TV 5 wijzigt naam in TV5Monde

Per 1 januari 2006 zal de Franse internationale publieke zender TV 5 haar naam wijzigen in TV5Monde. De zender wil daarmee haar internationale presentie benadrukken. In een toelichting stelt de zender ook de mogelijke verwarring met ‘vijfde’ (nationale) zenders te willen voorkomen, zoals bijvoorbeeld in Frankrijk met France 5 het geval is. Met de naamswijziging brengt het kanaal overigens haar zendernaam in overeenstemming met haar bedrijfsnaam die al sinds 2001 TV5Monde is. De versie voor Nederland van de zender heet per 1 januari 2006 TV5Monde Europe.

Zie ook
PDF-document met meer informatie in het Frans

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *