Wijze van financiering FunX na 2006 onduidelijk

De wijze waarop FunX na dit jaar gefinancierd zal moeten worden is onzeker. Dit blijkt uit het rapport dat TNO in opdracht van het minister van OC&W heeft gemaakt. FunX heeft in vier jaar tijd 7,25 miljoen euro aan subsidie verkregen van het ministerie van OC&W en de vier gemeenten. Opvallend is dat de hoofdstad de meeste financiering pleegt ten opzichte van de andere drie gemeenten, maar dat de hoofdvestiging van FunX niet in Amsterdam, maar in Rotterdam gevestigd is. Rotterdam heeft overigens – zo blijkt uit het rapport de vestiging in natura ter beschikking gesteld. TNO verwacht dat als allochtenen evenredig in de luisteronderzoeken zouden voorkomen, het radiostation 3 à 4 miljoen euro aan reclame-inkomsten zou kunnen genereren. In het laatst volledig gerapporteerde boekjaar 2004 was dat 480.000 euro; in 2005 behaalde FunX tot aan september jl. een omzet van 562.000 euro.

Doordat de gemeente Den Haag voor de vier jaar dat FunX bestaat, slechts een éénmalige subsidie heeft willen geven, moet het model van financiering worden geevalueerd. Volgens TNO kan alleen met de continuiteit van de financiering van de vier steden het huidige model worden gecontinueerd. De gemeente Rotterdam twijfelt bovendien over de financiering, zo blijkt het rapport. Rotterdam stelt immers – volgens het TNO-rapport dat onderzocht kan worden of FunX commercieel kan worden of uit (geheel) landelijke middelen gefinancierd kan worden. TNO schetst overigens verschillende scenario’s voor de toekomstfinanciering van FunX. Eén daarvan is het onderbrengen van de financiering van de Haagsche editie bij het ministerie van OC&W, maar die wordt ontraden omdat de regeling van ‘match’ financiering zonder stadsfinanciering op ‘losse schroeven’ komt te staan en andere steden makkelijker hun financiering zouden kunnen stopzetten.
Ook schetst TNO het scenario dat aansluiting wordt gezocht bij meer steden die meefinancieren. Volgens TNO zit daar echter een nadeel aan, omdat de organisatiekosten hoger worden en dit ten koste gaat van de slagkracht van FunX, maar het voordeel is dat de lokale inbedding een versterking voor de steden met multiculturele bevolking-samenstelling met zich meebrengt. Ook schetst TNO het scenario om FunX in haar geheel onderdeel te laten worden van de publieke landelijke omroep, met behoud van het editiestelsel. Toch is hierbij het nadeel volgens TNO dat FunX het gevaar loopt om als kleine organisatie onderdeel te worden van de Hilversumse bureaucratie en de vraag is hoe een dergelijke constructie zich verhoudt met de etherfrequenties die aan de lokale publieke omroepen zijn gelicenceerd. FunX heeft overigens met de verzorging van een landelijke versie voor de publieke landelijke omroep al een intense relatie via BNN. TNO betwijfelt of met een commercieel gaan van FunX een vergelijkbaar format kan hanteren door dat commerciele zenders vaak risicomijdend zijn en al snel leidt tot een format met bewezen succes en investeringen in redactie en live verslaggeving niet aantrekkelijk is voor een FunX op commerciele leest geschoeid. Bovendien betwijfelt TNO of met een commercieel FunX het recht op FM-etherfrequenties wel bestaat.

FunX directeur Willem Stegeman reageert met vertrouwen over de toekomstfinanciering: “bij zo’n mooi rapportcijfer bij de evaluatie kan ik mij in dit stadium niet al te druk maken. Het komend jaar zullen we met alle partijen kijken hoe we 2007 en verder optuigen qua organsiatie en financiering. Ik zie dat proces met vertrouwen tegemoet.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *