LibertyGlobal kan subsidie FunX A’dam blokkeren

Liberty Gobal kan de gemeentelijke subsidie aan FunX Amsterdam (middels de Stichting G4 Radio) na 2006 blokkeren. Dit komt door een opgenomen non-concurrentiebeding tussen de gemeente Amsterdam en Liberty Global’s programmatak Dit blijkt uit het raadsvoorstel omtrent de verkoop van de – nu nog – lokale publieke omroep AT 5 aan ChelloMedia Programming BV die DutchMedia heeft verkregen. ChelloMedia Programming BV is een dochter van Liberty Global waar ook UPC onder valt en waar mediamagnaat John Malone de bestuursvoorzitter van is.

Zoals bekend is het College van B&W in Amsterdam voornemens AT 5 voor 1 euro te verkopen aan de programmatak van het kabelbedrijf, waarvoor de gemeente in ruil tot 2014 miljoenen aan subsidies zal verlenen. Deze miljoenen subsidies zijn overigens grotendeels afkomstig uit de miljoenen die Liberty Global’s UPC tot 2014 aan de gemeente betaalt in het kader van het afkopen van het ‘oude’ kabelcontract en het voor UPC zonder juridische procedures kunnen opereren in de gemeente Amsterdam.

Voor de subsidieverlening van FunX door het ministerie van OC&W alsmede de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht vindt thans een evaluatie plaats, om daarna te bepalen of verlenging van de subsidie opportuun is. Het Amsterdamse College van B&W heeft aan de Amsterdamse gemeenteraad geschreven dat ‘op basis van dit non-concurrentiebeding zal Amsterdam vooraf met ChelloMedia afstemming moeten zoeken dan wel aan de subsidieverstrekking beperkende voorwaarden voor FunX moeten verbinden. Gezien het belang om de ontvlechting met AT 5 succesvol af te kunnen ronden wordt dit bezwaar acceptabel bevonden’.

De gemeente Amsterdam verplicht zich ook om drie jaar lang geen nieuw lokaal tv-station van de omvang van AT 5, geen dienst die vergelijkbaar is aan de diensten zoals AT 5 die verleend en geen diensten die door AT 5 worden ontwikkeld te zullen oprichten of financieel te ondersteunen. Dergelijke afspraken tussen een commerciële onderneming en een overheid zijn merkwaardig, omdat de gemeente Amsterdam zich daarmee voor de voorwaarden van de publieke financiering van publieke lokale omroepen volledig afhankelijk maakt van een commerciële partij. AT 5 heeft op verscheidene momenten in het verleden aangegeven wellicht lokale radio-ambities te hebben. Daarmee zou Liberty Global kunnen aanvoeren dat AT 5 radio-activiteiten ontwikkelt, waarmee als gevolg de financiering voor FunX Amsterdam op de tocht komt te staan als Liberty Global dit aanvoert in de non-concurrentie afspraken. De gemeenteraad van Amsterdam beslist komende week of de verkoop wel of geen doorgang kan vinden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *