Regering gaat in op eis commerciele radiozenders

De regering gaat in op een eis van de gezamenlijke landelijke FM-radiostations, verenigd in de NVCR, om te bezien of de FM-etherlicenties van bestaande radiostations kunnen worden verlengd als deze investeren in DAB. In een soort chantagepoging stelden de commerciële radiozenders zonder verlenging niet te investeren in DAB. Minister Brinkhorst van Economische Zaken (D66) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer “om recht te doen aan de positie van de bestaande FM-vergunninghouders heb ik op 5 oktober mijn intentie uitgesproken om de vergunningen van individuele radiostations te gaan verlengen onder de voorwaarde dat zij daadwerkelijk investeren in digitale radio.” In 2009/2010 zal een dergelijke beslissing genomen worden ‘wanneer kan worden aangetoond dat er door partijen is geinvesteerd in digitale radio en het marktaandeel van analoge radio naar verwachting substantieel is gedaald ten gunste van digitale radio. ‘, aldus de minister.
Eind 2006, begin 2007 wil Brinkhorst in overleg met de NVCR de ‘voorwaarden, criteria en de juridische vormgeving voor een mogelijke verlenging vastleggen. Één van de principiële uitgangspunten hierbij is dat de mogelijke verlenging voldoet aan de hierboven genoemde Europese regels.’, aldus Brinkhorst die onomwonden toegeeft aan de eisen van commerciele radiostations.

Brinkhorst schrijft verder in de brief dat het afschakelen van analoge radio wat hem betreft in 2015 kan plaats vinden. De eerste vergunningsverlening van digitale radio via DAB wil de regering na juni 2006 laten plaats vinden als de Regionale Radio Conferentie van de ITU plaats vindt in Geneve. In 2007 of 2008 zal een tweede vergunningsverdeling plaats vinden. Onduidelijk is om welke frequenties het gaat; de regering spreekt van drie ‘vergunningen’ en van schaarste in het DAB-domein. Criteria bij de verdeling zijn nieuwe radiozenders, het niet dominant aanwezig zijn van één omroeppartij, nieuwe datadiensten, investeringsbereidheid en een financieel bod. In theorie kan EEN partij alle voor commercieel gebruik bedoelde DAB-licenties verwerven. De regering blijft in haar beleid voor digitale radio enkelzijdig inzetten in de verouderde DAB-techniek, waarbij door beperkte bandbreedte gebruikers de neiging hebben zo veel mogelijk zenders tegen zo laag mogelijke kwaliteit uit te zenden. DAB is nergens ter wereld een doorslaand succes, ondanks dat het een techniek uit midden jaren 80 is. Andere digitale radiotechnieken zoals DRM laat de regering buiten beschouwing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *