Onduidelijkheid uitfasering Nederland 1/2/3

De regering heeft wederom geen duidelijkheid gegeven over de uitschakeling van de analoge etheruitzending van Nederland 1, 2 en 3. De afgelopen jaren hebben opeenvolgende regeringen telkens de beslissing hierover uitgesteld en nooit echte helderheid gegeven. In de ‘Nota Omschakelbeleid’ schrijft minister Laurens Jan Brinkhorst (D66) van Economische Zaken dat
“beĆ«indiging van de analoge uitzendingen van Nederland 1, 2 en 3 zal plaatsvinden als de burgers
die nu gebruik maken van het analoge signaal goede en betaalbare alternatieven kunnen worden
geboden (waarborgen publiek belang)”. De vrijkomende frequenties wil het kabinet gebruiken om ‘de al verstrekte digitale vergunningen volledig te kunnen faciliteren tot een landelijk dekkend kavel’ (met andere woorden voor de NOS en Digitenne Holding BV, die resp. 1 en 4 kavels gelicenceerd hebben). De overige frequenties zegt Brinkhorst ‘flexibel’ te zullen vergunnen.

Voor de regionale publieke omroepen zegt Brinkhorst simpelweg de vergunningen voor analoge ethertelevisie die per 2008 en 2009 aflopen niet te verlengen, ‘tenzij er geen goede en betaalbare alternatieven zijn’. Deze frequenties zullen voor DVB-T gebruik worden ingezet. Brinkhorst wil verder ‘de mogelijkheden om de vergunningen van de regionale publieke omroepen voor 2008 in te trekken zorgvuldig bezien’. Het kabinet stelt daarbij een ‘afweging van alle betrokken belangen’ te maken.

Nu de regering maar geen beslissing durft te nemen blijft volstrekt onduidelijk wanneer de analoge uitzendingen gestaakt zullen worden. De regering heeft de financiering van de analoge uitzendingen (11 miljoen euro per jaar) aan de NOS formeel stopgezet, maar als resultaat van overleg tussen de regering en de NOS wordt nog steeds analoog uitgezonden. Hoe deze gefinancierd blijft, heeft de regering evenmin duidelijk gemaakt. Minister Brinkhorst en staatssecretaris Van der Laan (beiden D66) schreven op 18 november jl. dat ‘de kosten voor de analoge verspreiding van de publieke (tv) omroep via de ether onevenredig hoog zijn’ en ‘er betaalbare alternatieven beschikbaar’ zijn. Tevens schreven de beide kabinetsleden dat ‘voor alle alternatieven geldt dat er kosten aan verbonden zijn. Digitale ethertelevisie is vooralsnog niet in het gehele land beschikbaar.’ De conclusie van het kabinet was echter dat de omschakeling per 1 januari jl. ‘niet verantwoord is’, ‘gelet op het kunnen aanbieden van een betaalbaar alternatief voor de huidige analoge uitzendingen en het feit dat een zorgvuldige communicatie naar de burgers noodzakelijk is’. Het tijdspad waarbij de omschakeling wel gerealiseerd zou worden, beloofden de bewindslieden eind vorig jaar aan de Tweede Kamer toe te zenden. Van der Laan nuanceerde dit in een debat tot januari 2006.

Het kabinet rapporteerde in november vorig jaar dat er in 2004 op basis van IntomartGFK gegevens 242.800 huishoudens (3,4 %) en 113.000 ‘buitenhuizen’ nog analoog keken. Een vele malen hoger percentage aan huishoudens vond de regio Berlijn – en in navolging ook andere Duitse regio’s – geen dilemma om aldaar het analoge ethersignaal van de uitzendende tv-stations op 4 augustus 2003 uit te schakelen ten faveure van ongecodeerde digitale tv-uitzendingen. Ook het algehele Zwitserse kanton Ticino in Zwitserland zal het per 24 juli 2006 (ondanks bezwaren van Noord-Italiaanse zijde die de Zwitser-Italiaanse zender TSI 1 zal moeten missen) zonder analoge televisie moeten doen.

KPN heeft eind vorig jaar aangekondigd dat zodra zij Nozema Services NV zal hebben overgenomen en de facto 80 % van Digitenne Holding BV in handen krijgt, ze nog voor dit jaar het DVB-T aanbod van Digitenne/KPN landelijk wil hebben uitgerold en de publieke zender gratis wil hosten en free to air uit wil zenden. Onduidelijk is hoe dit aanbod in verhouding staat met het beleid van Brinkhorst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *