Essent koppelt Maastricht;programmmaraad naar CvdM

Essent koppelt Maastricht, programmmaraad naar CvdM

Nutsbedrijven Maastricht heeft aangekondigd per 1 april op te gaan in Essent NV. Gevolg is dat de kabelexploitatie overgaat naar Essent Kabelcom. Officieel meldt Nutsbedrijven Maastricht dat klanten ‘tijdig’ geinformeerd worden over de overgang. Essent Kabelcom-woordvoerder Jan Bakker wil daarop vooruitlopende nog geen informatie over de integratie geven. Het is bekend dat het de bedoeling is dat Maastricht en Eijsden hetzelfde zenderpakket en raster als de rest van Limburg zullen verkrijgen. Ook is het de bedoeling op termijn het geharmoniseerde tarief van 14,95 euro per maand te hanteren (in plaats van de 12,61 euro per maand die nu in Maastricht/Eijsden geldt). Concreet betekent dit dat de tv-zenders RTBF La Une, Cartoon Network/TVE Internacional alsmede de radiozenders RTBF Musiq3 en France Culture van de (analoge) kabel verdwijnen om o.a. Sat.1, Tel Sell, EuroNews en PreviewTV een plek te geven, terwijl in het FM-radiopakket acht nieuwe stations kunnen worden doorgegeven waaronder RTBF VivaCité, Radio 227, FunX supported by BNN, Arrow Jazz FM, VRT Studio Brussel, VRT Radio Donna, WDR 2 en WDR 1 Live. Digitaal kunnen de Maastrichtenaren en Eijsdeners de te verdwijnen zenders deels nog via het digitale kabelpakket TV Home ontvangen: TVE Internacional is in het digitale basispakket opgenomen; Cartoon Network in het zogeheten ‘extra’ pakket, terwijl de ‘best of’ RTBF Sat-zender in het digitale basispakket is opgenomen. Het verdwijnen van de Franstalig-Belgische ‘eerste’ zender (RTBF La Une) van de analoge kabel is overigens een merkwaardig fenomeen, aangezien hiermee Essent Kabelcom voor Maastricht/Eijsden als onderdeel van de Euregio, direct grenzend aan Wallonië, niet langer één tv-zender van de publieke omroep van deze regio voor algemene distributie beschikbaar stelt. Vlak over de grens in Wallonië is Nederland 2 als (enige) publieke Nederlandse tv-zender te ontvangen via de kabel, tesamen met Radio 2, Radio 3FM en Radio 4.

De programmaraad Maastricht/Eijsden heeft eerder kritiek aangetekend tegen de gang van zaken. In een nieuw persbericht stelt de programmaraad het Commissariaat voor de Media een uitspraak te laten doen over de situatie. Essent Kabelcom wil – volgens de programmaraad de gemeente Maastricht en Eijsden fors laten betalen om een eigen kabelnetwerk met een eigen invulling voor Maastricht/Eijsden te kunnen houden, waarmee de Programmaraad kan blijven bestaan. Naar verluid gaat het om een éénmalig bedrag van circa 140.000 eenmalig alsmede jaarlijkse onderhoudskosten. De gemeente Maastricht heeft daar moeite mee. Daarnaast vraagt de programmaraad Maastricht/Eijsden aan het Commissariaat voor de Media of deze een oordeel kan geven over de representiviteit van programmaraad Limburg – wetende dat de provincie Noord-Brabant vier programmaraden kent.
De situatie komt voort uit een contract tussen de gemeente Maastricht en Essent NV omtrent versnelde integratie en volledige overname van Nutsbedrijven Maastricht door Essent NV. Indien Essent Kabelcom het geharmoniseerde tarief zal hanteren, levert dat Essent Kabelcom ten opzichte van de huidige Maastrichtse/Eijsdense kabelexploitatie per jaar 1,63 miljoen euro op.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *