Overname SBS gerealiseerd: SBS Broadcasting SARL

De overname van de SBS-zenders door PKS Media SARL (KKR en Permira) is per vandaag van kracht geworden. Dit heeft het bedrijf vandaag bekend gemaakt. Met de overname heeft het holdingbedrijf PKS Media SARL waar de SBS-belangen in zijn ondergebracht, haar naam gewijzigd in SBS Broadcasting SARL. Het ‘oude’ SBS Broadcasting SA dat een lege holding is geworden, heet voortaan TVSL SA en zal worden geliquideerd na de uitbetaling aan haar aandeelhouders in november (46 euro per aandeel).

Markus Tellenbach is benoemd tot algemeen directeur van SBS Broadcasting SARL en zal als zodanig zijn functie kunnen voortzetten; evenals Jurgen von Schwerin. Tellenbach verkreeg bij SBS Broadcasting SA voor 1,2 miljoen euro per jaar aan management fee, aangevuld met opties en max. 600.000 euro aan ‘incentives’ voor 2005 Van Schwerin stond bij SBS Broadcasting SA in 2005 op de loonlijst voor 539.400 Amerikaanse Dollar en kon nog eens 175.000 euro als bonus in 2005 verkrijgen; daarnaast verkreeg Von Schwering ‘huisvestingskosten’ (3500 euro per maand).
Waarschijnlijk is dat dit soort contractuele afspraken door SBS Broadcasting SARL worden overgenomen. SBS Broadcasting SARL – alsmede de eigenaren KKR en Permira zijn niet beursgenoteerd, waardoor geen rapportageplicht geldt.

In de Raad van Commissarissen van SBS Broadcasting SARL zijn Markus Tellenbach, Jurgen von Schwering en Harry Evans Sloan benoemd., tezamen met Lord Hollick (van KKR), Johannes Huth (KKR), Dominic Murphy (KKR), Götz Mäuser (Permira), Arnold Bahlmann (Permira) en Katrin Wehr-Seiter (Permira). Lord Hollick zal voorzitter worden van de nieuwe Raad van Commissarissen, Götz Mäus vice-voorzitter. Het is opvallend dat oprichter en oud-grootaandeelhouder Harry Evans Sloan in de Raad van Commissarissen zitting neemt en aldus betrokken blijft bij de SBS-zenders; voor de verkoop was dat onduidelijk. Zowel TVSL SA alsmede SBS Broadcasting SARL zetelen formeel in Luxemburg, maar het hoofdkantoor is in Amsterdam gevestigd.

SBS Broadcasting SARL bezit in Nederland 63 % van SBS Broadcasting BV (Net 5, SBS 6, Veronica TV, Veronica Uitgeverij BV en SBS Productions BV.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *