NOS: 9,6 miljoen batig saldo dankzij Nozema

De Nederlandse Omroep Stichting (NOS) heeft over 2004 een zeer positief exploitatiereslultaat behaald. Dit blijkt uit de resultatenrekening 2004 van de NOS die DutchMedia heeft verkregen.
Dankzij een dividenduitkering van zenderexploitant Nozema NV is het batig saldo over 2004 voor de NOS 9,6 miljoen euro. In totaal haalde de NOS 741,46 miljoen euro aan inkomsten via voornamelijk de staat (waaronder STER inkomsten) binnen. In 2003 was dit 741,6 miljoen euro. De omroepverenigingen kregen in 2004 464,08 miljoen euro toebedeeld; in 2003 was dit nog 478,49 miljoen. Van dit bedrag was 388,53 bedoeld voor televisie en 64,48 miljoen voor radio; waarbij nog 11,07 miljoen euro voor internetactiviteiten van de omroepverenigingen beschikbaar is gesteld.

Terwijl de NOS als publieke landelijke omroep in 2003 nog 21,8 miljoen euro als resultaat zonder deelnemingen/rente e.d. behaalde, was dit in 2004 een tekort van 40.000 euro. De NOS is voor 40 % eigenaar van wat inmiddels is omgevormd tot Nozema Services NV die voor 9,2 miljoen euro aan dividend uitkeerde. Zoals bekend staat Nozema Services NV in de verkoop. De NOS betaalt overigens als opdrachtgever de zenderexploitant die exclusief de etherdistributie voor de analoge radio en televisie-zenders van de NOS verzorgt, royaal. Onder de noemer distributie meldt de NOS 23,06 miljoen euro te hebben uitgegeven in 2004; in 2003 was dit nog 20,68 miljoen euro. Voor de satellietdistributie (bij Canal Digitaal Satelliet) gaf de NOS (via het Fonds Omroepreserve) 2,64 miljoen euro uit in 2004.

De NOS bestaat uit NOS-Radio, Televisie en Online die verantwoordelijk is voor de nieuws en sportprogrammering alsmede de bestuurlijke tak van de NOS waaronder de zendercoördinatie en algemene bestuurstaken. De Raad van Bestuur en daarboven de Raad van Toezicht zijn verantwoordelijk voor het geheel daarvan, maar noemen de bestuurstaken van de publieke landelijke omroep ‘Publieke Omroep’.

Onveranderde salarissen Raad van Bestuur

Uit het jaarverslag blijkt eveneens dat de huidige Raad van Bestuur en de programmadirecteur NOS-RTV een onveranderd salaris hebben ten opzichte van 2003 (toen deze ten opzichte van 2002 fors werden verhoogd met het aantreden van nieuwe leden): Voor het eerst openbaart de NOS deze jaarsalarissen afzonderlijk. Harm Bruins Slot heeft over 2004 (bruto) 203.000 euro verdiend; Cees Vis en Ruurd Bierman elk 188.000 euro. Gerard Dielessen verdient 155.000 euro per jaar. Naast deze salarissen betaalde de NOS ook in totaal 196.300 euro aan pensioenpremies voor de viertal bestuurders. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen elk 5000 euro en 500 euro per vergadering.

Hoge wachtgeldregelingen oude leden Raad van Bestuur

Opvallend dat de oude leden van de Raad van Bestuur die resp. eind 2002 en begin 2003 aftraden een zeer royale wachtgeldregeling verkrijgen. Hans van Beers heeft tot 30 november 2006 nog een saldo van 218.500 euro staan; en verkreeg in 2004 48.500 euro. Peter Dirks heeft een regeling getroffen tot 30 juni 2011. Deze regeling betekent dat Dirks in totaal 894.000 euro kan verkrijgen; in 2003 verkreeg Dirks 136.400 euro. Gerrit Jan Wolffensperger heeft nog tot eind juli 2009 de mogelijkheid om in totaal 615.700 euro te verkrijgen en heeft in 2004 162.300 euro verkregen. Op 31 december 2003 had de NOS voor de oude leden van de Raad van Bestuur in totaal 1,98 miljoen euro gereserveerd als wachtgeld. Onderdeel van de regeling is dat ‘aanvullend inkomen tot 100 % van het laatstgenoten salaris is toegestaan’. Woordvoerder André Matthijsse meldt desgevraagd dat de regeling is overgenomen die voor 1998 van kracht was voor de oude voorzitters van het NOS-bestuur. Die was afkomstig van de rijksoverheid omdat het toen om kroonbenoemingen ging. Wolffensperger en Van Beers waren eveneens door de kroon benoemd. De regelingen voor de huidige Raad van Bestuur zijn overeengekomen met de Raad van Toezicht.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *