Digitaal gebruik AM/FM en kortegolf wordt mogelijk

De Nederlandse regering gaat digitaal gebruik van de huidige AM, FM en kortegolfbanden op termijn mogelijk maken in Nederland. Dit schrijft minister Laurens Jan Brinkhorst (D66) van Economische Zaken in de ‘Nota Omschakelbeleid’ die deze naar de Tweede Kamer heeft verstuurd. De minister erkent voor het eerst in deze nota het belang van DRM (Digital Radio Mondiale, thans internationaal gedefinieerd als digitalisering-standaard voor de midden-, lange en korte golf) en omschrijft daarbij ook de ontwikkelingen van DRM op de FM-band. De digitalisering op de FM-frequentiebanden wil de regering overigens ‘technologie-onafhankelijk’ mogelijk maken. Verder stelt verder het kabinet dat thans DAB ‘de enige volwaardige en volgroeide standaard voor digitale radio in de ether’ zou zijn, maar erkent het dat de DRM-standaard op FM vermoedelijk rond 2009 een realiteit zal zijn.

Het kabinet wil ter stimulering van digitale (DAB) radio de start ‘stimuleren’. Hoe dat zal gebeuren, is nog niet bekend. De verwachting is dat komende zomer de verdeling van DAB frequenties zal plaatsvinden. Voor de middengolf zal de regering het mogelijk maken voor vergunninghouders om hun vergunning te laten omzetten naar analoge en digitale vergunning, opdat deze ‘zelf het tempo en de timing van digitalisering bepalen en zij zelf mogen proberen de vraagzijde hiervoor te interesseren.’, aldus Brinkhorst. Voor kortegolf is dit al wel mogelijk (Radio Nederland Wereldomroep doet dit overigens al als publieke internationale omroep).

Tot op heden zette de regering enkelzijdig in op de uit begin jaren ’80 stammende DAB-techniek, die in de wereld alleen in het Verenigd Koninkrijk een beperkt succes kan worden genoemd. In de nota is overigens voor de digitalisering van radiofrequenties vermeld dat
het kabinet de keuze ten aanzien van het moment van het beëindigen van de analoge radiouitzendingen in principe aan de markt wil overlaten. Daarbij plaatst Brinkhorst de kanttekening dat als internationale afspraken, ondoelmatig ethergebruik of de groep luisteraars van analoge luisteraars te gering is geworden en er voldoende betaalbare alternatieven zijn, besloten kan worden tot een einde aan analoge radio-uitzendingen op de AM/FM band. Voor de algehele publieke omroepsector (lokaal, regionaal en landelijk) stelt de minister verder dat de kosten in verhouding met de bereikte groep in verhouding moeten staan, anders zou omschakeling aan de orde komen. De regering blijft overigens wel verwachten dat de analoge FM-uitzendingen in 2015 kunnen worden beëindigd. Over het einde van de AM-uitzendingen van Radio 747 doet het kabinet geen uitspraak, anders dat dat ze verwacht dat ‘eerder’ dan 2015 het geval zal zijn. Zoals bekend wil de Raad van Bestuur van de NOS dit al per 1 september aankomende realiseren in het kader van bezuinigingen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *