FunX claimt nieuwe etherfrequenties

FunX BV – een volle dochter van de Stichting G4Radio – heeft bij de vaste kamercommissie voor OC&W een claim neergelegd op nieuwe FM-etherfrequenties. FunX vraagt de frequenties niet voor zichzelf op als lokale publieke (neventaak-)omroep, maar voor de publieke landelijke omroep (NOS) en dan met name in de grote steden. FunX (lees de stichting G4 Radio) is een publieke neventaakzender van de publieke lokale omroepen (Salto Amsterdam, Slor Rotterdam, RTV Utrecht, Stadsomroep Den Haag) uit de vier grote Randstad-steden. Daarbij treedt FunX op als producent voor de landelijke publieke omroep (NOS en BNN) bij FunX supported by BNN dat op het publieke neventaakkanaal van de Stichting Colorful Radio wordt uitgezonden.

Omdat dit laatstgenoemde kanaal alleen via de kabel, internet en satelliet wordt uitgezonden als neventaak-kanaal, hekelt FunX dat deze (als niet mustcarrykanaal) in bepaalde regio’s ontbreekt (bijvoorbeeld Groningen/Drenthe). FunX wijst er op dat ‘voortschrijdend inzicht’ vereist is voor haar distributie. Mede daarom heeft de algemeen directeur van FunX, Willem Stegeman op basis van de door hemzelf geclaimde roep van medewerkers en luisteraars, de vraag – mede namens BNN – in Den Haag neergelegd om in steden boven de 100.000 inwoners etherfrequenties te vragen. Als het aan Stegeman ligt worden aldaar naar analogie van de vier Randstad-steden daar in de toekosmt ook lokale stads-edities gemaakt. Stegeman noemt het door de NOS geopperde idee om Radio 4 uit de ether te halen ten gunste van FunX en het door de Tweede Kamer gestelde in de ether willen behouden van Radio 4 een ‘patstelling’ waar ‘mediapolitieke taakstelling tussen de wal en het schip dreigt te raken’.

FunX wil voor dat doel restfrequenties claimen die oorspronkelijk voor (met name regionale) commerciële radiodoeleinden bedoeld zijn, alsmede evenementenfrequenties. Volgens Stegeman kunnen het daarnaast ook nieuw te delven frequenties zijn.

Bij het ontstaan van FunX heeft de Tweede Kamer en de regering (Paars II) een uitgebreide discussie gevoerd over de wenselijkheid van een landelijke op jongeren gerichte multiculturele zender (Radio 6). Uitkomst van deze discussie in 2001/2002 was dat alleen in de vier grote Randstad-steden in de FM-ether plek was om op lokaal niveau een dergelijke zender op te zetten. Hier is FunX uit ontstaan. Een van de redenen om geen landelijke dekking aan de zender te geven was de te grote claim ten aanzien van de commerciële landelijke en regionale omroep die de publieke omroep in haar geheel (landelijk, regionaal, lokaal) zou leggen op het frequentiespectrum als een nieuw landelijk kavel zou worden ingericht. Stegeman stelt
dat te voren niet ingeschat kon worden dat FunX een succes zou worden en dat de maatschappelijke context anders is geworden. Daarnaast wijst de FunX-directeur er op dat het hem niet uitmaakt ‘waar de frequenties vandaan komen’. Hoe de financiering van een eventuele uitbreiding gerealiseerd wordt is onduidelijk. Stegeman stelt dat de verantwoording daarvoor primair bij de landelijke publieke omroep ligt. Met een radiobezuiningsoperatie van 13 miljoen euro is het niet aannemelijk dat daar middelen voorhanden zijn voor extra FunX-edities en de FM-zenderexploitatie in de 30 grote steden. Overigens is 2006 het jaar waarin besloten wordt of FunX in haar Randstad-kerngebied de subsidies van de vier grote Randstad-gemeenten en de regering gecontinueerd zal zien of niet. In voorlopige plannen van de landelijke publieke omroep (NOS) zou FunX voor de landelijke editie per 2007 1,7 miljoen euro verkrijgen; een 0,5 miljoen euro meer dan voor 2006 begroot.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *