Italië update: Berlusconi, Mediaset, Fininvest en?

Een DutchMedia-update over de Italiaanse mediasituatie in relatie tot de Italiaanse minister-president Silvio Berlusconi. Immers in Italië wordt in de laatste maanden van de legislatuur van de Berlusconi-regering de marktmacht van Mediaset groter dan ooit. Mediaset, het bedrijf waar Silvio Berlusconi’s Fininvest nog steeds de grootste aandeelhouder (35 %) is, kondigde vorige week aan dat het nog één landelijke televisielicentie aankoopt. Het gaat om de (nu nog analoge) uitzendlicentie van SportItalia (Europa TV s.p.a.). SportItalia is via o.a. de Nederlands BV Holland Coordinator & Services BV een joint venture van TF1 (Eurosport) en Tarak Ben Amar. Met de aankoop van de uitzendlicentie wil Mediaset in de tweede helft van 2006 een eigen DVB-H multiplex opzetten. TF1/Tarak Ben Amar blijven (vooralsnog) eigenaar van de nationale Italiaanse DVB-T frequentie DFree waar naast SportItalia ook Mediaset-kanalen worden uitgezonden. Met de overname bezit Mediaset zes landelijke Italiaanse televisie-licenties (drie analoog alsmede drie digitaal); geen enkel ander bedrijf bezit zoveel nationale licenties in Italië. Overigens zullen TF1/Ben Amar in een nieuwe door Mediaset gecontroleerd bedrijf waarin de Europa TV-licentie wordt ondergebracht een minderheid (kunnen) verkrijgen. Mediaset wil met de uitzendlicentie zelf de uitzendmogelijkheid en nieuwe transactiemogelijkheid verkennen voor DVB-H en mobiele telefonietoepassingen. Toestemming voor overname door de Italiaanse toezichthouders is vermoedelijk dankzij de door regering Berlusconi aanvaarde mediawet een formaliteit, gezien het oprekken van de televisiemarkt tot communicatiemarkt (iets dat kabelaars in Nederland ook graag zouden wensen!).

Eerder sloot Mediaset al overeenkomsten met de Italiaanse mobiele operator H3G (actief met de merknaam ‘3’) voor de levering van Mediaset Premium Serie A en Champions League voetbalwedstrijden via capaciteit van H3G. H3G, die in handen is van Hutchinson Whampoa (Hong Kong), is sinds kort eigenaar van een landelijke Italiaanse televisielicentie dankzij de aankoop van ‘Canale7’ voor 220 miljoen euro. Eerder was Mediaset al met Telecom Italia Mobile (TIM) eveneens overeengekomen dergelijke videodiensten via DVB-H te zullen leveren voor de mobiele telefonieklanten van TIM.

Overigens werd vlak voor kerst bekend dat de Italiaanse medededingsautoriteit ‘Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato’ (AGCM) een onderzoek in heeft gesteld naar het gedrag van Silvio Berlusconi inzake de financiering van DVB-T ontvangers en mogelijke bevoordeling van met name broer Paolo Berlusconi. Het waren centrumlinkse senatoren waaronder Luigi Zanda en Bruno Dettori (van de liberaal-democratische oppositiepartij Margherita), Rossano Caddeo, Giovanni Murineddu en Gianni Nieddu (van de sociaaldemocratische partij DS) die een aanklacht hierover in hebben gediend bij de AGCM die deze in behandeling heeft genomen en besloot tot een nader onderzoek. Het gaat daarbij om Solari dat via PBF srl voor 51 % in handen is van Paolo Berlusconi en diens vrouw Alessia Berlusconi. Volgens de indieners is het opvallend dat het bedrijf startte met de verkoop van digitale ontvangers toen de regering Berlusconi startte met het geven van een fikse subsidie (oplopend tot 150 euro) bij de aankoop van DVB-T MHP ontvangers. Hierdoor kon volgens de indieners van de aanklacht de omzet van Solari verdubbellen naar 141 miljoen euro in een half jaar tijd met de verkoop van Amstrad MHP DVB-T ontvangers. Solari was daarbij de hoofdvertegenwoordiger van Amstrad voor Italië.

Silvio Berlusconi, premier van Italië alsmede via Fininvest en de deelneming in Mediaset de grootste Italiaanse media-ondernemer, reageerde met de mededeling dat deze niet op de hoogte was dat zijn broer Paolo Berlusconi een dergelijke activiteit had waarvan deze 2 % van de omzet in de markt heeft en waarvan de omzet van het desbetreffende bedrijf 3 % uitmaakt van algehele omzet van de bedrijven van zijn broer. Berlusconi liet verder de Italiaanse pers weten er zeker van te zijn hoe deze zaak afloopt en blij te zijn met het onderzoek, maar beschuldigt tegelijkertijd ‘links’ door te melden dat met het zien van de opening in veel kranten deze dacht ‘het is een beschamende vertoning’. Het onderzoek spitst zich niet toe tot de kwestie van de subsidiering van de DVB-T MHP-ontvangers die tot het openen van de DVB-T pay-per-view markt voor Mediaset heeft geleid. Mediaset zendt immers de Serie A-voetbalwedstrijden alsmede speelfilms via DVB-T in pay-per-view modus uit waarbij de codering middels de MHP-software in de ontvangers is geplaatst. Hierdoor kan Mediaset middels het merk Mediaset Premium miljoenen extra omzetten, waarbij de basisafzetmarkt dankzij de subsidiering van DVB-T MHP ontvangers gelegd kon worden. En, zoals bekend is het bedrijf Fininvest van de Italiaanse premium Silvio Berlusconi met circa 35 % van het kapitaal, de grootste aandeelhouder van Mediaset. Concurrenten als het betaaltelevisieplatform Sky Italia (van Keith Rupert Murdoch’s News Corp) hadden het nakijken, aangezien klanten van Sky Italia geen recht hebben op overheid-subsidie van digitale satellietontvangers. Sky Italia heeft hieroverover
een klacht ingediend bij de Europese Commissie. Europees Commissaris voor mededingszaken Neelie Kroes (VVD) is naar aanleiding hiervan een onderzoek naar de kwestie aan het doen.

Silvio Berlusconi deed nog geen anderhalve week geleden in een live RaiUno-uitzending bij Bruno Vespa middels een lange aantijging tegen de ‘linkse communisten’ de algemene Italiaanse journalistiek aanklaagde. In de optiek van Berlusconi is iedereen die politiek ter linkerzijde van de regeringspartijen zetelt al snel een communist, met als continue aanleiding dat de sociaaldemocratische DS in 1993/1994 voortkwam uit de voormalige Italiaanse communistische partij die toen afstand deed van het communisme tijdens de operatie schone handen. Volgens Berscluoni is de Italiaanse journalistiek waaronder met name kranten en de Italiaanse televisiezenders – inbegrepen zijn ‘eigen’ Mediaset-zenders – vooral ‘links’. Berlusconi weersprak de door allerlei internationale organisaties (waaronder OVSE/OSCE, Reporters sans Frontières en het Europees Parlement) geconstateerde inperkingen in de vrijheid van meningsuiting in de media. Het weerspreken daarvan deed Berlusconi aan de hand van het volgens hem zo liberale klimaat waarin het de ‘linkse journalisten’ zelfs geoorloofd is om continue ongefundeerde aantijgingen tegen hem te plegen, maar de ‘goede gerealiseerde’ kwesties van de Italiaanse regering continu te verzwijgen of weinig aandacht te geven. Nu de kieswet in Italië door Berlusconi met de handtekening van de Italiaanse president Ciampi op 5 maanden voor verkiezingen na meer dan 10 jaar weer is omgevormd tot een evenredig kiesstelsel (waarbij in tegenstelling tot voorheen voortaan alleen op partijen en niet langer op personen kan worden gestemd!) wil Berlusconi ook de ‘Par Condicio’ wet afschaffen. Deze wet regelt dat in de media ten tijde van de verkiezingscampagnes partijen evenredige ruimte krijgen op radio, televisie en kranten. Berlusconi noemt de wet ‘Impar Condicio’. Volgens de premier is het niet juist dat zijn partij Forza Italia met 30 % van de stemmen in 2001 dezelfde ruimte krijgt als bijvoorbeeld een nieuwe andere partij. Berlusconi heeft de afgelopen jaren zowel geruchtmakende mediawetgeving geintroduceerd ten voordele van de eigen deelnemingen (Fininvest/Mediaset), alsmede de grondwet drastisch gewijzigd, waardoor velen het democratisch gehalte van Italië in twijfel trekken, maar het Europees Parlement waaronder ook de Nederlandse Europarlementariërs en de Nederlandse vertegenwoordigers in de Europese ministerraad en andere EU-organen – ondanks (soortgelijke) kritiek bij de toelating tot de EU van kandidaat EU-landen als Kroatië en Turkije, bij Italië machteloos lijken toe te kijken.

Postscriptum: DutchMedia zal vermoedelijk in de ogen van Silvio Berlusconi ongetwijfeld behoren tot de communistische linkse uitgaves. In de Nederlandse verhoudingen geprojecteerd op de Italiaanse politieke partijen zou zelfs de VVD tot het communistisch/linkse kamp behoren – (in het Europarlement maakt het immers deel uit van dezelfde fractie als de liberaaldemocratische/linkse Italiaanse partij Margherita). Alleen het CDA, ChristenUnie, SGP, LPF en Groep Wilders behoren in de Berlusconi-optiek vermoedelijk niet tot het links/communistische kamp….al was het maar omdat het CDA in dezelfde fractie als Berlusconi’s Forza Italia zit in het Europarlement…!

One thought on “Italië update: Berlusconi, Mediaset, Fininvest en?”

 1. Wist U dat het door Mediaset overgenomen(midden 2007) Endemol één van de grootste mediaconcerns ter wereld is?
  Waarom is daar in de media zo weinig belangstelling voor?
  Is het U ook al opgevallen dat onderzoeksjournalistiek een uitstervend vak is?
  Ik denk dat het wel eens interessant zou zijn om de wereldmap van mediaconcentraties in kaart te brengen.

  Wat in Italie sinds 15 jaar(niet toevallig is Berlusconi toen in de politiek getreden) aan de gang is, is hier ook al bezig.
  Deze heer is er enkel op gericht de maatschappij volledig te verzieken en te polariseren voor eigen gebruiksgemak.
  Verdeel en heers…
  Dit kan in eender welk Europees land gebeuren.
  De verkiezingsoverwinning in Rome maar ook die in Londen waren beiden gebaseerd op irrationele angst.

  Silvio en zijn organisatie hebben maar al te goed begrepen dat als je de media in handen hebt,je ongestoord je gang kunt gaan.
  En de media wordt voortdurend gecontroleerd en gemanipuleerd.
  Krantenkoppen zijn er op gericht om angst en onzekerheid te zaaien ,antipolitiek aan te wakkeren en verdeeldheid en overdraagzaamheid te prediken.
  Dit is een zeer traag maar effectief proces.

  Indro Montenelli was een monument van de Italiaanse journalistiek, hij was directeur van ‘Il Giornale’, alom gerespecteerd en overtuigd conservatief en hevig anticommunist.
  Toen Berlusconi in de politiek ging moest Indro zijn editoriale lijn aanpassen.
  Indro had principes en als er iets is waar Silvio niet tegen kan zijn het mensen met principes, links of rechts maakt niet uit…
  Indro moest al vlug het onderspit delven en de directeur van ‘Il Giornale’ is nu Paulo Berlusconi…

  Indro voorspelde toen al het huidige lot van Italie en had direkt gemerkt met WAT hij te maken had.
  Hij noemde toen al Berlusconi een dictator, een bedreiging voor de mensheid en persvrijheid, een kanker die zich alsmaar verder verspreid, hij zag in Berlusconi de verpersoonlijking van het kwade.
  In één van zijn boeken omschreef hij de heer Berlusconi als het schuim dat op de beerput blijft bovendrijven.
  Welnu, het is dit schuim dat NU al bepaald wat wij en onze kinderen op TV, in de krant, in de bioscoop enz te zien krijgen.

  Om dit “schuim” te stoppen kan U actief helpen door op volgende site op het artikel te stemmen(klik de VOTE button) en dit zo veel mogelijk vanuit andere sites, blogs of forums te linken.
  Misschien is het nog niet te laat?
  http://www.wikio.com/article/54654672

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *