Kabinet: uitstel (standpunt) uitfasering ether-TV

De regering heeft met een brief van de minister van Economische Zaken Laurens Jan Brinkhorst (D66) en staatssecretaris van media & cultuur, Medy van der Laan (D66) aangegeven uiterlijk eind dit jaar een standpunt in te nemen over hoe de regering de uitfasering van analoge ethertelevisie voor zich ziet. Wèl stelt de regering dat de voorgenomen uitfasering van analoge ethertelevisie en omschakeling naar digitale ethertelevisie per 1 januari 2006 ‘niet verantwoord is’. Onduidelijk is echter hoe het tijdspad zal zijn, aangezien daarover de regering eind dit jaar met haar standpunt zegt te komen. De regering neemt overigens duidelijk het standpunt in dat ‘voor alle alternatieven geldt dat er kosten aan verbonden zijn’, oftewel abonnementskosten voor de ontvangst van de publieke zenders.

Daarmee is Nederland het eerste land van Europa waarvan de regering officieel het standpunt inneemt dat de met belastingmiddelen gefinancierde publieke tv-zenders alleen middels extra betaling via abonnementen ontvangen kunnen worden na de uitschakeling van analoge ethertelevisie. Het regering-standpunt is daarmee in strijd met artikel 13c lid 1c van de Mediawet waarin staat dat de publieke zenders hun (hoofdtaak) zenders middels omroepzenders dienen te verspreiden naar ALLE huishoudens en dat voor ontvangst geen andere kosten verschuldigd zijn dan de kosten voor aankoop of gebruik van een technische voorziening die ontvangst mogelijk maken. Daarbij is aangetekend dat de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) ten behoeve van uitzending van Nederland 1, 2 en 3 en de regionale zenders een eigen digitale etheruitzendlicentie (DVB-T) in bezit heeft, onafhankelijk van Digitenne. De commissie switch off adviseerde de regering enkele jaren geleden dat de NOS zich onafhankelijk van Digitenne diende te verzekeren van ongecodeerde digitale uitzendingen opdat de NOS niet te afhankelijk wordt van het wel of niet slagen van Digitenne. De brief niet in op de uitkomsten van de ingestelde werkgroep (taskforce) switch over waarin betrokken partijen zetelen, die in navolging van de commissie switch off een advies/voorstel zou maken

De regering geeft in haar brief niet aan hoe ze het blijvend verzorgen van analoge uitzendingen van Nederland 1, 2 en 3 zal financieren. Op jaarbasis kost dat 11 miljoen euro per jaar. In het afgelopen jaar gaf de Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) aan dat ze zonder financiering geen mogelijkheden heeft de uitzendingen te continueren. Naar aanleiding van de brief stelt woordvoerder André Matthijsse dat ‘gezamenlijk naar oplossingen wordt gekeken, omdat het gaat om het belang van de Nederlandse kijker’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *