Simon Speijer/Simon Wiesenthal in memoriam

Bij hoge uitzondering ‘andere’ stof tot nadenken!

Simon Speijer & Simon Wiesenthal in memoriam

“Het tegenovergestelde van liefde is niet haat, maar onverschilligheid. En dat betekent dat het tegengestelde van kennis niet onwetendheid is, maar onverschilligheid. Het tegengestelde van hoop is niet zonder hoop leven, maar onverschillig in het leven staan. Het tegengestelde van leven is niet
dood, maar onverschilligheid voor leven en dood. En daarom geloof ik, dat literatuur of kunst of schrijven of onderwijzen of werken voor de menslievenheid, maar EEN doel heeft: de strijd aangaan tegen onverschilligheid. Onverschilligheid tast alles aan, het sust in slaap en doodt nog voordat het doodt. De onverschilligheid is het meest verraderlijke van alle gevaren”.

Simon Speijer 26 november 1924 – 27 december 2004.
(oud)voorzitter Simon Wiesenthal Fonds (Nederland)
in memoriam Simon Wiesenthal 31 december 1908 – 20 september 2005

“Haat kan overal ontstaan, idealisme kan overal in sadisme omslaan. Als haat en sadisme worden gecombineerd met moderne technologie, kan een nieuwe hel overal ontstaan’

‘De combinatie van haat en technologie is het grootste gevaar die de mensheid bedreigt’

“de geschiedenis van de mens is de geschiedenis van misdaden, en geschiedenis kan zich herhalen. Dus is informatie een middel ter verdediging. Hierdoor kunnen we een schild, nee moeten we een schild bouwen tegen herhaling.”

Simon Wiesenthal

4 thoughts on “Simon Speijer/Simon Wiesenthal in memoriam”

 1. Prachtige woorden van Simon Speijer.
  Laat in mijn leven gekomen,te vroeg en onverwacht er
  weer uit.
  max Speijer.

 2. Ik herinner mij Simon Speijer als een goeie, liefdevolle vader voor zijn knappe en intelligente dochter Josette, en als dito echtgenoot voor zijn lieve, gastvrije vrouw (wier naam ik helaas vergeten ben). Met Josette had ik een tijdje verkering (medio jaren zeventig) en ik kwam toentertijd regelmatig bij deze familie over de vloer. Schitterende, lange potjes schaak (incl. leerzame conversaties) heb ik met hem gespeeld in zijn achtertuin aan de oever van de Oude Rijn. Veel later besefte ik pas hoe liefdevol en zonder enig vooroordeel zij met mij omgingen (ik heb namelijk een Duitse voornaam en was tamelijk blond). Nooit, maar dan ook nooit heb ik iets bemerkt van enig wantrouwen of vooroordeel, terwijl hij daarvoor alle redenen had mogen hebben gezien zijn oorlogservaringen. Mijn hele diepe respect gaat uit naar deze man, die ik graag nog eens had willen ontmoeten om hem dit te zeggen.

 3. Jaren geleden ontving ik een ontroerende brief van
  Simon Wiesenthal, waarin hij refereerde aan zijn vriend en vertegenwoordiger in Nederland Simon Speijer.
  Beide zijn nu helaas overleden, maar de wijze woorden in dit memoriam stemmen tot nadenken.
  De kritische kanttekeningen door Simon Wiesenthal
  geplaatst bij de technologische ontwikkelingen gebieden tot waakzaamheid, immers deze ontwikkelingen
  kunnen democratische vrijheden en rechten uithollen.
  Het proces is wezenlijk anders dan de fascistische
  ontwikkelingsgang, maar het tast wel dezelfde waarden
  aan als het fascisme.
  Simon Wiesenthal en zijn vriend in Nederland Simon Speijer hebben beide bijgedragen tot een rechtvaardiger wereld en een waardiger leven van oorlogsgetroffenen. Immers: oorlogsleed verjaart nooit.
  Mijn diep respect gaat zowel uit naar Simon Wiesenthal,
  als ook naar zijn vriend Simon Speijer.

 4. Ik ben al een tijd op zoek naar het boek
  Nu pas ontdek ik wie ik ben.
  Geschreven door Simon Speijer
  Is er iemand die mij hier aan kan helpen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *