Brinkhorst vergaloppeert zich aan UPC!

COLUMN – Minister Laurens Jan Brinkhorst (D66) blundert in de kabelproblematiek. Door vandaag een interview in de Telegraaf te geven waarin deze zich expliciet over UPC uitlaat, blijkt de Minister van Economische Zaken zich te hebben vergaloppeerd. Informatie uit het interview liet de minister ook publiceren onder eigen verantwoordelijkheid op de website van zijn ministerie van Economische Zaken.

UPC heeft inmiddels een persverklaring afgegeven waarin het ontkent dat besloten zou zijn tot tariefsverhogingen en dat het digitaliseringsplan van UPC nog niet is uitgewerkt, laat staan besloten. Daarop heeft het ministerie in allerijl de tekst op de EZ-website weggehaald. Eerder verklaarde UPC-eigenaar Liberty Global Inc wèl naar aanleiding van een artikel in Trouw dat er een ‘geringe’ tariefsverhoging zal plaatsvinden, maar over details later dit jaar meer openheid te geven.

De verklaringen van minister Brinkhorst zijn vooral vreemd omdat ze zich alleen toespitsen op UPC. De verklaring dat gepoogd is om UPC op andere gedachten te brengen, gaan in tegen het principe van een vrijemarkteconomie waarin niet de regering het bedrijfsbeleid bepaalt, maar bedrijven zelf en dat toezicht gehouden wordt door toezichthouders op de relevante markten. In dit geval dus de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Post & Telecommunicatie Autoriteit (OPTA). Het is dan ook vreemd dat Brinkhorst dit principe blijkbaar als onderdeel van de zichzelf liberaal noemende partij D66 loslaat – en gezien de uitlatingen – tracht middels lobby en druk van ambtenaren bedrijven te laten uitvoeren wat deze wenst.

Dat de algemene OPTA- en NMa-onderzoeken lang duren is juist, maar juist over die voortvarendheid had de minister de mogelijkjheid om tot meer haast aan te sporen en eerder met deze procedures te beginnen. Bovendien is het vreemd dat de minister het niet heeft over de andere kabelbedrijven en alleen over UPC.

Immers ongestoord en ongehinderd hebben Casema, Multikabel en Essent Kabelcom hun kabeltarieven op 1 januari jl. (opnieuw) drastisch kunnen verhogen waarbij het onderscheid tussen analoog en digitaal is komen te vervallen. Kortom het abonnement is voortaan bij deze kabelaars niet langer een analoog abonnement, maar een standaardabonnement waarvoor zowel digitale als analoge signalen worden geleverd. Deze drie kabelaars brengen voor tesamen meer dan 3,4 miljoen huishoudens hun standaardpakket aan de man; beduidend meer dan UPC! In deze zin is de volgende opmerking van Brinkhorst vreemd ‘een tariefverhoging voor digitale televisie is op zich redelijk, die heeft veel meer kanalen dan de traditionele kabel. Maar dat huishoudens met een gewone kabelaansluiting te maken krijgen met een tariefverhoging is volgens Brinkhorst niet aanvaardbaar.’

Daarmee ontkent Brinkhorst het gegeven dat de integratie voor het grootste deel van de kabelhuishoudens al heeft plaats gevonden en geeft Brinkhorst er blijk van zich alleen op UPC te focussen, die al in een ver gevorderd stadium met plannen tot integratie is. En juist hiermee geeft Brinkhorst blijk van discriminatoirheid, waarvan een woordvoerster van de minister nog haastte toe te voegen dat de OPTA en NMa nog onderzoek doen naar de andere kabelaars. Dat de OPTA zich vooralsnog beperkt tot met name het analoge deel (terwijl dit niet meer als zodanig bestaat bij de genoemde drie grote kabelaars), en dat deze zich nog vooralsnog niet bezig houdt met de kostentoereking van het programma-deel, is daarbij wellicht slechts een essentieel detail. Daarmee is de opmerking van de woordvoerster van de minister te betitelen als een mooie afleidingsmanoevre voor een kwestie waarvan opeenvolgende ministers en staatssecretarissen al jarenlang geen adequate oplossingen weten te vinden, terwijl de kabelsector daar garen bij spint, ook bij het op niet al te slim manoevreren van Brinkhorst!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *