Margreet Teunissen staat achter Radio 4 op FM

Zendercoördinator Margreet Teunissen staat achter de uitzendingen van Radio 4 op de FM-band.
“Het is makkelijk om te zeggen dat voor de realisering van een extra popstation (het op bepaalde doelgrepen gerichtte FunX, red.) dit ten koste moet gaan van de enige klassieke muziekzender. Dan zal echt snel marginalisering optreden, want het bereik en de marktaandelen zullen teruglopen,” aldus Teunissen tegenover DutchMedia. De zendercoördinator is verbaasd over de door de Raad van Bestuur van de NOS aangehaalde cijfers. Volgens Teunissen haalde Ruurd Bierman tijdens een persgesprek en een interview bij Viertakt bereik en luisteraandeelinformatie door elkaar. “Het beëindigen van de FM-uitzendingen betekent dat 31% van de luisteraars niet meer bereikt kunnen worden en slechts 24 % gedeeltelijk (oftewel gecombineerde FM-ether en kabel-luisteraars, red.). Van de 900.000 huidige bereikte luisteraars is dit dus ruim een derde. Een derde van 900.000 is 300.000 luisteraars. 46 % van de luisteraars wordt exclusief via de kabel bereikt. Deze cijfers zijn afkomstig uit augustus 2002 toen hier specifiek onderzoek naar is verricht, en hebben betrekking op bereikcijfers. Dat zijn dus substantieel meer luisteraars dan een handjevol!”

Ruurd Bierman, lid van de Raad van Bestuur van de NOS haalde 9 % etherbeluistering aan. Dit getal is afkomstig uit het Continue LuisterOnderzoek en is ingedeeld over het ter beschikking hebben van een kabelaansluiting of niet. Volgens Teunissen zegt dat ‘niets’ over of mensen via de kabel luisteren, dat wordt immers niet gevraagd. De zendercoordinator wijst er daarbij op dat de kabelaansluiting doorgaans bij de televisie in de huiskamer aanwezig is, maar de kabelradio is meestal niet aanwezig in slaapkamer, werkkamer of andere vertrekken.

De Radio 4-zendercoördinator vreest een negatieve spiraal als de klassieke radiozender uit de ether zou gaan, omdat een groot deel van de luisteraars de zender niet meer kunnen ontvangen. Teunissen verwacht dat zonder FM-uitzending Radio 4 in een negatieve spiraal terecht zal komen. “In de auto zal Radio 4 niet meer te ontvangen zijn. Ik ben enthousiast over DAB, alleen niemand heeft nu nog een ontvanger en ziet het er niet naar uit dat dit op korte termijn verandert.”

DAB is een verouderde weinig succesvolle digitale audio-standaard waar de Raad van Bestuur op inzet, met een te lage uitzendkwaliteit, doordat de NOS te veel zenders in één multiplex wenst te plaatsen en waar niet of nauwelijks luisteraars en radio-ontvangers voor beschikbaar zijn. Zonder echt actie te voeren kreeg Radio 4 in korte tijd een stortvloed aan reacties: 24 pagina’s met in totaal meer dan 1000 inhoudelijke reacties als steunbetuiging zijn in het forum van Radio 4 te vinden, waarbij iemand fijntjes erop wees dat pop voor allochtonen rustig op Radio 3FM erbij kan en klassiek voor autochtonen en allochtonen op Radio 4 te vinden is alsmede veelvuldig op ‘cultuurbarbarisme’ gewezen wordt.

Gisteren verklaarde staatssecretaris Medy van der Laan dat het wat haar betreft “niet aan de orde” is dat Radio 4 van de FM-band gaat. CDA, PvdA en SP zijn eveneens tegen, net zoals VVD en D66 die dat vandaag bekend maakte. Desondanks zou de Raad van Bestuur zulks in de huidige wetgeving zelfstandig kunnen besluiten. Teunissen die sinds 1 september als zendercoördinator geen wettelijke status heeft, maar als gedelegeerde van de Raad van Bestuur werkt, zegt zich te realiseren kwetsbaar te zijn, maar prefereert pal achter haar zender te staan. Woordvoerders van de Raad van Bestuur van de NOS waren niet bereikbaar voor commentaar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *