Nieuwtjes uit antwoorden…

Uit de antwoorden van Staatssecretaris Medy van der Laan op kamervragen is een aantal nieuwtjes opgenomen. Een kort overzicht.

– De Raad van Toezicht van de NOS bestaat sinds 1 september uit vier leden. Het zijn vier kroonleden uit de oude Raad van Toezicht. Wettelijk gezien zou deze sinds 1 september jl. uit 7 leden behoren te bestaan die door de ‘kroon’ (koningin + minister) worden benoemd. Zoals bekend heeft staatssecretaris Van der Laan een adviescommissie ingesteld (met o.a. de VRT televisiedirecteur) om samen met een extern wervingsbureau leden voor de Raad van Toezicht te laten voordragen. Zodra de benoeming van kracht wordt, treden de huidige leden terug. De vier leden zijn Febe Deug, D. Kuiper, Ferry Houterman en Eberhart van der Laan.

– Alhoewel staatssecretaris Medy van der Laan tijdens het omroepcongres aan heeft gegeven na te zullen denken over een geleidelijkere afbouw van de NPS, stelt deze in de antwoorden op de kamervragen dat deze op grond van de statuten de Nederlandse Programma Stichting zal (doen) ontbinden met ingang van de wetswijziging in 2008.

– Staatssecretaris Van der Laan zal per 2006 middels een Algemene Maatregel van Bestuur alle commerciële omroepen die een Nederlandse uitzendlicentie hebben (en zich op Nederland richten) verplichten om ondertiteling voor doven- en slechthorenden uit te zenden. De staatssecretaris meldde dat vanuit de mediabegroting er geen middelen zijn om de kosten te vergoeden. Die ksoten zijn volgens de staatssecretaris ‘een paar procent van de kosten’. Aangezien RTL 4, RTL 5 en RTL 7 onder de Luxemburgse mediawet vallen, geldt deze verplichting niet voor dit Luxemburgs trio, maar zal dit met name voor SBS 6, Net 5, Veronica en Talpa een rol gaan spelen.

– De regering houdt het laatste woord over het meerjarenbeleid van de publieke landelijke omroep. Uit de beantwoording van de staatssecretaris van media & cultuur blijkt dat de regering de NOS geen ‘volledig blanco cheque’ geeft. Elke vijf jaar zal op voorstel van de NOS een ‘pakket van algemene en gespecialiseerde zenders worden bepaald’, aldus de staatssecretaris, waarbij een onderbouwing moet worden gegeven op welke wijze dit ‘bijdraagt aan de uitvoering van de publieke omroep’. In de voorstellen van de staatssecretaris zal voor de publieke zenders het onderscheid tussen hoofdtaakzenders (Nederland 1/2/3 en Radio 1-2-3FM-4-747AM) en neventaken (ConcertZender, FunX e.d.) verdwijnen. Met name de VVD maakt zich zorgen over mogelijke concurrentievervalsing. De staatssecretaris stelt in haar beantwoording op vragen dat “gespecialiseerd aanbod voor doelgroepen ter uitvoering van de taakopdracht altijd een publieke functie zal moeten hebben.” Hierop zal ook het Commissariaat voor de Media moeten blijven toezien.

– De staatssecretaris voor Cultuur & Media zegt te ‘bezien’ of aanpassing noodzakelijk is van wet- en regelgeving voor een gelijk speelveld tussen de commerciële Luxemburgse en Nederlandse zenders. Met dit antwoord geeft Medy van der Laan uitleg aan de vraag van de VVD om de wetgeving rondom reclame in Nederland op het Luxemburgse niveau te verruimen. Zoals bekend heeft Luxemburg – in tegenstelling tot alle andere EU-landen nauwelijks eigen regelgeving, kent het geen sanctieprocedures en heeft nauwelijks toezicht op de eigen zenders. Vermoedelijk om deze redenen zijn RTL 4, RTL 5 en RTL 7 geen Nederlandse, maar Luxemburgse zenders. Deze kunnen ten opzichte van de Nederlandse zendergroepen (Talpa en SBS Broadcasting BV) profiteren van een vrij regime, waarbij deze zenders wel onder een sanctieprocedures vallen.

– Voor de commerciële activiteiten van de publieke omroepen waarvan de mogelijkheden per 2008 worden verruimt, wijst de staatssecretaris op de Europese Commissie die als uitgangspunten heeft dat publieke middelen alleen vor de publieke taak mogen worden ingezet en dat de niet-publieke activiteiten los moeten staan van de commerciële activiteiten. De vrees van sommige commerciele omroepen (met name SBS Broadcasting BV) is dat de publieke omroeporganisaties oneigenlijk zullen concurreren met de commerciële omroepen.

De complete lijst met antwoorden op vragen is te vinden via deze link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *