Bos & Lommer: ‘schotels uit straatbeeld weren’

Het Amsterdamse Stadsdeel Bos & Lommer heeft middels een nieuw vastgesteld uitgangspunt bepaald schotels te willen weren uit het straatbeeld, waarbij dit ‘een handhavingsprioriteit’ is geworden. Daarbij stelt het stadsdeel in een notitie dat dit voor alle woningen gaat gelden.

Het stadsdeel tracht zoveel mogelijk afspraken te maken met ontwikkelaars bij de aanleg van alle woningen ‘voor het aanleggen van faciliteiten die schotels aan de gevel overbodig maken’, waarbij het stadsdeel benadrukte dat deze niet afdwingbaar zijn. Het stadsdeel zal voor bestaande woningbouw gefaseerd het ontmoedigingsbeleid inzetten waarbij het met met corporaties en particuliere verhuurders afspreekt dat deze schotelverboden instellen.Het stadsdeel stelt ook
dat ‘daar waar aan de achterzijde geen goede ontvangst is of waar de achterzijde ook “straatbeeld” vormt (strokenbouw), samen met de woningeigenaren en de bewoners gezocht wordt’ naar alternatieve oplossingen’ en dat een stimulerings/compensatieregeling voor deze gevallen wordt ingesteld. Het beleid lijkt strijdig met de Europese regelgeving. Toenmalig commissaris Bolkestein vaardigde in juli 2001 een mededeling uit waarin het stelde dat individuen de vrijheid hebben
satellietschotels te mogen gebruiken zonder technische, administratieve of belastingobstakels. Alhoewel de bouw- en regelgeving uitgaat van regulering voor de voorkant van woningen, blijkt uit de notitie dat ook beleid gemaakt wordt voor de achterzijdes van woningen. Daarmee raakt het stadsdeel mogelijk het grondrecht van de vrijheid van informatie, dat met name de EU benadrukt. Ook is strijdigheid met de uitgangspunten van de regering waarneembaar aangezien concurrentie tussen infrastructuren met de besluiten in het geding komen, waarmee de dominante marktmacht van kabelaars verder versterkt kan worden. De PvdA-voorzitter van het stadsdeel Bos & Lommer weigerde zijn reactie op de kwestie te geven. Stadsdeel Bos & Lommer wordt bestuurd door de PvdA en Groen Links.

Zie ook een eerder gepubliceerde column “Verbod op schotel is gebrek aan beschaving”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *