Dave Kentie & Willem Stegeman over Radio 4/FunX

“Als Radio 4 inderdaad vrijwel alleen via de kabel beluisterd wordt, dan is het interessante optie”. Met deze woorden reageert Dave Kentie, radiodirecteur BNN op de gedachte van de Raad van Bestuur van de NOS om Radio 4 van de FM af te halen en te vervangen door een multiculturele muzikale jongerenzender. BNN heeft thans een samenwerking met FunX waarbij onder de naam FunX supported by BNN via de kabel en satelliet voor buiten de Randstad wordt uitgezonden. Deze samenwerking is voor zes maanden overeengekomen. “We hebben de samenwerking opgezet om deze door te zetten”, aldus Kentie die er op wijst de preciese cijfers van FM-etherbeluistering voor Radio 4 nog niet te kennen en aangeeft dat de discussie hierover nog gevoerd moet worden binnen alle daartoe bedoelde gremia. In de meerjarenbegroting wordt de samenwerking tussen FunX en BNN als ‘pragmatische oplossing voor de korte termijn’ aangeduid, terwijl voor de langere termijn in het concessiebeleidsplan is opgenomen dat de publieke landelijke omroep een (eigen) tweede landelijke FM-radiozender tot stand wil brengen, al dan niet in samenwerking met FunX. Kentie wijst er ook op dat je je als publieke omroep moet afvragen of je ‘sommige dingen wel moet doen’ als deze een kleine doelgroep bedienen. Willem Stegeman, directeur van de grotestedenzender FunX die nu de landelijke versie voor de publieke landelijke omroep produceert zegt: “Ik heb over Radio 4 absoluut geen mening. Ik zie het als politiek onderhandeling-spel. Daarnaast snap ik de rendementsafwegingen van de Raad van Bestuur van de NOS. Aan de ene kant wordt deze onder druk gezet om te innoveren en te ontwikkelen. En aan de andere kant mogen ze hun distributie niet uitbreiden. Dan is het een bedrijfseconomische afweging binnen de taakstelling. Wij hebben in ieder geval niet om deze discussie gevraagd en zijn geen partij, misschien is het een storm in een glas water.” De zendercoƶrdinator van Radio 4 was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

De Socialistische Partij (SP) reageerde vandaag direct op de plannen van de Raad van Bestuur van de NOS. “Volstrekte onzin”, aldus mediawoordvoerster Fenna Vergeer. Het Tweedekamerlid stelt in een verklaring dat dit voorstel ‘onbespreekbaar’ moet zijn. Vergeer zegt te hopen dat FunX ook buiten de randstad (in de ether) beschikbaar komt, maar noemt het een ‘belachelijk voorstel’ om Radio 4 daarvoor te slachtofferen en stelt dat klassieke muziek ondersteuning en promotie verdient en geen ‘marginalisering’ van de publieke omroep.

Zie ook Radio 4 niet meer op FM? en
Ruurd Bierman aan de tand gevoeld door Radio 4/Viertakt presentator Hans Hafmans

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *