ConcertZender wordt ‘Radio 4X Extra Cultuur’

De ConcertZender verliest als het aan de Raad van Bestuur van de NOS ligt haar huidige karakater. De neventaakzender van de NOS is thans ingericht als zender met vooral serieuze muziek: klassieke muziek, jazz, wereldmuziek, experimentele muziek, met als uitgangspunt het in haar geheel uitzenden van muziek. Volgens Jan Westerhof (zendercoƶrdinator Radio 1 en 747) zal dit per 1 september aankomende omgevormd worden tot een ‘andere zender’ (Radio 4X Extra Cultuur). Westerhof zei dit in VPRO De Ochtenden. In een vergaand plan dat inmiddels is voorgelegd aan omroepverenigingen is het de bedoeling dat met fors minder budget VPRO De Avonden wordt verplaatst van Radio 747 naar de dan omgevormde kabel/satelliet/DAB/internetzender ConcertZender die de werktitel ‘Radio 4X Extra Cultuur’ heeft gekregen. Ook de huidige avondprogrammering van Radio 4 zou moeten worden overgeheveld naar de ConcertZender, om op Radio 4 de dagprogrammering in de avond door te trekken. Radio 4 heeft ‘s avonds veelal geregistreerde avondconcerten en jazz alsmede wereldmuziek. De ConcertZender wordt op de kabel vanwege haar huidig profiel doorgegeven, meestal in het door programmaraden geadviseerde basispakket, maar kent geen distributieplicht zoals met de vijf hoofdtaakradiostations.

Voor Radio 747 zelf geldt dat voor programma’s als Dolce Vita (KRO), Plein Publiek (NCRV) en Knetterende Letteren (NPS) geldt dat kritisch wordt gekeken of daar een deel van op een andere plek voort kan gaan. Radio 747 moet een licht muzikale zender worden op werkdagen overdag met ‘s avonds religieuzelevensbeschouwelijke programma’s (lees de Kleine Zendgemachtigden). In het weekend blijft Radio 747 een religieuze zender met vooral programma’s van de Evangelische Omroep en de KRO/RKK (Rooms Katholieke Kerk) en Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON). In totaal moet op het radiodeel van de publieke landelijke omroep 13 miljoen euro worden bezuinigd. Radio 2 en 3FM worden grotendeels ontzien; voor Radio 2 wordt wel ingegrepen in de weekeindprogrammering zoals bij NCRV Volgspot. De nachtprogramma’s van Radio 1 zullen waarschijnlijk per september 2006 komen te vervallen. Bovendien zal Radio 747 per 2007 versneld van de AM afgaan, als het aan de Raad van Bestuur ligt. Jan Westerhof was telefonisch niet voor commentaar bereikbaar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *