Quote/MTV verliest rechtszaak”IN gaat gewoon door”

SBS Broadcasting BV heeft het kort geding dat het tegen IN Magazine had aangespannen
gewonnen. Hierdoor wordt IN Magazine opgedragen binnen drie weken te stoppen met de publicatie van de programmagegevens van Net 5, SBS 6 en Veronica TV op straffe van een dwangsom van 50.000 euro per editie van IN Magazine. Quote Media heeft een minderheidsbelang in IN Magazine dat samen met MTV Networks BV wordt uitgegeven als entertainment/glossy weekblad. Quote Media verklaarde eind mei dat SBS Broadcasting BV weigerde mee te werken aan het beschikbaar stellen van programmagegevens, omdat deze ‘zich mede richt op de doelgroep van het door SBS uitgegeven Veronica Magazine’ Quote achtte dat in strijd met het mededingsrecht en publiceerde middels ‘openbare’ bronnen de gegevens van de zenders alsnog. De rechter zag echter geen aanleiding te kunnen constateren dat van overtreding van mededingingsrecht sprake is en gaat uit een overtreding van intellectueel eigendomsrecht. Maarten van den Biggelaar, algemeen directeur van Quote Media verklaarde tegenover DutchMedia: “We hebben pech, maar we gaan gewoon door met wat we doen. We hebben drie weken gekregen om te kijken hoe we hiermee omgaan”. Ook als de programmagegevens van Net 5, SBS 6 en Veronica TV niet opgenomen kunnen worden zegt Van den Biggelaar in ieder geval door te gaan met het blad en het afdrukken van de programma’s van de andere zenders. Tijdens het kort geding heeft IN Magazine aangegeven dat het van belang is dat de programmagegevens van de drie SBS-zenders in het blad behoren te staan. “Gebeurt dit niet dan heeft IN geen bestaansrecht,” aldus de advocaat in de rechtszaak. Van den Biggelaar zegt daar nu over dat het altijd zo is dat in rechtszaken dingen soms scherper worden gesteld dan dat ze zijn. Tijdens de rechtszaak werd SBS Broadcasting BV en IN Magazine nog de ruimte geboden om met elkaar te onderhandelen om tot een oplossing te komen, maar dat lukte niet, waarop nu een publicatieverbod van de SBS-programmagegevens is afgekondigd.

Jochem de Jong van MTV Networks BV zegt desgevraagd tegenover DutchMedia dat het te vroeg is om uitspraken te doen over de gevolgen van deze uitspraak. “We beraden ons op mogelijke stappen met onze juristen. De gegevens zijn van belang voor het blad”, aldus De Jong die daaraan toevoegd dat MTV Networks BV voor de langere termijn met het blad is begonnen.

Overigens loopt bij het Commissariaat voor de Media nog een procedure tegen de uitgever van publieke omroepbladen, BV Programmabladen AKN over de mogelijk niet toegestande werkzaamheden die BV Programmabladen AKN in opdracht van IN Magazine pleegt voor de opmaak van de programmaschema’s in IN Magazine. Marjan Rozemeijer verklaart namens SBS Broadcasting BV verheugd te zijn met de uitspraak. “Het bevestigt de insteek dat programmagegevens auteursrechtelijk beschermd zijn. Deze uitspraak is in lijn zijn met de eerdere uitspraak. Wij willen niet dat iedereen zomaar onze programmagegevens afdrukt”, aldus de SBS-zegsvrouwe. SBS Broadcasting BV had in een verder verleden het standpunt dat haar programmagegevens vrij waren, vanuit de gedachte dat met zoveel mogelijk publiciteit meer kijkers getrokken kunnen worden. In september 2003 werd SBS Broadcasting BV eigenaar van Veronica Uitgeverij BV en daarmee het grootste Nederlandse omroepblad, Veronica Magazine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *