AKN moet stoppen met activiteiten voor AD

De BV Programmabladen AKN moet per komende maandag stoppen met de opmaak van de televisie-programmagegevens voor het Algemeen Dagblad. Dat heeft de rechter vandaag bepaald. Op 24 februari jl. bepaalde het Commissariaat voor de Media al dat de opmaakactiviteiten voor de BV PRogrammabladen AKN moesten worden gestaakt, waarna dat in bezwaar op 31 mei jl. werd bevestigd en bepaald werd dat per 1 augustus hiermee gestopt moest worden omdat deze in strijd wordt geacht met de Mediawet. De BV Programmabladen AKN spande daarna een kort geding aan om door te kunnen gaan na 1 augustus met de opmaakactiviteiten. De rechter bepaalde vandaag daar niet op in te gaan en gaf het Commissariaat voor de Media gelijk. Een woordvoerder van BV Programmabladen AKN verklaarde desgevraagd tegenover DutchMedia dat deze gevolg zal geven aan de uitspraak. Wel wacht BV Programmabladen AKN nog op de uitspraak van de bodemprocedure. Het Algemeen Dagblad meldt bij monde van adjunct-hoofdredacteur Raymond Vermeulen dat de opmaakactiviteiten uit werden besteed bij BV Programmabladen AKN omwille van efficiency. Het AD krijgt de programmagegevens van het ANP (en heeft daarbij een licentie met o.a. de NOS). Vermeulen zegt dat vooralsnog het AD de tv-programmapagina’s zelf zal gaan opmaken, maar zegt nog te overwegen om te kijken of deze ‘misschien elders’ kunnen worden ondergebracht. De uitspraak begrijpt Vermeulen niet, die wijst op de talloze zaken die publieke omroepen in commerciële zin wèl mogen verrichten. “Daarbij vergeleken gaat het hier om een zeer klein bedrag”, aldus Vermeulen. Over het indienen van een schadeclaim bij BV Programmabladen AKN vindt Vermeulen weinig waarschijnlijk. De motivering van de uitspraak van de rechter volgt over twee weken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *