wij mogen alles”. Doordat Luxemburg veel ruimere mediawetgeving kent en nauwelijks sanctieprocedures of controles toepast, is het voor RTL makkelijk om zich te verschuilen achter de Luxemburgse wetgeving en het zich makkelijk aan deze regelgeving kan onttrekken. DutchMedia constateerde dit eind juli 2004 bij de aan DutchMedia verstuurde antwoorden van het Luxemburgse ‘ministere d’Etat’.

RTL Nederland is met circa 40 % van de Nederlandse televisiereclame-omzet de meest dominante televisiespeler van Nederland en zal met deze stap nog scherper kunnen concurreren met de in Nederland gelicenceerde zenders van SBS Broadcasting BV en de STER (Nederland 1, 2 en 3). Het Commissariaat voor de Media heeft de afgelopen jaren tot aan de Raad van State toe tevergeefs getracht RTL Nederland te dwingen om RTL 4 en RTL 5 een Nederlandse licentie aan te vragen opdat de Nederlandse mediawetgeving geldt, aangezien het Commissariaat deze beide zenders aanmerkt als Nederlandse zenders.

Indien de Nederlandse regering van mening is dat de kwestie belangrijk genoeg is, kan de Staat der Nederlanden besluiten om RTL Nederland, RTL Group en de Luxemburgse staat voor het Europese Hof van Justitie te dagen inzake de kwestie. Volgens welingelichte kringen lag dit het afgelopen jaar politiek gevoelig gezien het Nederlands, respectievelijk Luxemburgs voorzitterschap van de Europese Unie. De Luxemburgse regering heeft overigens een zetel in de Raad van Commissarissen zonder stemrecht bij CLT-Ufa, de entiteit die de licenties voor RTL Group houdt waar ook oud EU-voorzitter Jacques Santer commissaris is. Oud-CDA minister Onno Ruding is overigens ‘onafhankelijk’ comimssaris bij RTL Group SA.

UPDATE:
Eric Eljon van SBS Broadcasting BV meldt in reactie op de stappen van RTL Nederland dat indien dit juridisch toegestaan is, het een zaak van RTL Nederland en de autoriteiten is. SBS Broadcasting BV heeft zich destijds onder leiding van Fons van Westerloo (nu RTL-directeur!) gevoegd in de zaak tegen RTL Nederland. Eljon zegt desgevraagd dat het bedrijf van mening is dat er een gelijkwaardig speelveld moet zijn: of dat nu met de versoepeling van de Nederlandse mediawet gerealiseerd wordt, of dat dat middels het voor het Europees Hof dagen van Luxemburg en RTL gebeurd, is daarbij volgens Eljon secundair. “We zijn geinteresseerd in de uitkomst”, aldus Eljon die er aan toeveoegt dat SBS Broadcasting BV bij uitstek een omroep is die zich als Nederlandse organisatie profileert. “Het zou voor mij moeilijk uit te leggen zijn indien SBS met haar zenders met buitenlandse licenties zou werken”, aldus Eljon daarmee aangevend dat er geen plannen bestaan om de zenders in navolging van RTL Nederland naar het buitenland te laten emigreren.
Het Commissariaat voor de Media zegt desgevraagd nog geen reactie te hebben.

Het interne document is door hier op te klikken te vinden in PDF-Acrobat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *