NVCR wil uitzendverbod FunX supported by BNN

De Nederlandse Vereniging van Commerciële Radio (NVCR) waarin alle commerciële landelijke FM-zenders zijn vertegenwoordigd, wil een uitzendverbod op het nieuwe landelijke initiatief ‘FunX supported by BNN’. Martin S. Banga, voorzitter van de NVCR verklaarde aan DutchMedia de zender concurrentievervalsend te vinden. In overleg met advocate Sophie Steinhauser van Brinkhof Advocaten worden alle juridische middelen onderzocht om de zender te verbieden. FunX supported by BNN start op 6 september en zal op de kabel en satelliet de plek innemen van FunX Amsterdam buiten de vier Randstad/stadsregio’s.

De NVCR voerde al eerder in andere zaken aan dat het niet de taak van FunX is om als landelijke omroep te fungeren en vreest voor het ontstaan van ‘Radio 6’ die concurrentievervalsend zou zijn. Volgende week moet duidelijk worden welke procedures de NVCR gaat voeren. De distributie (thans) van FunX Amsterdam zelf buiten haar eigen regio is wettelijk toegestaan. FunX (en licentiehouder Stichting G4 Radio) die als producent voor het landelijke kanaal ingezet wordt, is opgezet om in de vier grote randstadsteden programma’s te maken.

Een kort geding om een uitzendverbod te eisen, is daarbij waarschijnlijk, alsmede verdere procedures bij het Commissariaat voor de Media. Eerder kondigden de NOS, BNN en FunX de start van het kanaal op 6 september aan. Officieel verzorgt BNN het programma voor de Raad van Bestuur van de NOS, maar BNN besteedt dat op haar beurt uit bij FunX. FunX supported by BNN zendt – zoals eerder aangekondigd – als het ware uit op juridische basis middels het kanaal van het voormalige Colorful Radio. Dankzij het schorsingsbesluit van Medy van der Laan (D66) en de laatste uitspraak van opeenvolgende rechtszaken, ziet de NOS de mogelijkheid het kanaal in te vullen als neventaak naast de hoofdtaken (Radio 1, 2, 3FM, 4 en 747AM).

Zakelijk BNN-directeur Lucas Goes zegt desgevraagd in reactie op de NVCR-ideeën zich te verbazen als de commerciële zenders zich niet zouden melden. “Wij zijn de participatie in de zender netjes overeengekomen met de Raad van Bestuur van de NOS. Wij willen transparant handelen,” aldus Goes.

BNN zegt deel te nemen aan de neventaak van de publieke landelijke omroep (de stichting Colorful Radio). Mediawettelijk ziet BNN het als een deelname aandeel in een neventaak.
Volgens Jan Westerhof (zendercoörindator van de zender voor de Raad van Bestuur van de NOS) is voor FunX supported by BNN geen nieuwe aanvraag bij het Commissariaat voor de Media gedaan. De zender werkt voort volgens de eerder gedane aanvraag van de Stichting Colorful Radio en het schorsingsbesluit van de staatssecretaris. Wel wordt nog gekeken naar de noodzakelijkheid van het aanvragen van mogelijke DAB-uitzending van FunX supported by BNN. Westerhof wijst er verder
dat de commerciële zenders al dit soort initiatieven van de kaart wil wegprocederen.

Lucas Goes zegt dat BNN in ieder geval graag aan de rechterlijke en toezichthoudende instanties duidelijk wil maken dat het hier gaat om het willen voorzien van een geloofwaardig radiostation voor de doelgroepen die nu niet specifiek worden bediend (FunX Amsterdam die nu wordt gedistribueerd buiten de Randstad richt zich op Amsterdam).

Voor de distributie van FunX supported by BNN zal overigens gelden dat deze ook in de Randstad gedistribueerd worden in die gebieden die niet in de invloedsfeer van de vier grote steden liggen. Kortom in het geval van de regio Den Haag is het de bedoeling dat Naaldwijk deze versie zal krijgen, terwijl voor Rijswijk net als Den Haag de Haagsche versie bedoeld is. Voor Amsterdam geldt Almere als discussiepunt, terwijl Amstelveen als invloedsfeer Amsterdam wordt gezien en Uithoorn weer niet. FunX zelf wilde niet ingaan op de kwestie waaronder de productierol en de overdracht voor 1 symbolische euro van de kabelcapaciteit, terwijl het volgens de commerciele zenders het produceren voor derden geen taak is van FunX (Stichting G4 Radio) en FunX met de overdracht van kabelcapaciteit aan de publieke landelijke omroep oneerlijke concurrentie pleegt. FunX Directeur Willem Stegeman zegt desgevraagd zich sinds de oprichting te ‘verheugen op warme belangstelling van de commerciële collega’s’, maar wil verder geen commentaar geven.

Zie ook artikel: FunX supported by BNN start 6 september

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *