RTL Nederland: ‘wij mogen alles’;Yorin Luxemburgs?

‘Wij mogen alles’. Met deze woorden reageert algemeen directeur RTL Nederland, Fons van Westerloo in Adformatie op in Nederland verboden reclame-uitingen op televisie die het dankzij de Luxemburgse licenties van RTL 4 en RTL 5 mogelijk maken . RTL zinspeelde tijdens een bijeenkomst van het Genootschap voor Reclame (GVR) op nieuwe reclamewijzen waarbij tijdens een lopend programma het scherm wordt opgedeeld en in een deel reclame in beeld wordt getoond.

Adformatie meldt eveneens dat RTL Nederland overweegt de in Nederland gelicenceerde zender Yorin te laten verhuizen naar Luxemburg. De Nederlandse uitzendlicentie van Yorin verloopt deze zomer. Als reden voert de algemeen directeur tegenover Adformatie aan dat dit ‘aantrekkelijker zou zijn, omdat we dan een helderder propositie hebben tegenover adverteerders’. Doordat Luxemburg veel ruimere mediawetgeving kent en nauwelijks sanctieprocedures of controles toepast, is het voor RTL makkelijk om zich te verschuilen achter de Luxemburgse wetgeving. DutchMedia constateerde dit eind juli 2004 bij de aan DutchMedia verstuurde antwoorden van het Luxemburgse ‘ministere d’Etat’. RTL Nederland is met circa 40 % van de Nederlandse televisiereclame-omzet de meest dominante televisiespeler van Nederland.

Multikabel in 2004 weer hogere omzetten

Het in de etalage staande Multikabel heeft in 2004 weer hogere omzetten gegenereerd. Dit blijkt uit het jaarverslag 2004 van eigenaar Primacom dat DutchMedia heeft ontvangen. 88,77 miljoen euro omzet tegenover 75,6 miljoen euro omzet in 2003. Volgens het jaarverslag te verklaren uit hogere tarieven en abonneestijgingen voor het internetaanbod. 42,4 miljoen euro geneerde Multikabel uit het analoge kabeltelevisiedeel, 931.000 uit het digitale deel. Een resultaat voor Multikabel is niet gepubliceerd. Eind 2004 telde Multikabel 314.396 abonnees, waarvan 6329 abonnees digitale klanten waren. Begin januari heeft Multikabel haar digitale basisaanbod ingevoegd bij het duurder geworden standaardpakket. MEdio februari rapporteerde Multikabel 10.000 digitale kabelhuishoudens. Primacom is zoals bekend bezig om Multikabel te verkopen aan institutionele beleggers. Onduidelijk is nog wie dat zijn; een overeenkomst is afhankelijk van overeenstemming met de aandeelhouders van Primacom. Primacom draaide in 2004 totaalomzet van 210,7 miljoen euro met een verlies van 113,5 miljoen euro.

Uit het jaarverslag van Primacom blijkt – net als vorig jaar – interessante relevante marktinformatie te staan. Zo betaalt Multikabel 17 eurocent per kwartaal per analoge abonnee voor Discovery Channel, 15 eurocent voor Animal Planet en 25,49 cent voor Eurosport. De Discovery-themaznders (Civilization, Travel & Living en Science) worden in het digitale pakket aangeboden voor 5 eurocent per zender per abonnee (CPS).

Voor het opgezegde BUMA/SENA-contract betaalt Multikabel 3,09 eurocent per abonnee per kwartaal voor de zenders die het doorgeeft in het standaardpakket. Primacom meldt overigens dat er een wijziging heeft opgetreden waarbij de distributie van commerciële zenders in ruil voor het ‘recht’ van digitale uitzending kosteloos is geworden. Het jaarverslag spreekt de verwachting uit dat het mogelijk wordt dat commerciële zenders betaald zullen worden voor de rechten op de (digitale en analoge) uitzendingen op de kabel. Verder valt in het jaarverslag op dat Multikabel bezig is om haar tripple playdiensten ook buiten haar gebied aan te bieden. Vooralsnog alleen in een testgebied te Utrecht, maar de bedoeling is dat deze ADSL2+ diensten ook elders buiten het werkgebied van Multikabel zullen worden aangeboden.

Het jaarverslag van Primacom meldt nog een opvallend gegeven. Jos Molenkamp, thans de algemeen directeur van Casema, is opnieuw een rechtszaak begonnen tegen zijn voormalige werkgever (Multikabel). Molenkamp eist 5 jaar salaris, zo meldt het jaarverslag. Eerder (in 2003) daagde de Casema-directeur zijn oude werkgever voor de rechter en verkreeg daaruit 25 % van hetgeen hij eiste. Casema-woordvoerder Gradus Vos liet tegenover DutchMedia weten vragen hierover ‘ongepast’ te vinden en geen woordverder te zijn van Jos Molenkamp, maar van Casema. Multikabel liet DutchMedia weten dat hangende de rechtszaak er geen uitlatingen over de kwestie gedaan kunnen worden.

Jos Molenkamp versus Opta….!

Zoals bekend pleit Casema-directeur en VECAI-bestuurslid Jos Molenkamp voor de opheffing van de Onafhankelijke Post & Telecomautoriteit en de onderliggende telecomregelgeving. Tijdens een persconferentie over de introductie van Casema-telefonie onderstreepte Molenkamp zijn ideeën rondom de afschaffing van sectorspecifieke regelgeving en een specifieke toezichthouder. Volgens Molenkamp kan met de algemene mededingingsregelgeving ook afdoende worden geregeruleerd door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Molenkamp wijst op de ‘tijdelijkheid’ van de OPTA zoals die in zijn optiek zijn beloofd. Molenkamp meldde ook in felle bewoordingen dat deze bij voorbaat de OPTA-marktanalyse die thans wordt uitgevoerd achterhaald vindt, en volgesn Molenkamp onmogelijk een goede analyse kan opleveren, gezien de gestelde vragen.

Ook meldde Molenkamp na afloop dat OPTA-voorzitter Prof. Jens Arnbak het ‘eigenlijk’ eens zou zijn met zijn analyse en dat Molenkamp met zijn opmerkingen niet direct een wijziging voorstaat, maar hoopt dat die binnen vijf jaar gerealiseerd is. OPTA-woordvoerder Edwin van de Haar ontkent ten stelligste dat Arnbak het met Molenkamp eens zou zijn. Volgens Van de Haar is het wel de bedoeling dat OPTA ‘een keer’ wordt opgedoekt, maar pas op het moment dat er voldoende concurrentie bestaat. Van de Haar wijst er op dat de wetgever (dat wil zeggen het parlement en de regering) daar over gaan. De eerdere voornemens om OPTA organisatorisch onder te brengen bij de NMa zijn door minister Laurens Jan Brinkhorst gestopt. Overigens meldt de OPTA-woordvoerder het niet ongebruikelijk te vinden dat onder toezicht gestelde organisaties protesteren over de toezichthouder. Bovendien wijst de OPTA-zegsman erop dat deze simpelweg het werk doet op basis van waar de wetgevers toe hebben besloten: ‘dat doe je niet op het moment dat het overbodig is’. Over de marktanalyse die medio deze maand zal verschijnen stelt OPTA dat het Casema vrij staat om na verschijning hiervan in de consultatieperiode haar zienswijze kenbaar te maken alsmede beroepsmogelijkheden bestaan. Casema kan overigens zelf ook profiteren van OPTA en telecomwetgeving voor haar telefoniediensten (toegang tot de KPN-abonnees!).

Telefoniediensten met videotelefonie

Casema komt nog dit jaar met videotelefonie. De telefoniediensten die het voor 14,95 euro per maand introduceert (bovenop de 14,95 euro per maand die het analoge & digitale standaardabonnement kost) zal medio juni in het overgrote deel van haar gebied beschikbaar komen. Met de videotelefonie die naar verwachting in november gelanceerd zal worden, hoopt Casema een toegevoegde dienst te kunnen leveren. Overigens blijkt Casema nog geen standaardisering met andere partijen te hebben afgesproken, waardoor onduidelijk is of ook buiten het Casema-netwerk ge-videotelefoneerd kan worden. Casema-directeur Jos Molenkamp erkent overigens dat videotelefonie met name voor erotische diensten nieuwe perspectieven kan bieden, maar zegt dat ‘zijn’ bedrijf daar niet mee te koop wil lopen. Casema zegt later dit jaar ook met mobiele telefonie te komen; een onderdeel dat kabelaars tot nu toe niet hebben ingevuld – gezien hun ‘vaste’ netwerkgedachte.

Stéphane David is jarenlang de verantwoordelijke geweest voor de Nederlandse activiteiten van Canal Digitaal Satelliet (CDS) en Canal+ namens Vivendi Universal. Tot 1 september 2004 toen David vertrok, toen de bedrijven aan AirField Holding werden verkocht (Airbridge & Greenfield). De Fransman Stéphane David werd aangesteld als algemeen directeur voor de Belgisch-Franstalige commerciële zenders AB 3 & AB 4. Niet voor lang, aangezien op 7 februari jl. bekend werd dat hij per 1 maart vervangen is door Rolland Berda. Vandaag werd bekend dat de 35-jarige Stéphane David heeft na deze omzwervingen terug is in Nederland. Hij is door UnitedGlobalCom benoemd tot vice-president voor de programmering van UPC Broadband. David wordt verantwoordelijk voor de implementatie van de programmering-strategie in de 13 operaties van UPC Broadband. Als zodanig zal David vermoedelijk een hereniging kunnen meemaken bij Canal+ (bij het UPC/UGC-zusterbedrijf ChelloMedia Pay TV). Immers de Nederlandse Mededingsautoriteit (NMa) is bezig met het vormen van een oordeel over de overnameplannen die – als het aan Airfield Holding en UGC ligt – nog deze zomer geëffectueerd kan worden. Als algemeen directeur van Canal+ NV (Canal+ Benelux) was Stéphane David voor de pers een weinig spraakzame leidinggevende.

ID&T komt met een nieuw radiostation…ID&T Radio!

ID&T start nog deze maand met een nieuw radiostation onder de naam ID&T Radio. Het nieuwe radiostation zal alleen via internet te beluisteren zijn. Dit maakte ID&T bekend middels haar eigen maandblad dat DutchMedia heeft ontvangen. De bedoeling van ID&T Radio is volgens eigenaar Duncan Stutterheim in het blad ID&T Release om ‘eigen publiek dat naar de evenementen gaat, en dat van hardstyle, electro of andere undegroudstijlen houdt, niet te vergeten’. ID&T Radio bestond van 1 juni 2001 tot 31 januari 2005 en werd eind januari door ID&T omgedoopt tot Slam! FM. Slam! FM zendt alleen op vrijdag/zaterdagavond nog specialistische programma’s uit en richt zich vooral met dansbare muziek op een iets breder publiek van 16 tot 25 jarigen. ID&T Radio zal uitzenden vanuit een nieuwe radiostudio aan het Amsterdamse Rembrandplein. Programma’s als Q-Dance, Sunday Chill, Welcome to The Future en andere programma’s die tot eidn vorig jaar via de FM-zender van ID&T te horen waren, zullen via het internetstation ID&T Radio terugkeren. Stutterheim zegt verder over het nieuwe radiostation “”Ik denk dat we onze oude playlist indeling weer oppakken. We hoeven ons nu tegenover niemand meer te verantwoorden, dat de muziek die we willen draaien nieuw en nog onbekend is.”, daarmee doelend op de verkaveling en het juridische conflict dat ID&T bij Slam! FM heeft met Agentschap Telecom. ID&T is overigens al enige tijd bezig om te kijken of ze een essentieel aandeel van Slam! FM kan verkopen, omdat ze die radiozender niet meer als kernactiviteit beschouwd. De uitzendlocatie van ID&T Radio, ID&T Studio zal een soort ‘DJ-café’ moeten worden.