PvdA springt direct in op FunX + commentaar

De Partij van de Arbeid heeft nog geen 4 uur na het versturen van de brief van FunX aan de Tweede Kamer de staatssecretaris van OC&W en minister van Economische Zaken gevraagd om beschikbare etherfrequenties aan FunX toe te wijzen. FunX claimde in haar brief beschikbare FM-etherfrequenties (restfrequenties en evenementenfrequenties) ten behoeve van FunX supported by BNN aan de publieke landelijke omroep toe te laten wijzen. Ook vraagt het sociaal-democratische parlementslid Martijn van Dam om FunX tot verplicht door te geven kabelkanaal te maken. Martin S. Banga, voorzitter van de NVCR (Nederlandse Vereniging voor CommerciĆ«le Radio) reageert met de woorden: “Zijn ze helemaal gek worden?”. Banga stelt dat hiermee opieuw geprobeerd wordt oneerlijke concurrentie te bedrijven vanuit de publieke omroepsector. Banga liet verder weten nog na te denken over hoe hier tegenover de politiek/publieke opinie op te reageren.

Redactioneel commentaar: FunX speelt hoog spel

FunX BV en moeder Stichting G4 Radio spelen hoog spel. De kerntaak van de Stichting G4 Radio beperkt zich immers tot de vier grote Randstad-steden. Het is het resultante van een in 2001/2002 gehouden discussie waarin nota bene de Partij van Arbeid als regeringspartij van mening was dat in de vier Randstad-steden op lokaal niveau een programmering voor multiculturele (minderheden) jongeren opgezet diende te worden. Kortom Salto, Slor, RTV Utrecht en Stadsomroep Den Haag hebben de Stichting G4 Radio opgezet die subsidie ontvangt van de vier gemeenten en het ministerie van OC&W. Nadat FunX circa 9 maanden de Amsterdamse editie landelijk via de kabel en satelliet distribueerde, heeft FunX deze ‘terug’ gegeven aan de NOS die deze samen met BNN in ruil een produktie-opdracht voor FunX Supported by BNN vergaf. De vraag is echter of dat de taak is van de Stichting G4 Radio (en haar dochter). Immers de vier steden hebben geen organisaties op poten gezet om buiten hun steden activiteiten te ontplooien. Weliswaar krijgt FunX voor haar produktie-opdracht middelen uit Hilversum, maar de doelstelling van FunX gaat nu nog verder. Immers de lobby-activiteiten zijn op scherp gezet om daadwerkelijk via de publieke landelijke omroep landelijk te worden. Dat de PvdA luttele uren na het versturen van de brief direct de wensen van FunX zonder enige kanttekening voorlegt aan de regering, zet daarbij te denken. Of zou de PvdA spijt hebben van iets waar ze destijds over heeft gediscusseerd en nagedacht? Zonder het te zeggen vraagt de PvdA dat FunX hoofdtaakfaciliteiten krijgt (must carry verplichte etherfrequenties) als publieke omroep, terwijl het in feite in de kern een publieke lokale NEVENtaakzender is die de publieke landelijke NEVENtaak voor de NOS/Stichting Colorful Radio invult. Kortom de PvdA laat haar oren hangen naar FunX en heeft waarschijnlijk gedacht daarmee ook snel publicitair middels het optreden van Martijn van Dam in TweeVandaag hoge ogen te kunnen scoren.

De vraag is daarbij waar voor FunX met allerlei landelijke activiteiten haar binding met de vier steden uit laat blijken als publieke lokale neventaakzender. De gemeente Amsterdam financiert immers in principe geen projecten die bedoelt zijn voor Groningen en Maastricht. Waarom zou ze ook als daar eigen gemeenten bestaan! Dat FunX nu door de licentie op naam van de publieke landelijke omroep voor haar eigen activiteiten te claimen, is op z’n minst een merkwaardige activiteit voor een publieke lokale neventaakzender. Of zouden de vier steden deze opdracht aan de Stichting G4 Radio hebben meegeven vanuit de wens dat de Randstadsteden via de radio de rest van jong-Nederland moet veroveren?
Dit soort vragen zouden wellicht op kunnen komen in de vier steden die komend jaar beslissen over een verlenging van de subsidies aan FunX/Stichting G4 Radio.

Een kerndiscussie hoe met met name Radio 3 FM al dan niet met syndicated programma’s invulling kan geven aan haar publieke taak, gecombineerd met internetinitiatieven lijkt in deze optiek logischer, dan oorspronkelijk voor commerciele (o.a. regionale) radiozenders bedoelde etherfrequenties toe te bedelen aan FunX supported by BNN zonder discussie daarover en over de besteding van krappe financiele publieke omroep-middelen. Immers, er is binnen Hilversum bijvoorbeeld geen discussie gevoerd waarom op de hoofdtaakradiozenders in de plannen steeds minder plek is voor cultuur, terwijl FunX supported by BNN er middelen bij krijgt, terwijl Radio 1, 2, 3FM, 4 en 747/5 in totaal 13 miljoen euro moeten ophoesten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *